Zamknij
REKLAMA

Kryteria działalności badawczo-rozwojowej, czyli kiedy możesz skorzystać z dotacji unijnej?

13:24, 10.06.2021 | materiały patnera

Uruchomienie innowacyjnego projektu wymaga połączenia zasobów materialnych i ludzkich, które muszą być finansowane na różnych etapach jego rozwoju. Niezależnie od rodzaju innowacji – technologiczna, społeczna, cyfrowa itp. – możesz uzyskać dotacje na badania i rozwój. Na tym etapie, który poprzedza komercyjne wprowadzenie innowacyjnego produktu lub usługi, firmy mogą, pod pewnymi warunkami, skorzystać z pomocy finansowej, która może przybrać formę dotacji, konkursów, pożyczek z długimi terminami spłaty.

Kto może skorzystać z dotacji na badania i rozwój?

Przedsiębiorstwa, które wprowadzają nowatorski, twórcze i nieprzewidywalne działania na, które mają na celu poszerzenie wiedzy i praktyczne zastosowanie mogą ubiegać się o tzn. dotację B+R, czyli dotację na badania i rozwój. Często dotacja jest potrzebna do opracowania nowych technologii, poszerzenia lub ulepszenia danych produktów czy usług. Działania takie nie mogą być rutynowe i muszą różnić się pod względem aktualnego stanu technicznego danego planu.

Jakie firmy mogą ubiegać się o dotację?

Z dotacji B+R mogą skorzystać zarówno małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa. Głównym celem dotacji jest wzmocnienie działalności badawczej i rozwijanie poziomu innowacyjności w polskich firmach.

Na jakie badania przysługuje dotacja na B+R?

Przysługuje na trzy podstawowe badania, a są to: badania na rozwój firmy, badania przemysłowe i prace rozwojowe. Są to często eksperymentalne działania o dużym ryzyku dla firmy – najpierw potrzebne jest zdobycie odpowiedniej wiedzy na zastosowanie działań i ich praktyczne użytkowanie. Dotacja ma na celu wspomóc poszerzanie tej wiedzy, by można było wykorzystać ją w lepszym planowaniu i wdrożyć w produkcję. Może być użyta do wykonania symulacji warunków rzeczywistych wprowadzenia takiego produktu lub usługi na rynek.

Dlaczego warto skorzystać z dotacji na badania i rozwój?

Znacząco pokrywa ona koszta przedsiębiorstwa i wzmacnia pozycję na rynku. Chociaż uzyskanie takiej dotacji wiąże się z wieloma trudnymi czynnościami i czasem oczekiwania warto się o nią starać Zasilanie tylko firmę, ale również wspiera rozwój polskiej gospodarki. Przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z tej dotacji w celu podnoszenia jakości swoich usług czy produkcji.

Jakie koszty pokrywa dotacja na badania i rozwój?

Dotacja B+R pokrywa tzn. koszt kwalifikowane, a są to między innymi wynagrodzenia pracowników, koszty operacyjne, zakup prototypów i wartości niematerialnych, koszty surowców i materiałów oraz koszty badań i korzystania z wynajmowanych pomieszczeń lub ich eksploatacja.

Jak ubiegać się o dotację z unii europejskiej na badania i rozwój?

Możesz samodzielnie ubiegać się o taką dotację, przygotowując projekt w obszarach finansowania. Wiąże się to jednak z dużym stresem – jest pracochłonne i czasochłonne. Drugim rozwiązaniem jest skorzystanie z firm, które zajmują się pozyskiwaniem dotacji unijnych B+R. Będzie to o wiele korzystniejsze rozwiązanie, jeśli chcesz, by Twój wniosek przeszedł akceptację. Pieczę nad projektem będzie mieć firma, a Ty dostarczasz swoją wizję, plan działania i potrzebną dokumentację.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%