Zamknij

Audyty bezpieczeństwa dla maszyn w Twojej firmie

07:49, 07.02.2024 art. sponsorowany Aktualizacja: 07:49, 07.02.2024

Audyty bezpieczeństwa maszyn stanowią kluczowy element procesu zakupu i użytkowania maszyn, zabezpieczając przed potencjalnymi zagrożeniami oraz zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami. Co trzeba wiedzieć na ten temat?

W zakładach produkcyjnych, dążąc do zwiększenia produktywności, inwestorzy coraz częściej decydują się na zakup maszyn. Zarówno nowe, jak i używane maszyny cieszą się dużym zainteresowaniem. Jednak proces zakupu wiąże się z wieloma wymogami prawnymi, co sprawia, że niezbędny staje się audyt bezpieczeństwa maszyn. Na czym on polega?

Na czym polegają audyty bezpieczeństwa maszyn?

Audyty bezpieczeństwa maszyn to kompleksowe działania mające na celu wykrycie potencjalnych nieprawidłowości, wpływających na stan techniczny i bezpieczeństwo maszyny. Obejmują one tworzenie listy kontrolnej, ocenę funkcjonowania maszyny, kontrolę dokumentacji oraz utworzenie raportu, który powinien uwzględniać wszelkie podjęte działania naprawcze. Po przeprowadzeniu audytu wyniki powinny być przechowywane przez pracodawcę dla organów nadzoru rynku.

Jakie wymagania prawne muszą spełnić producenci i użytkownicy maszyn?

Nowe maszyny podlegają przepisom dyrektywy 2006/42/WE, która nakłada na producentów obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka. Audyt bezpieczeństwa maszyny powinien opierać się na normach zgodnych z tą dyrektywą, obejmujących identyfikację zagrożeń, projektowanie poszczególnych elementów maszyny oraz konkretne wymagania dla różnych typów urządzeń.

Użytkownicy maszyn, zarówno nowych, jak i używanych, również podlegają wymaganiom prawnym. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 2002 roku określa minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, a każda maszyna powinna być oceniana pod kątem tych regulacji prawnych. Kontrola bezpieczeństwa maszyn jest istotna zarówno przed eksploatacją, jak i w przypadku warunków, w jakich jest ona instalowana.

Potrzebny Ci audyt bezpieczeństwa maszyn w Twojej firmie - sprawdź: www.cemark.pl/audyt-bezpieczenstwa-maszyn/

Na co zwrócić uwagę podczas zakupu maszyny?

Podczas zakupu maszyny istotne jest zwrócenie uwagi na jej stan i dostępną dokumentację. Oględziny maszyny, sprawdzenie zabezpieczeń i posiadanych certyfikatów są kluczowe. W przypadku zakupu spoza Unii Europejskiej przedstawienie deklaracji zgodności i instrukcji obsługi może być wymagane przy odprawie granicznej. Również dla maszyn zakupionych w Unii Europejskiej istotna jest deklaracja zgodności i instrukcja obsługi. Ocena maszyny pod kątem wymagań minimalnych i zasadniczych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa maszyn usprawni przebieg audytu bezpieczeństwa.

Audyt bezpieczeństwa maszyny. Dlaczego jest tak ważny?

Każdy przedsiębiorca inwestujący w maszynę powinien zdawać sobie sprawę z istoty audytu kontrolnego. Nawet jeśli maszyna jest zakupiona od renomowanego producenta, brak odpowiednich zabezpieczeń może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Audyt pozwala uniknąć potencjalnych zagrożeń, minimalizując ryzyko wypadków podczas eksploatacji maszyny. Bezpieczne użytkowanie maszyny jest więc nie tylko wymogiem prawnym, ale też inwestycją w efektywność i bezpieczeństwo produkcji.

Audyty bezpieczeństwa maszyn - CE‑MARK

Adres firmy:
Reja 5, 39-200 Dębica

Telefon:
+48 698 810 212

Strona WWW:
https://www.cemark.pl/

(art. sponsorowany)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%