Zamknij
REKLAMA

Prowadzenie działalności gospodarczej w domu a kwota podatku od nieruchomości w PIT 2019

09:48, 19.03.2019 | artykuł sponsorowany

Niekiedy wystarczy tylko niewielka przestrzeń w domu lub mieszkaniu, by mieć dość miejsca na prowadzenie swojej firmy. To tanie rozwiązanie, które nie zwalnia jednak z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości. Jego wysokość zależy od kilku czynników, m.in. od miejsca zamieszkania oraz od tego, jak duża powierzchnia jest wykorzystywana w celach biznesowych. Podatek od nieruchomości szybko obliczy program PIT. 2019 to kolejny rok, kiedy można korzystać z tego rozwiązania. Mimo to, warto wiedzieć, co wpływa na wysokość tego podatku.

Podatek od nieruchomości mieszkalnych i wykorzystywanych przez firmę

Nieruchomości, które znajdują się w posiadaniu podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, są objęte wyższą stawką opodatkowania. Dotyczy to konkretnie budynków i budowli (oraz ich części), a także gruntów, które są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wyższa stawka opodatkowania nie będzie miała natomiast zastosowania w przypadku budynków mieszkalnych ani gruntów, które są z nimi związane.

Problem pojawia się wtedy, gdy podatnik postanawia wykorzystać pomieszczenie mieszkalne w celach biznesowych. Może się okazać, że podatek będzie obliczany tak samo, jak w przypadku nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą. Ta zasada nie znajdzie jednak zastosowania w każdym przypadku.

Prowadzenie firmy w budynku mieszkalnym

Ustawodawca zakłada, że jeśli podatnik wykorzystuje swój dom albo mieszkanie do tego, by prowadzić w nim działalność gospodarczą, to podatek od nieruchomości musi być rozliczany w taki sposób, jak w przypadku budynków wykorzystywanych w celach biznesowych. Oznacza to zastosowanie najwyższej stawki podatkowej.

Należy jednak mieć na uwadze, że osoby, które decydują się na prowadzenie firmy w domu, nie zawsze wykorzystują do tego całą dostępną przestrzeń. Wtedy nie muszą rozliczać podatku stosując wyższą stawkę za każdy m2 powierzchni, znajdującej się w budynku. Będzie ona brana pod uwagę tylko w stosunku do tej części domu lub mieszkania, która jest wykorzystywana w związku z działalnością gospodarczą. Pozostała powierzchnia może być rozliczana niższą stawką, określoną dla powierzchni mieszkalnych.

Rozliczenie podatku, gdy nie ma rozgraniczenia na różne cele

Czasami zdarza się też, że przedsiębiorca wykorzystuje tą samą przestrzeń jednocześnie w dwóch różnych celach – mieszkaniowym i biznesowym. Jeśli tak jest, może zapłacić niższy podatek od nieruchomości, w całości obliczony w oparciu o korzystniejszą stawkę, przeznaczoną dla budynków i budowli mieszkalnych. Warto o tym pamiętać, bez względu na to, czy podatnik sam oblicza kwotę podatku, czy wykorzystuje do tego program PIT 2019.

Podatek od nieruchomości – wysokość stawki

Choć nie każdy o tym wie, stawki na podstawie, których obliczany jest podatek od nieruchomości, nie są takie same w całej Polsce. Ich wysokość zależy od decyzji rady gminy, która musi przy tym brać pod uwagę maksymalne stawki, określone w Obwieszczeniu Ministerstwa Finansóww sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. Aktualnie obowiązuje obwieszczenie z dnia 25 lipca 2018 r. na rok 2019. Zgodnie z jego treścią, obecnie maksymalne stawki wynoszą:

  • 0,93 zł od 1 m2 powierzchni – w przypadku gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (nie ma znaczenia sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków),
  • 4,71 zł od 1 ha powierzchni – w przypadku gruntów znajdujących się pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub też wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych,
  • 0,49 zł od 1 m2 powierzchni – w przypadku gruntów innych, niż te określone w poprzednich puntach; ta stawka obejmuje również grunty zajęte na prowadzenie – przez organizacje pożytku publicznego – odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego.

W przypadku budynków (lub części budynków) maksymalna wysokość stawki to:

  • 0,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej – dot. budynków mieszkalnych,
  • 23,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej – dot. budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i budynków mieszkalnych (lub ich części) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
  • 10,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej – dot. budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,
  • 4,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej – dot. budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez udzielające tych świadczeń podmioty,
  • 7,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej – dot. budynków niewymienionych w powyższych punktach, również tych zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

Natomiast najwyższe możliwe stawki dotyczące budowli wynoszą 2% ich wartości określonej na podst. art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Program PIT 2019 a rozliczenie podatku od nieruchomości

Obliczenie podatku od nieruchomości jest jedną z bardziej skomplikowanych czynności, jaką muszą wykonać przedsiębiorcy, którzy decydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w domu czy mieszkaniu. Zwłaszcza jeśli tylko część przestrzeni jest przeznaczona na cele biznesowe – wtedy trzeba przeprowadzić więcej obliczeń. Dlatego lepiej nie robić tego samodzielnie.

Należną wysokość podatku od nieruchomości można obliczyć, wykorzystując program PIT 2019, który daje dostęp do aktualnych formularzy podatkowych. Jest całkowicie bezpłatny i mogą z niego korzystać zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne. Dzięki aplikacji podatnik zyskuje pewność, że rozliczenie zostało przeprowadzone prawidłowo.

>>> Rozlicz PIT 2019 już dziś! Pobierz Program PIT 2018/2019 lub Wypełnij PIT Online w 5 minut! <<<

Źródło: Portal podatkowy Podatnik.Info oferujący Darmowy Program PIT Pro 2018/2019

 

(artykuł sponsorowany)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop