Zamknij
REKLAMA

Gwarancja bankowa - co to jest? jak ją uzyskać?

12:42, 14.07.2021 | materiały partnera

Posiadanie gwarancji bankowej to najczęściej jedyna możliwość uzyskania od banku wysokiego kredytu lub podpisania korzystnego dla nas kontraktu biznesowego. Najczęściej dotyczy to młodych przedsiębiorców, dopiero zaczynających swoją działaność na rynku. Poprzez uzyskanie wiarygodności bankowej zwiększa się ich wiarygodność nie tylko w oczach samego banku, ale również potencjalnych kontrahentów. Czym dokładnie jest gwarancja bankowa, jak ją uzyskać i na czym ona właściwie polega? Na te pytania znajdziesz odpowiedzi w naszym artykule!

1. Gwarancja bankowa - co to właściwie jest? 

2. Gwarancje bankowe - rodzaje

3. Korzyści wynikające z gwarancji bankowej?

4. Gwarancja bankowa - jak ją uzyskać? 

5. Umowa gwarancji bankowej - jakie są jej koszty?

1. Gwarancja bankowa - co to właściwie jest? 

Gwarancja bankowa to nic innego jak rodzaj umowy, w której zawarte jest zobowiązanie banku polegające na spłacie wierzyciela w przypadku, gdy kredytobiorca nie będzie wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych. W zamian za udzielenie gwarancji bankowej należy uiścić na rzecz banku prowizję. 

Beneficjentem gwarancji bankowej może być zarówno firma jak i osoba fizyczna prowadząca działalność w Polsce i za granicą. Jednakże samą gwarancję bankową udzielać mogą wyłącznie banki.

2. Gwarancje bankowe - rodzaje

Ze względu na rodzaj formalności, związane z wypłatą przez bank należności na rzecz wierzyciela, na rynku dostępne są dwa rodzaje gwarancji bankowych - warynkowa i bezwarunkowa. 

Gwarancja warunkowa oznacza, że bank spłaci należność w imieniu beneficjenta gwarancji, jeśli jego wierzyciel spełnia warunki zawarte w umowie. W tym celu bank sprawdza zasadność roszczenia, a beneficjent gwarancji bankowej musi dostarczyć niezbędną dokumentację, wynikającą z warunków umowy.

Udzielenie bezwarunkowej gwarancji bankowej uznacza wypłatę należności na rzecz beneficjenta gwarancji bez obowiązku dostarczenia dokumentacji uzasadniającej roszczenie.  

Więcej informacji na temat gwarancji bankowej można zaleźć na stronie http://firmowybank.pl/czym-jest-gwarancja-bankowa-jak-ja-uzyskac/

3. Korzyści wynikające z gwarancji bankowej?

Gwarancja udzielana przez bank to jeden ze sposobów zabezpieczenia posiadanych kredytów oraz innych zobowiązań finansowych, a korzyści z jej posiadania będzie mieć zarówno beneficjent jak i zleceniodawca gwarancji. Posiadanie gwarancji bankowej nie narusza naszej zdolności kredytowej. Ponieważ bank jest stabilny finansowo jest on w stanie szybko i bez konieczności przeprowadzania rozpraw sądowych wypłacić niezbędne środki z tytułu roszczenia. 

Z punktu widzenia beneficjenta gwarancja to forma dodatkowego zabezpieczenia transakcji oraz możliwość szybkiej spłaty roszczeń przez bank, jeśli kontrahent popadł w problemy finansowe. Zaś z punktu widzenia zleceniodawcy, gwaracja ma znaczący wpływ na jego wiarygodność na rynku, a także może zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kolejnych kredytów za pośrednictwem innego banku. 

4. Gwarancja bankowa - jak ją uzyskać? 

Uzyskanie gwarancji bankowej związane jest z dopełnieniem wielu formalności. Przede wszystkim należy posiadać odpowiednią zdolność kredytową. Część banków wymaga również posiadania lub założenia w ich banku rachunku. Jeśli poważnie rozważamy uzyskanie gwarancji bankowej warto zajrzeć na ranking kont firmowych stworzony przez firmowybank. Jeśli już doszliśmy już do etapu podpisania umowy, to nalezy zawrzeć w niej takie informacje jak rodzaj gwarancji, o którą składamy wniosek, wierzytelność, terminy i warunki wypłaty roszczeń, a także czas obowiązywania gwaracji bankowej.

5. Umowa gwarancji bankowej - jakie są jej koszty?

Koszt uzyskania gwaracji bankowej jest ustalany indywidualnie pomiędzy zleceniodawcą a bankiem. Prowizja bankowa może wynosić od 0,5% do 1,5% zaciągniętej kwoty. Dodatkowo bank może naliczyć nam koszt związany z rozpatrzeniem i przygotowaniem umowy, przedłużeniem czasu umowy czy zwiększeniem kwoty gwaracji.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%