Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
10
10:59, 16.08.2022
Koncert Michała Wiśniewskiego urozmaicił poniedziałkowy I Festiwal Chleba w Sękowej. Na występ znanego muzyka przybyły ogromne tłumy! Zobaczcie fotorelację!
10:35, 16.08.2022
W Sękowej zorganizowano po raz pierwszy Festiwal Chleba, który był rozwinięciem tegorocznych dożynek gminnych. Wydarzenie ściągnęło pod sękowski ośrodek sportu i rekreacji mieszkańców z całej okolicy.
1
10:43, 10.08.2022
W ostatnią niedzielę w Sękowej przeprowadzono zbiórkę krwi tak bardzo potrzebnej w wakacje. Do akcji strażaków włączyła się 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej.
5
13:42, 09.08.2022
Gmina Sękowa wspólnie z Partnerami realizuje projekt transgraniczny pt. ”Sękowa, Stropkov, Bobowa, Nižná Polianka – Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego” mający na celu podniesienie poziomu efektywnego i zintegrowanego wykorzystania zasobów, i tym samym zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu w zakresie usług czasu wolnego.
15
14:15, 14.12.2021
Wójt Gminy Sękowa – Małgorzata Małuch odebrała z rąk Wojewody Małopolskiego – Łukasza Kmity symboliczny czek na kwotę 40 000,00 zł stanowiący dotację przyznaną ze środków rezerwy budżetu państwa na zakup pojazdu typu quad dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Wapiennem.
43
11:35, 14.12.2021
Dobiega końca długo wyczekiwany koniec remontu mostu na Sękówce w ciągu drogi wojewódzkiej 977. Pierwsze auta powinny przejechać tam już po najbliższym weekendzie.
5
16:00, 02.11.2021
W Pałacu Długoszów w Siarach na spotkaniu poświęconemu promocji monografii-albumu „Władysław Długosz. Nie tylko odkrywca Borysławia” wspominano postać wybitnego naftowca, polityka i filantropa. Człowieka sukcesu ówczesnych czasów, który pozostawił po sobie olbrzymi dorobek szczególnie jako przemysłowiec i społecznik. W wydarzeniu uczestniczył m.in. Wicestarosta Gorlicki Stanisław Kaszyk.
11
10:23, 29.10.2021
W dniu dzisiejszym odwiedziliśmy z aparatem plac budowy mostu łączącego Siary z Sękową w ciągu drogi wojewódzkiej 977. Od godziny 5 rano rozpoczęto etap betonowania płyty mostu który potrwa całą dobę.
2
11:25, 26.10.2021
W Urzędzie Gminy Sękowa odbyło się podpisanie umowy na remont dróg finansowanych ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi. Gmina Sękowa we wrześniu bieżącego roku otrzymała od Wojewody Małopolskiego kwotę 600 tys. na usunięcie szkód powodziowych na następujących drogach gminnych:
6
09:14, 08.10.2021
Jednym z niezwykłych miejsc w Gminie Sękowa jest dolina Nieznajowej z malowniczy przełom rzeki Zawoja wzdłuż której wiedzie żółty szlak. Przepiękne widoki i wszechotaczająca przyroda zachęcają do wędrówek pieszych i rowerowych w tym terenie począwszy np. od Wołowca.
4
12:31, 28.09.2021
Dobiegły końca prace związane z modernizacją drogi w miejscowości Wołowiec. Inwestując niemal 250 tysięcy złotych gmina Sękowa znacznie poprawiła bezpieczeństwo w tym miejscu.
8
17:52, 22.09.2021
W Tauron Arenie Kraków odbyło się Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski. Podczas spotkania wręczono dyplomy laureatom Rankingu Gmin Małopolski 2020. Wydarzenie to zostało objęte honorowym patronatem Wojewody Małopolskiego.
2
22:02, 13.09.2021
Gmina Sękowa w sierpniu 2021 roku uzyskała dotację w wysokości 511 583,94 zł. z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat na utworzenie mieszkania chronionego.
21:02, 12.09.2021
W niedzielę 12 września 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Sękowej odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP Gminy Sękowa. Zjazd, który dokonał wyboru nowych władz, podsumował także ubiegłą kadencję. Prezesem Zarządu na kolejną wybrano dh Małgorzatę Małuch zaś funkcję Komendanta Gminnego Związku OSP RP po raz kolejny powierzono dh Pawłowi Baranowskiemu.
20
15:06, 06.09.2021
Film o Ks. Prałacie Stanisławie Dziedzicu przedstawia jego życie i działalność w parafii Sękowa oraz ukazuje bardzo duży wkład w renowację trzech zabytkowych kościółków. Film zostanie rozdystrybuowany w środkach masowego przekazu. W parafii Sękowa i nie tylko jest wciąż postacią żywą i obecną.