Zamknij

PIT-28 - co to jest? Wyjaśniamy

07:54, 27.03.2023 art. sponsorowany Aktualizacja: 07:54, 27.03.2023

Formularz PIT-28 służy do składania deklaracji przez podatników, którzy opodatkowani są w formie ryczałtu i osiągają przychody ewidencjonowane. Do końca 2022 roku, termin sporządzenia i przekazania rocznego zeznania podatkowego przez ryczałtowców był obarczony największym rygorem czasowym - między 15 lutego a ostatnim dniem lutego roku następującego po rozliczanym roku podatkowym. Dowiedz się więcej.

  1. Ryczałt 2022
  2. PIT 28 co to?
  3. PIT 28 do kiedy?
  4. Stawki ryczałtu 2023
  5. PPE podatek - co musisz wiedzieć?

Ryczałt 2022

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa w spadku, spółki cywilne z jedynymi wspólnikami będącymi osobami fizycznymi, spółki cywilne z udziałem osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku, oraz spółki jawne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne, mogą skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jednakże, warunkiem jest, aby ich przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły limitu 2 milionów euro, obliczonego na podstawie średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego. Warto zauważyć, że limit ten nie obejmuje kwot, które zostały pomniejszone lub zwiększone otrzymanych przychodów, a dla których upłynął 90-dniowy termin płatności.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to także forma, z której mogą skorzystać rolnicy dokonujący sprzedaży w ramach tak zwanego rolniczego handlu detalicznego.

PIT 28 co to?

Jeżeli w danym roku podatkowym osiągnąłeś przychody opodatkowane w formie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych z tytułu:

  • poza rolniczej działalności gospodarczej,
  • umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy
  • lub innych umów o podobnym charakterze rozliczanych w ramach działalności gospodarczej
  • lub umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze rozliczanych poza działalnością gospodarczą (wynajem prywatny),
  • lub ze sprzedaży produktów rolnych przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy,

to musisz wypełnić deklarację PIT-28. Do kiedy? Przeczytaj poniżej.

Rozlicz PIT 28 online z PITax.pl

Rozlicz PIT 28 online z PITax.pl

PIT 28 do kiedy?

Termin składania deklaracji PIT 28 za 2022 przez podatników zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych został przesunięty na 2 maja 2023 roku.

PIT 28 - termin został wydłużony w porównaniu poprzednimi latami, gdy ostateczny termin składania deklaracji przypadał na koniec lutego roku następującego po roku podatkowym. Należy jednak pamiętać, że podatek ryczałtowy za grudzień i ostatni kwartał musi być zapłacony najpóźniej do 28 lutego 2023 r., nawet jeśli deklaracja nie została jeszcze złożona.

Rozliczenie PIT 28 online jest jak najbardziej możliwe. Dzięki programowi PITax masz możliwość wygodnego i szybkiego rozliczenia podatku online. Zapomnij o wizycie w urzędzie skarbowym. Program umożliwia nie tylko wypełnienie formularza PIT28, ale również zapamiętanie go w systemie i odtworzenie w późniejszym terminie. Dodatkowo, dzięki opcji wysyłki deklaracji przez internet, unikasz konieczności składania dokumentów osobiście lub wysyłki listem poleconym. Jednakże, pamiętaj, że weryfikacja podatnika przez urząd skarbowy wymaga podania kwoty przychodu z zeszłego roku, co może być konieczne przy korzystaniu z niektórych funkcji programu PITax.

Sprawdź jak łatwo rozliczyć PIT 28 za 2022 z PITax.pl

Sprawdź jak łatwo rozliczyć PIT 28 za 2022 z PITax.pl

Stawki ryczałtu 2023

Dokładne określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej jest kluczowe dla wyboru odpowiedniej stawki ryczałtu. W zależności od rodzaju działalności, przedsiębiorcy mają do wyboru różne stawki ryczałtu. Na przykład dla działalności handlowej lub usługowej stawka wynosi 8,5% lub 5,5% w zależności od rodzaju działalności, natomiast dla usług hotelarskich, gastronomicznych czy wynajmu pokoi, stawka ryczałtu wynosi 2% lub 1,5%. Należy pamiętać, że wybór niewłaściwej stawki może prowadzić do przepłacenia podatku lub zobowiązania się do niedostatecznej kwoty. Więcej informacji na temat stawek ryczałtu znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów lub u doradców podatkowych.

PITax.pl rozliczy z Tobą ryczałt 2022

PITax.pl rozliczy z Tobą ryczałt 2022

PPE podatek - co musisz wiedzieć?

Osobom, które rozliczają PIT za pośrednictwem bankowości internetowej, może sprawić trudność wybór odpowiedniego symbolu formularza, szczególnie jeśli robią to po raz pierwszy. Należy pamiętać, żeby w przypadku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych wybrać symbol PPE, a nie PIT-28. Symbol PPE oznacza właśnie zaliczkę na podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych i po jego wybraniu należy zaznaczyć odpowiedni miesiąc i rok, za który opłacamy zaliczkę.

Natomiast PIT-28 jest przeznaczony do opłacania kwot wynikających z deklaracji PIT-28, które wypełnia się po zakończonym roku kalendarzowym, w terminie do 30 kwietnia następnego roku.

(art. sponsorowany)
 
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%