Zamknij
REKLAMA

Staż z perspektywy urzędu pracy

12:13, 10.11.2019 | materiały partnera

Staż z perspektywy urzędu pracy to nabywanie przez bezrobotnego praktycznych umiejętności zdatnych do wykonywania pracy bez nawiązywania stosunku prawnego z pracodawcą. Stwarza to doskonałą możliwość zdobycia doświadczenia oraz zwiększenia prawdopodobieństwa zatrudnienia w przyszłości.

Kto może uczestniczyć w stażach i gdzie są one organizowane?

W stażu może uczestniczyć każdy zarejestrowany przez urząd pracy bezrobotny. Osoby, który nie ukończyły 30. roku życia mogą odbywać go nawet przez dwanaście miesięcy. Staże organizowane są przez różnych pracodawców, w tym jednoosobowych przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe. W głównej mierze to właśnie od nich zależy, czy zamieszczą ofertę w wybranym urzędzie pracy, czy poprzestaną na ogłoszeniach na własnych witrynach internetowych.

Jak uzyskać staż?

Skierowanie na staż przyznają bezrobotnym opiekunowie z urzędu pracy. Dopasowują oni potencjalnego pracodawcę do kompetencji i umiejętności poszukujących. Bezrobotni mają jednak szansę samemu znaleźć interesujący ich staż. Jednak to, czy zostanie on zorganizowany i czy wydane zostanie skierowanie dla konkretnej osoby zależy od środków finansowych, którymi dysponuje urząd. Oferty stażowe można znaleźć na oficjalnych stronach urzędów pracy.

Uprawnienia stażysty

Wśród podstawowych uprawnień stażysty jest możliwość ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu, gdy staż odbywa się poza miejscem zamieszkania. Oprócz tego świadczenia przysługuje również stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Ponadto, stażyści mogą otrzymać bon stażowy, w skład którego wchodzi m.in. zwrot kosztów badań przeprowadzonych w ramach medycyny pracy. Ma to szczególne znaczenie w przypadku pracodawców wymagających specjalistycznych orzeczeń lekarskich. Co więcej, udział w stażu nie sprawia, iż bezrobotny traci swój status.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop