Zamknij

OnGeo.pl: zebraliśmy ponad 30 informacji o każdej działce w Polsce - sprawdź swoją działkę

11:11, 06.02.2023 art. sponsorowany Aktualizacja: 11:11, 06.02.2023
OnGeo.pl OnGeo.pl

Posiadasz nieruchomości gruntowe? Bez względu na to, co zamierzasz zrobić z własną działką - sprzedać, wydzierżawić, przepisać na członka rodziny, wybudować na niej dom, czy "poczekać na lepsze czasy" - powinieneś wykonać jej gruntowną diagnozę pod kątem wad, uciążliwości, zagrożeń i ograniczeń formalnoprawnych oraz potencjału inwestycyjnego. Sprawdzenie działki da gwarancję bezpiecznej inwestycji i szansę na rozpoznanie sytuacji rynkowej.

Dobra diagnoza działki charakteryzuje się dokładnym sprawdzeniem cech fizycznych i granic działki, stanu prawnego i obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego, a także informacji o uzbrojeniu terenu, warunkach geologicznych i innych. Lista do sprawdzenia może być naprawdę długa, dlatego, aby ułatwić diagnozę, OnGeo.pl prezentuje najważniejsze informacje do sprawdzenia.

Cechy terenu:

1.Parametry geometryczne terenu:

 • Informacje o położeniu nieruchomości i granicach ewidencyjnych;
 • Wymiary działki;

2.Dane z Ewidencji Gruntów i Budynków:

 • Szczegółowe dane dotyczące lokalizacji działki;
 • Zgodność powierzchni urzędowej z terenową;
 • Własność działki;
 • Klasa bonitacyjna gleby.

Ograniczenia formalnoprawne:

3. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP):

 • Czy jest uchwalony plan miejscowy dla działki;
 • Przeznaczenie terenu w planie miejscowym;
 • Wskaźniki i wytyczne dla możliwej zabudowy;

4.Formy ochrony przyrody:

 • Zasięg występowania obszarów ochrony przyrody;
 • Otuliny i strefy ochronne wokół terenów chronionych;

5. Nieruchomości objęte ochroną zabytków:

 • Rodzaj zabytków i strefy ochrony konserwatorskiej;
 • Obiekty wpisane do rejestru zabytków;
 • Obszary ochrony archeologicznej;

6.Strefy ochronne:

 • Strefy ochronne wokół:

- terenów zamkniętych,

- cmentarzy,

- turbin wiatrowych,

- uzdrowisk,

 • Strefy oddziaływania lotnisk.

7.Pozwolenia na budowę:

 • Najnowsze pozwolenia na budowę w odległości 200 metrów od działki;

Infrastruktura:

8.Dostęp do drogi:

 • Odległość i dostęp do drogi publicznej;
 • Informacje o drogach planowanych lub w budowie;

9.Linie energetyczne:

 • Odległość działki od napowietrznej linii energetycznej i urządzeń infrastruktury technicznej;

10.Uzbrojenie terenu w media:

 • Dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i innych;

11.Dostęp do światłowodu:

 • Prędkość sieci światłowodowej i dostawca internetu;

Fizjografia terenu:

12. Analiza rodzajów pokrycia terenu:

 • Sposób zagospodarowania terenu na działce i w jej sąsiedztwie;

13. Analiza spadków terenu i ekspozycja terenu:

 • Potrzeba wyrównania lub nadsypania terenu działki;
 • Przydatność terenu pod inwestycje;

14.Nasłonecznienie sezonowe:

 • Obszary na działce gdzie nie dociera światło słoneczne;
 • Rozkład nasłonecznienia na powierzchni działki;

15.Analiza żyzności gleb:

 • Klasa bonitacyjna gleby;
 • Użytek gruntowy;

Zagrożenia i uciążliwości:

16.Zagrożenia powodziowe:

 • Tereny zalewowe;
 • Obszary zagrożone stagnacją wody;
 • Obszary zagrożone powodzią od wód gruntowych;

17.Osuwiska:

 • Strefy osuwisk i ruchów masowych.

18.Natężenie hałasu:

 • Średniodobowe, skumulowane natężenie hałasu pochodzenia antropogenicznego;

19.Miejsca, obiekty i urządzenia potencjalnie uciążliwe:

 • Uciążliwe sąsiedztwo powodujące hałas, nieprzyjemny zapach, drgania, wysokie ryzyko pożarowe;

20.Lokalizacja wyrobów zawierających azbest:

 • Położenie wyrobisk azbestowych w okolicy;

21.Zanieczyszczenia powietrza:

 • Zanieczyszczenia pyłami PM 2,5 i PM 10;

Geologia terenu:

22.Geologiczne warunki budowlane:

 • Budowa podłoża na działce;
 • Głębokość wód gruntowych;

Otoczenie i obiekty użyteczności publicznej (POI):

23.Dostępność do POI:

 • Informacje o lokalizacji obiektów POI;

24.Analiza zasięgu czasu dojścia:

 • Analiza zasięgu czasu dojścia pieszego i dojazdu samochodem do POI;

Dane lokalne:

25.Zaludnienie:

 • Liczba ludności na 1 km2;

26.Stawki podatku od nieruchomości:

 • Dane na aktualny rok podatkowy;

OnGeo.pl - Wybrane mapy dostępne w Raporcie o działce

OnGeo.pl - Wybrane mapy dostępne w Raporcie o działce

Gdzie szukać informacji o działce?

Mnogość miejsc, w których możemy sprawdzić nieruchomość jest bardzo duża. Jeśli chcesz sprawdzić działkę, możesz udać się z wizytą do urzędu gminy lub powiatu. Dużo informacji znajdziesz także w internecie - zarówno na portalach rządowych i samorządowych, jak i w geoportalach tematycznych i instytucjonalnych. Poniżej lista wybranych portali:

 • Geoportal rządowy: geoportal.gov.pl
 • Geoportal krajowy: geoportal-krajowy.pl
 • Geoportale gminne, powiatowe, wojewódzkie, np.

- msip.krakow.pl

- wrosip.pl

- miip.geomalopolska.pl

 • Portale tematyczne:

- Hydroportal: isok.gov.pl

- Geoportal Geologiczny: geoportal.pgi.gov.pl

- Geoportal NID: zabytek.pl

- Bank danych o lasach: bdl.lasy.gov.pl

- Geoportal GUS: portal.geo.stat.gov.pl

Wszystkie dane w jednym miejscu - Portal OnGeo.pl - Raport o działce

Raport o terenie OnGeo.pl to ekspercka usługa na najwyższym poziomie, umożliwiająca gruntowne i automatyczne sprawdzenie każdej działki w Polsce. Raport o działce pobierzesz samodzielnie, a cała diagnoza Twojej działki potrwa nie więcej niż 5 minut. Pozyskanie informacji z Raportu o działce jest nawet 10 razy tańsze i 100 razy szybsze w porównaniu z metodami tradycyjnymi. Za pełny Raport zapłacisz tyle, ile za średniej wielkości zakupy w popularnym supermarkecie. .

Sprawdź, jak wygląda przykładowy Raport o działce: https://ongeo.pl/raporty/przykladowy-raport.

Jak wygenerować Raport o działce w OnGeo.pl?

Chcąc pobrać dane dla działki użytkownik powinien:

 • Wejść na portal ongeo.pl;
 • Wybrać działkę, dla której zamierza pobrać dane za pomocą jednego z trzech sposobów wyszukiwania - pola wyszukiwarki, wskazania na mapie lub rysowania na mapie;
 • Zaznaczyć tematy, które go interesują;
 • Opłacić Raport o działce;
 • Pobrać Raport. Link do pobrania zostanie wysłany na wskazany adres e-mail.

Zobacz, w poniższym filmiku, jak samodzielnie pobrać Raport o działce: https://www.youtube.com/embed/398wEQIIn7A

Poznaj zespół OnGeo.pl

OnGeo.pl tworzą specjaliści z wielu branż - geodeci, geologowie, architekci, planiści, leśnicy i budowlańcy. Jako zespół od lat zajmujemy się projektami badawczo-rozwojowymi i komercyjnymi, których wynikiem są zbiory danych, z których mogą korzystać wszyscy.

Naszą misją jest zebranie wielu informacji w jednym miejscu, w taki sposób, aby były zrozumiałe dla każdego użytkownika. Współpracujemy z instytucjami administracyjnymi i naukowymi z całej Polski i świata, m.in. z: Europejską Agencją Kosmiczną, urzędami na każdym szczeblu administracji, w tym z ministerstwami, dużymi i średnimi przedsiębiorstwami budowlanymi i geodezyjnymi oraz branżą OZE.

Nasze ostatnie projekty dotyczyły wykonania systemów rządowych elektronicznego dziennika budowy i cyfrowej książki obiektu budowlanego.

Źródło informacji: OnGeo.pl

(art. sponsorowany)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%