Zamknij

Księga wieczysta - co to jest i jak ją sprawdzić?

12:18, 13.02.2024 ARTYKUŁ SPONSOROWANY Aktualizacja: 12:19, 13.02.2024

Księgi wieczyste to dokumenty, w których zapisane są wszystkie najważniejsze informacje dotyczące danej nieruchomości. Osoby zainteresowane nabyciem mieszkania, domu lub działki, powinny dążyć do tego, by przed transakcją zweryfikować aktualny stan prawny nieruchomości - zrobią to m.in. poprzez sprawdzenie księgi wieczystej. Wyjaśniamy, jak uzyskać do niej wgląd.

Czym jest księga wieczysta i jak można uzyskać do niej dostęp?

Księgą wieczystą nazywa się publiczny rejestr, który ujawnia stan prawny danej nieruchomości - lokalu, budynku lub gruntu. Znaleźć tam można wszelkie informacje o nieruchomości i jej właścicielu, łącznie z ustanowionymi na niej ewentualnymi obciążeniami i ograniczeniami. Dokumenty zakładane i prowadzone są w formie elektronicznej przez wydziały sądów rejonowych, właściwych dla miejsca położenia nieruchomości. Ponieważ są to "elektroniczne księgi wieczyste" z ich treścią można się zapoznać online, za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości (Ekw.ms.gov.pl). Zgodnie z zasadą jawności ksiąg wieczystych, wgląd do dokumentu ma każdy, kto zna jego numer. 

Numer księgi wieczystej to kombinacja liter i cyfr połączonych ze sobą według schematu XXXX/XXXXXXXX/X. Pierwsze cztery znaki wskazują, który sąd rejonowy prowadzi dokument. Dla przykładu, kod KR1P oznacza Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza. Numer KW powinien nam udostępnić sprzedawca nieruchomości. Można go również pozyskać na własną rękę z pomocą internetowych wyszukiwarek, są to jednak usługi płatne.

Posiadając numer KW należy wejść na wspomnianą już stronę Ekw.ms.gov.pl i tam postępując zgodnie z instrukcją pobrać dokument do wglądu. To najszybszy i najwygodniejszy sposób. Można również udać się osobiście do sądu i tam na miejscu otrzymać dostęp do wskazanej księgi. Samo przeglądanie dokumentu jest darmowe, cennik obowiązuje w przypadku chęci uzyskania odpisu lub wyciągu z księgi wieczystej.

Szczegółowe informacje o księgach wieczystych oraz poradach jej dotyczących (np. jak uzyskać odpis dokumentu, jak dokonać wykreślenia hipoteki itp.) można znaleźć na stronie Ksiegawieczysta.net.

Jakie informacje zawierają księgi wieczyste?

Księga wieczysta składa się z czterech działów. Do każdego z nich przypisany jest ustawowo konkretny zakres informacji. Dzięki temu dokument łatwiej jest przeglądać. Strukturę księgi stanowią zatem:

  • Dział I-O - „Oznaczenie nieruchomości” - zawierający wpisy na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, np. adres nieruchomości, numer działki, metraż mieszkania, jego przeznaczenie, rodzaj i liczba pomieszczeń itd.
  • Dział I-Sp - „Spis praw związanych z własnością” - przeznaczony na wpis ograniczonych praw rzeczowych, jakie przysługują każdoczesnemu właścicielowi nieruchomości (np. wielkość udziału właściciela lokalu we współwłasności nieruchomości, z której lokal został wydzielony).
  • Dział II - “Własność” - określający właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości.
  • Dział III - “Prawa, roszczenia i ograniczenia” - służący do ujawnienia wszelkich ciążących na nieruchomości obciążeń czy ograniczeń, poza hipotekami. Przykładem takiego obciążenia jest służebność mieszkania.
  • Dział IV - “Hipoteka” - służący do ujawnienia hipotek ustanowionych na nieruchomości (wraz z określeniem rodzaju hipoteki, jej wysokości i waluty, a także ze wskazaniem wierzyciela).

Kiedy i dlaczego warto się zapoznać z treścią księgi wieczystej?

Najczęściej zapoznajemy się z wpisami zawartymi w księdze wieczystej przed zakupem nieruchomości na rynku wtórnym (np. by upewnić się, kto jest jej aktualnym właścicielem), zbyciem nieruchomości (inwestor oczekuje informacji z ksiąg, aby sprawdzić jej stan prawny), dziedziczeniem nieruchomości (np. w celu identyfikacji ewentualnych obciążeń), w sytuacji potrzeby zweryfikowania stanu prawnego nieruchomości (np. sporządzanie umowy najmu, rozstrzyganie sporów sądowych czy wykonywanie innych czynności prawnych związanych z nieruchomością), a także, kiedy właściciel decyduje się na kredyt hipoteczny (instytucja udzielająca kredytu bada sytuację prawną nieruchomości, by ocenić , czy jest to wystarczające zabezpieczenie).

(artykuł sponsorowany)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%