Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
08:56, 08.11.2022
Gminny Ośrodek Kultury w Sękowej postanowił wziąć udział w charytatywnym konkursie, dzięki któremu można pomóc dzieciom i młodzieży z palcówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo. Można również zdobyć nagrodę za zebranie bilonu o jak największej wadze i wartości, którą sękowski ośrodek kultury chciałby przeznaczyć na materiały plastyczne dla dzieci z najmłodszej grupy.
2
10:06, 05.11.2022
Wczoraj - 4 listopada br. pojawiła się informacja o przywróceniu ruchu samochodowego i pieszego na objętym remontem odcinku drogi.
6
12:37, 21.10.2022
Pandemia COVID-19, a za nią idąca konieczność przejścia na naukę zdalną pokazała skalę deficytu w sprzęcie, jak i dostępie do internetu na terenach popegeerowskich. By zniwelować do minimum ten problem powstał rządowy program "Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym".
14:21, 11.10.2022
Manewry ratowniczo-gaśnicze odbyły się w szkołach w Siarach i Sękowej. Lokalne grupy OSP ćwiczyły na wypadek wybuchu pożaru w szkole. 
6
15:13, 11.09.2022
W 2021 roku ukończono ścieżkę pieszo-rowerową, która połączyła Wapienne z Sękową. Składa się z kilku odcinków o łącznej długości 3,7km na około 7km dzielących miejscowości. Po jej ukończeniu pozostał jednak pewien absurd drogowy - barierka w poprzek chodnika.
6
22:22, 29.08.2022
W poniedziałek w Banicy odbyły się uroczystości związane z 78. rocznicą katastrofy samolotu Halifax. Siedmiu członków załogi leciało wówczas z pomocą dla walczącej Warszawy.
11
10:59, 16.08.2022
Koncert Michała Wiśniewskiego urozmaicił poniedziałkowy I Festiwal Chleba w Sękowej. Na występ znanego muzyka przybyły ogromne tłumy! Zobaczcie fotorelację!
1
10:35, 16.08.2022
W Sękowej zorganizowano po raz pierwszy Festiwal Chleba, który był rozwinięciem tegorocznych dożynek gminnych. Wydarzenie ściągnęło pod sękowski ośrodek sportu i rekreacji mieszkańców z całej okolicy.
1
10:43, 10.08.2022
W ostatnią niedzielę w Sękowej przeprowadzono zbiórkę krwi tak bardzo potrzebnej w wakacje. Do akcji strażaków włączyła się 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej.
5
13:42, 09.08.2022
Gmina Sękowa wspólnie z Partnerami realizuje projekt transgraniczny pt. ”Sękowa, Stropkov, Bobowa, Nižná Polianka – Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego” mający na celu podniesienie poziomu efektywnego i zintegrowanego wykorzystania zasobów, i tym samym zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu w zakresie usług czasu wolnego.
15
14:15, 14.12.2021
Wójt Gminy Sękowa – Małgorzata Małuch odebrała z rąk Wojewody Małopolskiego – Łukasza Kmity symboliczny czek na kwotę 40 000,00 zł stanowiący dotację przyznaną ze środków rezerwy budżetu państwa na zakup pojazdu typu quad dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Wapiennem.
43
11:35, 14.12.2021
Dobiega końca długo wyczekiwany koniec remontu mostu na Sękówce w ciągu drogi wojewódzkiej 977. Pierwsze auta powinny przejechać tam już po najbliższym weekendzie.
5
16:00, 02.11.2021
W Pałacu Długoszów w Siarach na spotkaniu poświęconemu promocji monografii-albumu „Władysław Długosz. Nie tylko odkrywca Borysławia” wspominano postać wybitnego naftowca, polityka i filantropa. Człowieka sukcesu ówczesnych czasów, który pozostawił po sobie olbrzymi dorobek szczególnie jako przemysłowiec i społecznik. W wydarzeniu uczestniczył m.in. Wicestarosta Gorlicki Stanisław Kaszyk.
11
10:23, 29.10.2021
W dniu dzisiejszym odwiedziliśmy z aparatem plac budowy mostu łączącego Siary z Sękową w ciągu drogi wojewódzkiej 977. Od godziny 5 rano rozpoczęto etap betonowania płyty mostu który potrwa całą dobę.
2
11:25, 26.10.2021
W Urzędzie Gminy Sękowa odbyło się podpisanie umowy na remont dróg finansowanych ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi. Gmina Sękowa we wrześniu bieżącego roku otrzymała od Wojewody Małopolskiego kwotę 600 tys. na usunięcie szkód powodziowych na następujących drogach gminnych: