Zamknij
REKLAMA

Promuj to ogłoszenie

konkurs: Zastępca Prezesa ds. Technicznych

Data dodania: 2019-02-18 10:02:59ID: 2982

kadry@ogniwobiecz.com.pl

Wymagania i kompetencje
wykształcenie wyższe techniczne
minimum kilkuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym organizowanie struktury podległych wydziałów, planowanie zatrudnienia, tworzenie kalendarza produkcji
umiejętność rozliczania kosztów produkcji
umiejętność zarządzania zasobami materiałowymi i ludzkimi
bardzo dobra znajomość metod i technik produkcji charakterystycznych dla branży
znajomość procedur zarządzania i administracji oraz zagadnień dotyczących funkcji członka zarządu
umiejętność zarządzania zespołem
znajomość systemów informatycznych wspomagających zarządzanie produkcją znajomość pakietu Office
doświadczenie na stanowisku decyzyjnym.
bardzo dobrze rozwinięte umiejętności organizacyjne, kierownicze i komunikacyjne
zdolności przywódcze oraz interpersonalne
umiejętność myślenia i planowania strategicznego,
szybkość i konsekwencja w podejmowaniu decyzji,
budowa kultury organizacji oparta na przedsiębiorczości, grze zespołowej, zaangażowaniu i osiąganiu celów,
prawo jazdy kat.B
Zgłoszenie do konkursu można składać do 28-02-2019, osobiście w sekretariacie Spółdzielni lub przesyłać listownie na adres: Rada Nadzorcza Spółdzielni Metalowo-Odlewniczej ?Ogniwo? w Bieczu ul. Tumidajskiego 3, 38-340 Biecz. Po wstępnej selekcji zgłoszeń wybrani kandydaci zostaną zaproszeni w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
Administratorem danych osobowych w procesie rekrutacji jest Spółdzielnia Metalowo-Odlewnicza ?Ogniwo? w Bieczu, ul. Tumidajskiego 3, 38-340 Biecz. Dane będą przetwarzane dla potrzeb obecnej rekrutacji na podstawie przepisów kodeksu pracy i art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO i przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie przewidzianym przez przepisy kodeksu pracy. Ich niepodanie może skutkować odmową rozpatrzenia kandydatury w procedurze rekrutacyjnej. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.


Promuj to ogłoszenie
REKLAMA
REKLAMA
© gorlice24.pl | Prawa zastrzeżone