Zamknij
REKLAMA

Outsourcing prawny w dobie nowych technologii

00:00, 20.05.2021 | materiały partnera

Nowe technologie w biznesie wymagają właściwej obsługi prawnej. Jest to szansa dla kancelarii prawnych, które z powodzeniem mogą szukać nowych klientów wśród firm, które tworzą nowe technologie oraz potrzebują zabezpieczenia praw intelektualnych, czy know-how. Jakie zadania w tym zakresie realizują prawnicy? Czy warto skorzystać z outsourcingu prawnego? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Zadania kancelarii prawnej w obsłudze firm

Kancelaria prawna specjalizująca się w obsłudze firm wykonuje szereg zadań, które wspierają bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Czynności te polegają przede wszystkim na:

 • kontroli bieżącej działalności pod kątem legalności oraz przestrzegania zasad uczciwej konkurencji;
 • tworzeniu dokumentów, umów, czy regulaminów wewnętrznych;
 • wydawaniu opinii prawnych;
 • wsparciu w negocjacjach w kontrahentami;
 • weryfikacji umów i dokumentów wpływających do firmy.

Śmiało można powiedzieć, że każda firma w pewnym momencie swojej działalności potrzebuje obsługi prawnej. W tym celu przedsiębiorca może zatrudnić dedykowanego radcę prawnego, który będzie samodzielnie wykonywał wszystkie czynności związane z obsługą prawną. Rozwiązanie to jest jednak kosztowne, ponieważ oprócz utworzenia i utrzymania właściwego etatu, należy jeszcze odpowiednio wyposażyć stanowisko pracy takiej osoby. W związku z tym przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na korzystanie z outsourcingu obsługi prawnej, który jest zdecydowanie tańszy i efektywniejszy, ponieważ daje dostęp do zasobów intelektualnych całej kancelarii prawnej. 

Kancelaria prawnicza to miejsce, w którym pracują doświadczeni prawnicy, specjalizujących się w konkretnych dziedzinach prawa. Dzięki różnym specjalizacjom, ich wiedza wzajemnie się uzupełnia, a oni sami pracują na wspólny sukces. Współpraca pozwala świadczyć kompleksowe usługi w zakresie obsługi prawnej firm oraz regularnie pozyskiwać nowych klientów biznesowych. Pomoc prawna najczęściej realizowana jest przez prawników - praktyków, w danej specjalności.

Obsługa prawna firm w zakresie nowych technologii

Przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem nowych technologii również potrzebują obsługi prawnej, która, poza standardowymi zadaniami, obejmuje jeszcze dodatkowe czynności wynikające z profilu jej działalności. Zazwyczaj polegają one na:

 • wydawaniu opinii prawnych dotyczących transferu technologii oraz komercjalizacji praw własności intelektualnej (umowy licencyjne, umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe);
 • tworzeniu umów licencyjnych dla użytkowników końcowych dotyczących wytworzonego oprogramowania;
 • negocjacji z autorami oraz producentami oprogramowania umów w zakresie przeniesienie majątkowych praw autorskich;
 • tworzeniu oraz wdrażaniu standardów ochrony informacji i danych osobowych;
 • przeprowadzaniu audytów w celu określenia poziomu ochrony własności intelektualnej, know-how oraz tajemnic handlowych w firmie;
 • tworzeniu oraz wdrażaniu strategii dotyczących ochrony własności intelektualnej, tajemnic handlowych oraz know-how w przedsiębiorstwie;
 • doradztwie prawnym i wsparciu w negocjacjach oraz przygotowywaniu umów badawczo-rozwojowych;
 • pomocy prawnej w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych oraz dotacji w związku z inwestycjami ponoszonymi na innowacje.

Wymienione wyżej zadania mogą być skutecznie realizowane jedynie przez prawnika, który rozumie biznes oraz specyfikę danej branży. Dobry prawnik powinien być praktykiem biznesu, który potrafi rozpoznać potrzeby swojego klienta, zrozumieć technologie, z których on korzysta oraz zaproponować wdrożenie rozwiązań pozwalających rozwinąć działalność. Wszystko to sprawia, że przyszłością rynku prawnego jest outsourcing obsługi prawnej, który daje dostęp do zespołu prawników posiadających uzupełniające się wzajemnie specjalizacje.

Więcej pod adresem: https://www.bhpex.pl/kancelaria-prawna/.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%