Zamknij
REKLAMA

Predictive dialer - narzędzie, które pomaga w kontakcie z klientami

09:56, 12.05.2022 | materiał partnera

Idealne oprogramowanie dla Twojego call center zajmuje się dzwonieniem do klientów, dystrybucją połączeń do operatorów i 2-3 krotnie zwiększa produktywność zespołów sprzedażowych.

Predictive dialer - narzędzie, które pomaga w kontakcie z klientami

Ogólna efektywność call center zależy zarówno od sprawnych procesów wykonywanych przez operatorów, jak i od rozwiązań technologicznych. Jeśli operatorzy call center tracą czas na wybieranie numeru, aby wykonać kolejną rozmowę w kolejce, kilkukrotne ponowne wybieranie połączeń nieodebranych lub samodzielne ustalanie, do kogo należy zadzwonić z listy leadów, to znaczna część czasu pracownika jest spędzana nieefektywnie. Specjalne rozwiązanie, jakim jest predictive dialer, ma na celu rozwiązanie tego problemu.

Predictive dialer to automatyczny system, który wykonuje połączenia do szerokiej bazy klientów, wybierając jednocześnie wiele numerów i łącząc dostępnego operatora z rozmówcą, który właśnie odebrał połączenie. Tryb ten jest przydatnym i skutecznym narzędziem dla zespołów call center z liczbą operatorów ≥10 i dużą intensywnością połączeń wychodzących.

Firmy windykacyjne, sprzedaż B2C, ankiety, generowanie leadów, cold calling i telemarketing, ogólnie rzecz biorąc, nie mogą obejść się bez dzwonienia do klientów. Potwierdzenie terminu spotkania, wyjaśnienie szczegółów zamówienia, przypomnienie o spłacie należności lub zaoferowanie nowej usługi - wszystkie te czynności wymagają telefonii. Nie stanowi to problemu nawet przy tysiącach połączeń dziennie, jeśli korzysta się z trybu wybierania predykcyjnego.

Cechy predykcyjnego wybierania numerów

W porównaniu ze "zwykłymi" automatycznymi dialerami, które wybierają następnego rozmówcę dopiero wtedy, gdy operator jest wolny i gotowy do rozmowy, system wybierania predykcyjnego rozpoczyna połączenie z wyprzedzeniem, przewidując, kiedy operator zakończy poprzednią rozmowę i będzie gotowy do następnej. Rozwiązanie wykorzystuje inteligentny algorytm predykcji do obliczania właściwego współczynnika wybierania numerów, co pozwala na zajęcie wszystkich operatorów i połączenie z nimi wszystkich rozmówców, którzy odebrali połączenie. Ten tryb wybierania numerów jest stosowany w dużych centrach telefonicznych w celu skrócenia czasu oczekiwania operatorów na połączenia wychodzące, zwłaszcza w przypadku zimnych połączeń.

Korzyści wynikające z zastosowania technologii predictive dialing

Efektywne zarządzanie czasem

W sprzedaży i centrach obsługi telefonicznej czas każdego pracownika jest cenny i musi być efektywnie wykorzystany. Predykcyjne wybieranie numerów zarządza procesem wykonywania połączeń dzięki zastosowaniu specjalnych algorytmów wybierania numerów: metody obliczeniowe przewidują, kiedy każdy pracownik będzie dostępny po zakończeniu bieżącej rozmowy i będzie mógł wykonać kolejne połączenie. Przewiduje również, ile kontaktów należy wybrać za każdym razem, aby utrzymać wszystkich operatorów zajętych obsługą połączeń.

Zwiększanie produktywności każdego pracownika

Jednym z wielu problemów, z którymi borykają się nawet małe działy sprzedaży, jest czas potrzebny na ręczne wybieranie numeru i łączenie się z rozmówcą. Jeśli numer każdego rozmówcy jest za każdym razem wybierany ręcznie, samo wybieranie i łączenie zajmuje ponad 30 sekund. Wydaje się, że to wcale nie jest dużo. Jednak ogólny obraz zmienia się, gdy w połączeniach biorą udział dziesiątki operatorów, którzy muszą wykonać setki, a nawet tysiące połączeń dziennie.

Efektywna obsługa leadów

Odpowiedzialność za konwersję leadów w klientów spoczywa w całości na specjalistach z działu sprzedaży. Jeśli specjalista nie zadzwoni do leada tak szybko, jak to możliwe, natychmiast po otrzymaniu danych do przetworzenia, lead może "ostygnąć", a ewentualna transakcja może nie dojść do skutku. Zastosowanie predictive dialing może znacznie skrócić średni czas przetwarzania leada przez specjalistę.

Automatyzacja w dziale sprzedaży

Predictive dialing pozwala handlowcom doskonalić swoje umiejętności, pomagając im w prowadzeniu konstruktywnych rozmów z potencjalnymi klientami, zamiast tracić czas na wybieranie kolejnych leadów do przetworzenia.

Co robi operator?

Głównym zadaniem funkcji predictive calling jest połączenie operatora z "żywą" osobą, co może kilkakrotnie skrócić czas i zwiększyć liczbę udanych połączeń. Podczas pracy autodialera operator wykonuje następujące zadania:

  • Operator nie musi wykonywać żadnych dodatkowych czynności poza kliknięciem statusu "Gotowy" na początku dnia pracy.
  • System automatycznie organizuje pracę operatora i pokazuje mu wszystkie niezbędne informacje o kliencie w trakcie połączenia.
  • Operator musi jedynie odbierać połączenia przychodzące na żywo z systemu predictive calling.
  • Po zakończeniu rozmowy operator może dokończyć wypełnianie skryptu rozmowy, edytować kartę klienta i przygotować się do kolejnej rozmowy.

Pełna automatyzacja pozwala operatorowi pozbyć się słuchania sygnałów dźwiękowych, a także wyeliminować stratę czasu na połączenia z abonentami nieobsługiwanymi. Dzięki pełnej automatyzacji czas pracy operatorów jest wykorzystywany maksymalnie produktywnie, ponieważ nie ma ani minuty przestoju. Według naszego przewodnika po dialerach predykcyjnych, wybieranie predykcyjne skraca czas oczekiwania na połączenie o ponad połowę. A to oczywiście ma zauważalny wpływ na liczbę połączeń.

Podsumowanie

Rozwiązanie VoIPTime Contact Center integruje się z dowolnym oprogramowaniem firm trzecich, jak również z dowolnym systemem CRM, co pozwala na

- Uzyskanie bazy danych klientów bezpośrednio z CRM,

- Rejestrowanie wyników połączeń wykonywanych przez dialer predykcyjny

- Wyświetlanie wyskakującej karty klienta.

Rozwiązanie predictive dialing posiada intelektualny algorytm, który w najlepszy sposób obciąża operatorów i nie przekracza progu 3% wskaźnika porzuconych połączeń. W razie potrzeby system może wykonywać połączenia do każdego regionu z numerów lokalnych z wcześniej wykupionego zakresu.

VoIPTime zapewnia interfejsy API i opcje dostosowywania procesów komunikacyjnych call center w chmurze. Zaawansowane funkcje mogą być konfigurowane na platformie w celu dostosowania call center i stworzenia unikalnej usługi.

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%