Zamknij

Gdzie można znaleźć aktualne, opóźnione i historyczne wartości wskaźnika WIBOR?

11:15, 22.11.2023 Artykuł sponsorowany Aktualizacja: 11:15, 22.11.2023

WIBOR, czyli Warsaw Interbank Offered Rate, zgodnie art. 20 ust. 1.b) Rozporządzenia BMR, ma status „kluczowego wskaźnika referencyjnego”. Oznacza to, że jest wskaźnikiem pełniącym kluczową funkcję na rynku jednego z państw członkowskich. Rozporządzenie BMR jest to dokument, który został przyjęty w 2018 roku przez Parlament Europejski i Radę UE. Dokument określa m.in. zasady opracowywania wskaźników referencyjnych, a także ramy działania administratorów stawek referencyjnych.

WIBOR jest to wysokość oprocentowania pożyczek na krajowym rynku międzybankowym. Wskaźnik ten jest ustalany codziennie zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR o godzinie 11:00 w dni robocze. WIBOR jest bardzo często spotykany w umowach kredytowych, które zakładają zmienne oprocentowanie. Za jego opracowywanie, publikację oraz archiwizację odpowiada administrator stawek referencyjnych. W Polsce funkcję administratora pełni spółka GPW Benchmark.

WIBOR przestanie być publikowany z końcem 2027 r., a jego miejsce zarówno w nowych, jak i zawartych już umowach zajmie nowy wskaźnik WIRON. Reforma wskaźnikowa w Polsce ma na celu dostosowanie polskich standardów wyznaczania wskaźników referencyjnych do międzynarodowych trendów. Obecnie na rozwiniętych rynkach europejskich i pozaeuropejskich dochodzi do tranzycji na wskaźniki, które są oparte na transakcjach jednodniowych. Więcej o reformie przeczytasz na Banki w Polsce.

Kto jest administratorem WIBOR i jakie są jego zadania?

W Polsce funkcję administratora WIBOR oraz innych wskaźników referencyjnych pełni od 30 czerwca 2017 r. firma GPW Benchmark S.A. Zadaniem Administratora jest stanie na straży wiarygodności i reprezentatywności stawek referencyjnych, czyli m.in. stawki WIBOR oraz zapewnienie transparentności metod, które służą ich opracowywaniu. Administrator i jego działania są nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Administrator w celu realizacji swoich zadań przygotowuje Regulaminu, który określa:

  • zasady opracowywania Stawek Referencyjnych i ich publikacji,
  • rolę Administratora oraz Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych w ich opracowywaniu,
  • zasady stosowania Stawek Referencyjnych przez Użytkowników Stawek Referencyjnych.

Metody nadzorowania i ustalania stawki referencyjnej WIBOR są bardzo rygorystyczne. Stawka WIBOR jest w pełni zgodna z normami przyjętymi w Rozporządzeniu BMR.

Aktualne, opóźnione i historyczne wartości wskaźnika WIBOR

Informacje na temat wartości wskaźnika WIBOR są udostępniane za pomocą różnych kanałów, w zależności od tego, jakiego okresu dotyczą:

  1. Dane aktualne (czyli dane w ciągu dnia lub dane w czasie rzeczywistym - real time) są udostępnianie dystrybutorom informacji rynkowych oraz podmiotom rynku finansowego na zasadach komercyjnych. Informacje o danych aktualnych znajdziesz na: https://www.gpw.pl/dane-rynkowe.
  2. Dane historyczne są dostępne na oficjalnej stronie GPW Benchmark w zakładce: https://gpwbenchmark.pl/roczne. Dane historyczne nie obejmują informacji o stawkach WIBOR za rok bieżący.

 

(artykuł sponsorowany)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%