Zamknij

Więcej modułów pv czy inwestycja w magazyn energii - co opłaci się bardziej?

15:24, 16.11.2023 art. sponsorowany Aktualizacja: 15:24, 16.11.2023

Zmiany na rynku energetycznym i niepewność w zakresie cen i jakości dostaw energii elektrycznej sprawiają, że inwestycje w instalacje w fotowoltaikę staje się niemal standardem. Co więcej, coraz więcej użytkowników fotowoltaiki zastanawia się nad rozbudowywaniem instalacji o dodatkowe elementy, celem zwiększenia efektywności wykorzystania darmowej energii promieniowania słonecznego. Jakie rozwiązania można wykorzystać do optymalizacji fotowoltaiki?

Możliwości rozbudowy fotowoltaiki

Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej może przebiegać w dwóch obszarach. Z jednej strony mamy możliwość zwiększenia potencjału energetycznego instalacji przez zwiększenie liczby paneli pv, z których uzyskiwana będzie energia. Z drugiej strony możliwe jest doposażenie instalacji fotowoltaicznej w magazyny energii, jakie znaleźć można na www.esoleo.pl. Taka rozbudowa instalacji fotowoltaicznej pozwala na korzystanie ze zgromadzonej energii podczas zmniejszonej intensywności pracy paneli pv. Kiedy korzystne będzie zatem powiększenie instalacji fotowoltaicznej o kolejne moduły fotowoltaiczne, a kiedy zainstalowanie magazynu energii?

Więcej panelipv - czy to dobre rozwiązanie?

Zwiększenie ilości paneli fotowoltaicznych powoduje zwiększenie powierzchni, na jaką padają promienie słoneczne, a tym samym, uzyskanie większej ilości prądu z promieniowania słonecznego. Jednak by możliwe było efektywne wykorzystanie tej energii konieczne będzie również zastosowanie falownika o odpowiednich parametrach – jeśli dotychczasowy nie ma wystarczającej mocy, konieczna będzie wymiana urządzenia. Kiedy zwiększenie liczby modułów i mocy instalacji będzie opłacalne? Przede wszystkim przy rozbudowie gospodarstwa domowego lub gospodarstwa rolnego, rozwoju przedsiębiorstwa – które wymagać będą zaspokojenia zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Co zyskasz z magazynem energii?

Magazyn energii to swoisty rodzaj akumulatora, który umożliwia gromadzenie i przechowywanie nadmiaru energii wyprodukowanego przez instalację fotowoltaiczną i korzystanie z niej podczas zmniejszonej produktywności paneli pv. Oznacza to, że energia może wykorzystywana być nie tylko podczas dnia, ale także w pochmurne wieczory czy w nocy. Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej przez wzbogacenie jej o magazyn energii pozwala na zasilanie instalacji wymagających całodobowego dostępu do energii elektrycznej bez konieczności korzystania z energii z sieci dostawcy zewnętrznego. Co więcej, odpowiednio dobrany magazyn energii umożliwia buforowanie energii na potrzeby zasilania awaryjnego, co pozwala na zabezpieczenie gospodarstwa domowego czy ciągłości produkcji lub obsługi.

Strategie korzystania z energii słonecznej a inwestycja w panele lub magazyn energii

To, czy rozbudowa instalacji fotowoltaicznej powinna zostać przeprowadzona przez zwiększenie ilości paneli pv czy dodanie do istniejącej instalacji fotowoltaicznej magazynu energii, w dużej mierze zależne jest od indywidualnej sytuacji danego podmiotu prywatnego lub przedsiębiorstwa. Aby dokonać prawidłowego wyboru konieczne jest zatem poznanie aktualnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz sposobu korzystania z energii elektrycznej – charakterystyki pracy urządzeń przyłączonych do sieci, harmonogramu pracy czy preferencji użytkowników.

Optymalna instalacja fotowoltaiczna – jak powinna wyglądać?

Prawidłowa rozbudowa instalacji fotowoltaicznej umożliwi efektywne wykorzystanie pełnego potencjału instalacji fotowoltaicznej – czyli maksymalne wykorzystanie wyprodukowanej energii na potrzeby jej użytkowników. Liczba zatem zastosowanych paneli fotowoltaicznych i parametry magazynów energii dopasowane muszą być do konkretnych danych dla danego obiektu i jego użytkowników oraz do funkcji, jakie spełniać ma instalacja – a dokładniej, co i kiedy zasilane ma być energią z fotowoltaiki. Z takimi danymi doświadczony specjalista będzie w stanie zaproponować idealne rozwiązania dla optymalizacji instalacji.

Kwestia formy rozbudowy fotowoltaiki jest zatem uwarunkowana szeregiem czynników. Jednoznaczna odpowiedź – co będzie lepszym rozwiązaniem – czy więcej modułów czy inwestycja w magazyn energii – zawsze zależna będzie od indywidualnej sytuacji danego podmiotu.

(art. sponsorowany)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%