Zamknij
REKLAMA

Sprzedawca

Nr oferty: StPr/22/0018Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Gorlice, powiat: gorlicki, woj: małopolskie
Zakres obowiązków: obsługa klientów, sprzedaż produktów, praca na kasie
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: dwie zmiany
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 17.01.2022
Wynagrodzenie brutto: od 3 100 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • zasadnicze zawodowe
  Wymagania pożądane
  Zawód:
  • Sprzedawca*
   Uprawnienia:
   • Orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno – epidemiologicznych
    Pozostałe wymagania
    Inne wymagania: doświadczenie w pracy z klientem - dod. atut
    Dane pracodawcy:
    Pracodawca: kontakt przez PUP
    Sposób aplikowania: za pośrednictwem urzędu
    Adres: Michalusa 18, 38-300 Gorlice, powiat: gorlicki, woj: małopolskie
    Osoba do kontaktu: Grzegorz Lichoń
    Numer telefonu: 183536307
    E-mail:
    Język aplikacji: polski
    Wymagane dokumenty: skierowanie + CV
    Sposób kontaktu
    przekazania dokumentów:
    wypiekanie rozrośniętych kęsów ciasta; formowanie kęsów; prowadzenie rozrostu uformowanych kęsów
    StPr/22/0043
    data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
    wynagrodzenie od od 3 010 PLN

    nadzór i koordynacja nad prowadzonymi pracami budowlanymi. Praca na terenie całego kraju
    StPr/22/0044
    data rozpoczęcia pracy od 24.01.2022
    wynagrodzenie od od 6 500 PLN

    wykonywanie instalacji budowlanej. Praca na terenie kraju.
    StPr/22/0045
    data rozpoczęcia pracy od 24.01.2022
    wynagrodzenie od od 3 010 do 4 500 PLN

    pomoc w wykonywaniu instalacji sanitarnych; prowadzenie dokumentacji budowy. Praca na terenie kraju.
    StPr/22/0046
    data rozpoczęcia pracy od 24.01.2022
    wynagrodzenie od od 3 010 do 4 500 PLN

    dostarczanie potraw, pizzy zamawianych przez klientów pod wskazany adres; dbałość o czystość powierzonego środka transportu
    StPr/22/0038
    data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
    wynagrodzenie od od 3 010 PLN

    przyrządzanie posiłków zgodnie z opracowanymi recepturami, normami i wymogami oraz zatwierdzonym jadłospisem dekadowym; wydawanie podstawowych posiłków w ustalonych godzinach; zapewnianie podstawowych produktów żywnościowych i napojów oraz ich udostępnianie Mieszkańcom zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami wewnętrznymi, przestrzeganie zasad higieny, zasad i procedur zapewniających właściwą jakość żywności; dbanie o należyte przechowywanie żywności, stosowanie czystej odzieży ochronnej, dbanie o schludny wygląd; utrzymanie porządku na stanowiskach pracy, w pomieszczeniach kuchni, na stołówce oraz utrzymanie w czystości sprzętów, urządzeń będących na wyposażeniu kuchni; sprawdzanie stanu technicznego sprzętu i urządzeń przed i po zakończeniu pracy; współuczestniczenie w planowanu żywienia mieszkańców DPS, opracowywaniu zestawów posiłków na poszczególne diety, sporządzanie dekadowych jadłospisów i codziennych zapotrzeboań żywnościowych, opracowywaniu nowych i aktualizowaniu istniejących receptur posiłków
    StPr/22/0040
    data rozpoczęcia pracy od 01.03.2022
    wynagrodzenie od 1 489 PLN

    - pomoc i asystowanie mieszkańcom w codziennych czynnościach pielęgnacyjnych, - pomoc mieszkańcom w przygotowaniu i przyjmowaniu pożywienia, podawanie posiłków do pokoi, w razie potrzeby karmienie osób; - pomoc mieszkańcom w poruszaniu się; - utrzymywanie higieny w otoczeniu mieszkańców; - organizowanie i spędzanie czasu wolnego z mieszkańcami, mobilizowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie jego zainteresowań; - opieka nad mieszkańcami podczas wyjazdów na badania, konsultacje specjalistyczne i spotkania integracyjne
    StPr/22/0041
    data rozpoczęcia pracy od 01.03.2022
    wynagrodzenie od 1 489 PLN

    przyjmowanie towarów do magazynu, sprawdzanie pod względem ilościowym; wydawanie towarów z magazynu; rozkładanie towaru na powierzchni magazynowej; sprawdzanie terminów przydatności do spożycia; wydawanie z magazynu wg faktur wystawionych przez dział zaopatrzenia; utrzymywanie porządku na magazynie
    StPr/22/0031
    data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
    wynagrodzenie od 1 489 PLN

    kierowanie pracą Wydziału Remontowego, organizowanie pracy Wydziału Remontowego w sposób zapewniający należyte wykorzystanie maszyn i urządzeń oraz terminowe wykonywanie zadań, organizowanie i kontrolowanie stanowisk pracy, przygotowywanie frontu robót zgodnie z dokumentacją techniczna oraz instruowanie pracowników o sposobie wykonania powierzonych im zadań, współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi spółki i koordynacja działań w zakresie przeprowadzania remontów, zapewnianie pełnego i właściwego wykorzystania czasu pracy, przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów BHP przez pracowników, prowadzenie dokumentacji Wydziału Remontowego
    StPr/22/0025
    data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
    wynagrodzenie od od 4 000 do 6 000 PLN

    prowadzenie praktycznej nauki zawodu w zawodzie: operator obrabiarek skrawających, technik spawalnictwa, technik pojazdów samochodowych (w zakresie treści mechanicznych); prowadzenie dokumentacji w związku z procesem dydaktycznym; obowiązki wynikające z procesu wychowania uczniów oraz innych zadań związanych z funkcjonowaniem placówki
    StPr/22/0023
    data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
    wynagrodzenie od od 3 010 do 4 046 PLN