Zamknij
REKLAMA

Jak napisać odwołanie do PZU uszczerbek na zdrowiu?

09:06, 17.06.2022 | Materiał przy współpracy z Grzegorz Szwaciński

Co do zasady, likwidacja szkody powinna zakończyć się wypłatą odszkodowania. Ubezpieczyciel niekiedy odmawia jednak jego wypłaty lub wypłaca odszkodowanie zbyt niskie względem strat faktycznie poniesionych przez poszkodowanego.

Nader często ma to miejsce w przypadku uszczerbków na zdrowiu. Co zrobić, kiedy decyzja ubezpieczyciela jest niezadowalająca?

Kiedy odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu może być zaniżone?

Najczęściej wypłata zaniżonego odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu wiąże się z wybranym sposobem jego określania. Firmy ubezpieczeniowe z reguły zwołują bowiem jedynie zaoczną komisję lekarską, a to oznacza, że lekarz orzecznik nie ogląda pacjenta osobiście, a jedynie analizuje jego dokumentację medyczną.

Na tej podstawie trudno jednak ocenić faktyczny uszczerbek na zdrowiu i wpływ urazu na życie poszkodowanego.

Dużym problemem bywają także tabele trwałego uszczerbku na zdrowiu. Chociaż są one dosyć szczegółowe, to nadal pozostawiają sporą ilość miejsca na interpretację.

W przypadku wielu urazów wartości wyrażone są w tak zwanych widełkach, a uznaniowość stanowi w tym przypadku dodatkowy kłopot.

Aby sprawdzić, czy przyznane odszkodowanie za konkretny uraz jest faktycznie zaniżone, warto zajrzeć do:

 • tabeli trwałego uszczerbku na zdrowiu, stosowanej przez dany zakład ubezpieczeń,
 • treści orzeczeń sądowych w podobnych sprawach,
 • do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, gdzie wymieniane są konkretne kwoty wypłacane za określone urazy.

Jak napisać odwołanie do PZU?

Aby odwołać się od decyzji PZU w sprawie wypłaty odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, należy przesłać do ubezpieczyciela pismo zawierające:

 • dane poszkodowanego (ubezpieczonego),
 • numer szkody (nadany przez ubezpieczyciela),
 • opis urazu,
 • uzasadnienie, czyli wskazanie, dlaczego poszkodowany uważa, że jego uszczerbek na zdrowiu jest większy niż ocenił to ubezpieczyciel.

W odwołaniu należy wskazać też spodziewaną wysokość odszkodowania, popierając swoje pismo dodatkową, czyli nieuwzględnioną wcześniej dokumentacją medyczną.

Ponadto, odwołanie powinno zawierać prośbę o przeprowadzenie kolejnej, tym razem naocznej komisji lekarskiej. Będzie to bezpośrednie badanie, podczas którego lekarz orzecznik zada poszkodowanemu pytania związane z:

 • wypadkiem,
 • stanem zdrowia,
 • leczeniem,
 • codziennym funkcjonowaniem,
 • perspektywami na przyszłość.

Im dokładniej poszkodowany odpowie na te pytania, tym korzystniej dla niego, bowiem ubezpieczyciel będzie w stanie precyzyjniej obliczyć wysokość należnego odszkodowania.

Jeśli odwołanie od decyzji PZU okaże się bezskuteczne, poszkodowany może wystąpić na drogę sądową. Do pozwu należy dołączyć pełną dokumentację medyczną i dobrze uzasadnić swoje stanowisko.

Wymagane jest także określenie kwoty właściwego odszkodowania, którą strona powinna ustalić precyzyjnie, na przykład w oparciu o informacje zawarte w tabeli uszczerbku na zdrowiu.

Pozew wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 10% kwoty roszczeń. Suma zostanie zwrócona przez ubezpieczyciela po zakończeniu sprawy, tak samo jak wszelkie inne koszty poniesione przez poszkodowanego w związku ze sprawą (o ile ją wygra).

Źródło

(Materiał przy współpracy z Grzegorz Szwaciński )
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%