Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
1
11:25, 26.10.2021
W Urzędzie Gminy Sękowa odbyło się podpisanie umowy na remont dróg finansowanych ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi. Gmina Sękowa we wrześniu bieżącego roku otrzymała od Wojewody Małopolskiego kwotę 600 tys. na usunięcie szkód powodziowych na następujących drogach gminnych:
6
09:14, 08.10.2021
Jednym z niezwykłych miejsc w Gminie Sękowa jest dolina Nieznajowej z malowniczy przełom rzeki Zawoja wzdłuż której wiedzie żółty szlak. Przepiękne widoki i wszechotaczająca przyroda zachęcają do wędrówek pieszych i rowerowych w tym terenie począwszy np. od Wołowca.
4
12:31, 28.09.2021
Dobiegły końca prace związane z modernizacją drogi w miejscowości Wołowiec. Inwestując niemal 250 tysięcy złotych gmina Sękowa znacznie poprawiła bezpieczeństwo w tym miejscu.
8
17:52, 22.09.2021
W Tauron Arenie Kraków odbyło się Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski. Podczas spotkania wręczono dyplomy laureatom Rankingu Gmin Małopolski 2020. Wydarzenie to zostało objęte honorowym patronatem Wojewody Małopolskiego.
2
22:02, 13.09.2021
Gmina Sękowa w sierpniu 2021 roku uzyskała dotację w wysokości 511 583,94 zł. z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat na utworzenie mieszkania chronionego.
REKLAMA
21:02, 12.09.2021
W niedzielę 12 września 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Sękowej odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP Gminy Sękowa. Zjazd, który dokonał wyboru nowych władz, podsumował także ubiegłą kadencję. Prezesem Zarządu na kolejną wybrano dh Małgorzatę Małuch zaś funkcję Komendanta Gminnego Związku OSP RP po raz kolejny powierzono dh Pawłowi Baranowskiemu.
20
15:06, 06.09.2021
Film o Ks. Prałacie Stanisławie Dziedzicu przedstawia jego życie i działalność w parafii Sękowa oraz ukazuje bardzo duży wkład w renowację trzech zabytkowych kościółków. Film zostanie rozdystrybuowany w środkach masowego przekazu. W parafii Sękowa i nie tylko jest wciąż postacią żywą i obecną.
5
10:21, 30.08.2021
W przeddzień Święta Lotnictwa Polskiego, w piątek 27 sierpnia 2021 r. w kościele w Krzywej rozpoczęły się uroczystości związane z 77. rocznicą zestrzelenia polskiej załogi z 1586 Eskadry Specjalnego Przeznaczenia, bombowca Halifax, który niósł pomoc walczącej Warszawie. Samolot został zestrzelony 28 sierpnia 1944 r w rejonie Banicy/Krzywej w gminie Sękowa.
4
13:12, 28.08.2021
Uniwersytet Seniora w Męcinie Wielkiej to ośrodek wsparcia dziennego dla osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Sękowa. Jego celem jest zapewnienie całodziennej opieki osobom niesamodzielnym, które ze względu na swój stan zdrowia, niepełnosprawność wymagają pomocy w wykonywaniu czynności dnia codziennego.
16
12:56, 19.08.2021
Kolejny raport p.n.”Fundusze Europejskie w Małopolsce” opracowany przez Departament Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na temat wykorzystania przez samorządy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 został już ukończony. I choć okres rozliczenia obecnej perspektywy finansowej trwa nieprzerwanie do końca 2023 roku, na podstawie otrzymanych danych finansowych już widać, że Gmina Sękowa osiągnęła czołowe wyniki w Małopolsce.
REKLAMA
10
13:10, 16.08.2021
Uroczystą mszą świętą rozpoczęły się gminne dożynki w Sękowej. Ta dziękczynna uroczystość jest mocno wpisana w tradycję i stanowi jeden z składników naszej narodowej tożsamości. Prezentacja i poświęcenie wieńców jest najpiękniejszym obrzędem i ukoronowanie żniwnego trudu. Obrzęd ten wyraża wdzięczność Bogu za dary natury, za plony po które z trudem i z mozołem sięgają rolnicy.
6
18:15, 29.07.2021
W dniu dzisiejszym została podpisana umowa na realizację zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Sękowej w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez stworzenie centrum społeczno-edukacyjnego w miejscowości Sękowa” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
3
19:29, 28.07.2021
W środowe przedpołudnie w Krzywej doszło do zderzenia osobowego Volkswagena z dostawczym Mercedesem. Na szczęście w zdarzeniu ucierpiały jedynie auta.
58
11:33, 29.06.2021
Urząd Gminy w Sękowej informuje, że od poniedziałku 5 lipca 2021 roku zamknięty zostanie most w Sękowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977. Przebudowa mostu na granicy Sękowej i Siar została zaplanowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
13
21:16, 02.06.2021
W trakcie dzisiejszego spotkania z Ministrem Klimatu i Środowiska Michałem Kurtyką, w obecności Podsekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Piotra Dziadzio, Zastępcy Prezesa Zarządu NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz Wójta Gminy Sękowa Małgorzaty Małuch został ogłoszony nowy program „Wykorzystanie potencjału energetycznego zlikwidowanych, po-eksploatacyjnych lub negatywnych otworów wiertniczych – pilotaż dla otworu Sękowa GT-1”. Będzie to pierwszy tego typu projekt w Polsce i jeden z pierwszych na świecie.
REKLAMA