Zamknij
REKLAMA

Biecz. Budżet gminy przyjęty jednogłośnie

13:07, 30.12.2020 | Jarosław Rozpłochowski
Skomentuj
REKLAMA

Radni Rady Miejskiej w Bieczu w dniu 28 grudnia 2020 r., jednogłośnie przyjęli budżet Gminy Biecz na 2021 rok oraz wieloletnią prognozę finansową. Planowane dochody Gminy Biecz wyniosą 87.385.046,67 zł. przy planowanych wydatkach w wysokości 87.930.911,29 zł. Deficyt budżetu gminy planowany na 2021 rok wyniesie 545.864,62 zł.

Jest to drugi co do wielkości budżet obejmujący realizację tak wielu inwestycji. Ich łączna wartość wynosi 8.836.067,80 zł. przy dofinansowaniu w kwocie 6.020.432,72 zł. Najważniejsze zadania, zaplanowane w budżecie to:

1. Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych wraz z dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji w miejscowościach: Libusza, Racławice i Rożnowice, Strzeszyn.

2. Termomodernizacja budynków: SP w Racławicach i SP w Sitnicy.

3. Przebudowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowania ul. Jana Pawła II w Bieczu z drogą wojewódzką.

4. Przebudowa drogi gminnej ul. Podwale w Bieczu.

5. Kontynuacja budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Libuszy wraz z budową oświetlenia.

6. Budowa Bieckiego Jarmarku Kultury w Bieczu – rozpoczęcie inwestycji.

7. Asfaltowanie dróg gminnych w Głębokiej, w Korczynie, w Sitnicy.

8.Wykonanie dokumentacji drogi „Na Pasternik” w Libuszy.

9. Budowa stacji uzdatniania wody w Bieczu oraz wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w Strzeszynie.

10. Realizacja projektów w zakresie wymiany kotłów węglowych oraz montażu urządzeń energii ze źródeł odnawialnych u osób fizycznych.

11. Wymiana dachu Muzeum Kromerówka.

W obszarze realizacji tzw. „projektów miękkich” zaplanowana została kwota 3.920.828,92 zł. przy dofinansowaniu w wysokości 2.820.717, 67 zł. Dzięki niej możliwe będzie prowadzenie:

1. Ośrodka wsparcia i aktywizacji osób starszych w Libuszy pn. „Złota jesień – też będziesz seniorem”,

2. Ośrodka wsparcia i aktywizacji osób starszych w Libuszy pn. „Królowa Jadwiga seniorom Biecza”,

3. Placówek wsparcia dziennego dla dzieci (świetlice) pn. „Dzieci mówią”,

4. Ośrodka aktywizacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej pn. „Krok w Przyszłość”

5. Ośrodka aktywizacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym także dzieci i młodzieży z deficytami rozwojowymi pn. „Q przyszłości”

6. Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji dla osób dorosłych

7. Programów Erasmus+ w dwóch szkołach SP nr 1 w Bieczu, SP nr 2 w Bieczu

Należy podkreślić, że na realizację powyższych inwestycji i projektów miękkich udało się pozyskać bardzo wysokie dofinansowania w łącznej kwocie 8.841.150 zł., które umożliwiają realizację tak wielu zadań, których wartość wynosi 12.756.867 zł.

Radni podjęli uchwały także w następujących sprawach:

1. Zmian w budżecie na 2020 rok,

2. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biecz,

3. Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów,

4. Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty,

Obowiązujące stawki opłat nie były w stanie pokryć w pełni kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w gminie w 2021 roku. Spowodowane to jest ciągle zwiększającą się ilością odbieranych odpadów oraz wzrostem po przetargu cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, które obowiązywać będą od stycznia 2021 roku. Aby pokryć wszystkie przewidywane w 2021 roku koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami w Gminie Biecz, niezbędne jest podniesienie opłaty jednostkowej za odbiór odpadów o 3 złote do poziomu 22 zł od jednego mieszkańca.

Właścicieli nieruchomości deklarujących kompostowanie bioodpadów nadal obowiązuje zwolnienie z części opłaty, które wynosi 1 zł od stawki obowiązującej opłaty. W związku z powyższym stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli deklarujących kompostowanie bioodpadów wynosić będzie 21 zł od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość.

5. Zmiany uchwały Nr XXII/259/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biecz.

Celem uchwały jest umożliwienie podzielenia i opracowania zmiany planu Miejscowego planu Miasta Biecz na 3 etapy oraz oddzielnego uchwalenia każdej z tych części. Etapem pierwszym objęty będzie obszar tzw. „Słonecznego Wzgórza” ok. 10 ha zlokalizowane powyżej ogrodów działkowych przy ul. Słonecznej.

6. Przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Bieczu na 2021 rok,

7. Utworzenia ośrodka wsparcia „Klubu Senior+”.

Jest to trzeci Klub utworzony w Gminie Biecz, który zlokalizowany zostanie w remizie OSP w Rożnowicach. W budynku przeprowadzone zostały prace modernizacyjne, sale wyposażone zostaną w meble oraz sprzęt telewizyjny i komputerowy, a kuchnia w sprzęt spełniający obowiązujące normy sanitarne. Wartość zadania wynosi 188 138,68 zł. Natomiast pozyskane dofinansowanie 150.000 zł. Koszt działalności klubu w 2021 r. wynosił będzie 48.000 zł. i będzie finansowany ze środków Wojewody Małopolskiego w wysokości  24.000 zł. Ponadto w Gminie Biecz nadal działać będą Kluby w Binarowej i Grudnej Kępskiej. Koszt prowadzenia klubów w 2021 roku wynosi 96.000 zł. przy pozyskanym dofinansowaniu od Wojewody Małopolskiego w kwocie 48.000 zł.

8. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Biecz realizacji zadania publicznego Gminy Lipinki w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodku wsparcia dziennego dla mieszkańców Gminy Lipinki oraz kierowaniu do niego osób wymagających opieki. Przepisy umożliwiają przyjmowanie do środowiskowych domów samopomocy osób spoza Gminy Biecz, a zawarcie stosownego porozumienia między Gminą Lipinki i Gminą Biecz nie pociąga za sobą skutków finansowych dla Gminy Biecz, gdyż prowadzenie środowiskowych domów samopomocy jest zadaniem zleconym, finansowanym przez budżet państwa.

Dziękujemy Mieszkańcom Gminy Biecz za wszelkie sugestie, spotkania i rozmowy, a nade wszystko za zainteresowanie sprawami ważnymi dla całej lokalnej społeczności i zaangażowanie w wiele podejmowanych działań. Konieczność spłaty w 2021 r. zadłużenia gminnego w wysokości 4,2 mln zł., powoduje że wiele zadań które są ważne dla mieszkańców nie spotka się z realizacją. Bardzo nad tym ubolewamy, przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość oraz cierpliwość. 

 

 

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (19)

BieczaninBieczanin

3 12

No nareszcie Biecz wyszedł z długów. Taki deficyt to nie deficyt. 13:16, 30.12.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

BieczankaBieczanka

10 1

Gmina Biecz ma dług na poziomie 38 mln zł. Każdy deficyt jest zły. 18:19, 30.12.2020


Rozwój kosztem zagraRozwój kosztem zagra

2 5

Opodatkować parkingi przy Biedronce i Rossmanie, a będą wpływy do kasy miasta, bo obecnie sklepy w rynku nie mają nawet dla swoich klientów darmowych miejsc parkingowych, przez co zagranicznym ładuje się w kieszenie pieniądze, zamiast zadbać o rodzimych swoich sprzedawców. A wiele do gadania zagraniczne mieć nie będą, jakby zrobić odcinki płatne na wjazd z tych parkingów na drogi miejskie. 18:07, 31.12.2020


WapniakWapniak

5 0

Alleluja i do przodu 14:05, 30.12.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

.... ....

6 4

Gmina biecz to już taka tradycja chyba że zawsze ma dług i tak już chyba zawsze będzie ja zawsze chwale i chwalił będę gminę Lipinki dużo mniejszą i wogole przedsiębiorstw mniej a funkcjonują dobrze szkoda że w bieczu tak nie ma chociaż trochę jak w tamtej gminie... No ale cóż poradzić jak świat światem gmina biecz nigdy kasy nie miała i nie będzie mieć......... 15:36, 30.12.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

pytampytam

8 2

A czy gmina Lipinki ma na przykład rynek do rewitalizacji czy inne zabytki?
Czy mają na utrzymaniu tyle szkół co w Bieczu?
Lipinki mają do utrzymania dwie drogi na krzyż i tyle. 20:21, 30.12.2020


BafikolBafikol

6 6

Nasz cesarz najlepszy dużo robi dla biecza, oby długo rządził 18:31, 30.12.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

FikFik

12 1

Dużo mowi i obiecuje 18:57, 30.12.2020


toomtoom

7 0

i bardzo ładne tabelki fikcyjne w milionach pokazuja 11:29, 31.12.2020


wildacatwildacat

4 0

Libusza Pasternik😥 , Libusza seniorzy widać rękę pana b😥😥🤠 22:07, 30.12.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Ile mozna czekac???Ile mozna czekac???

12 0

Ja się pytam ile mieszkańcy Neckowki i czesci ulicy Binatowskiej maja chodzić to pana Burmistrza i prosić o nawet doraźna naprawę drogi. Pan "Burmistrz" zawsze tylko mowi ze robią juz plany nowej drogi i ze szkoda środków bo juz niedługo droga będzie. A tu jak nie było drogi tak nie będzie. A mieszkańcy dalej maja tonąć w błocie. I każdego lata trzeba naprawiać droge samemu. To już się robi poprostu śmieszne. 22:34, 30.12.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

......

7 2

Droga w Strzeszynie na Wilczak pozostanie nadal taka wyboista... 10:54, 31.12.2020

Odpowiedzi:4
Odpowiedz

toomtoom

9 0

taka droga jaka melodia plynie z kromer festiwalu na to sa fundusze
11:31, 31.12.2020


W krzywym zwierciadlW krzywym zwierciadl

2 2

Ale za to ścieżkę rowerową będziesz miał w Libuszy 🤣🤣🤣 14:12, 31.12.2020


FikFik

10 1

Musicie burmistrza ze Strzeszyna wybrać to i drogę zrobi tylko porządnego, żeby ta droga chwilę wytrzymała, bo w Bieczu już się rozlatują te nowo zrobione, chodniki się zapadają, kostki można koło liceum wyciągnąć ręką ot to taka inwestycja znajomymi firmami....,ale ludzie cieszą że bubel mają.... 17:01, 01.01.2021


T.EwaT.Ewa

0 0

Bardzo prosimy o uwzglednienie przysiolka strzeszyn-Wilczak.Mam wrazenie ,ze ta czesc wsi jest od lat zapomniana.Wiem ,ze mieszkancy sa zgodni ,aby oddac czesc gruntow na potrzebe drogi.Czekamy juz wiele lat,litosci...
12:28, 13.01.2021


Młoda Młoda

9 2

Libusza i ścieżka wyjdźcie z tej gminy i chodźcie na tą ścieżkę w okolicy szkoły już podnosi się kostka i robią się wyboje 🙈masakra ludzie dopiero co była oddana 14:59, 02.01.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

fikfik

6 1

Wysokiej klasy specjaliści to wykonują, firma godna zaufania skoro już efekty widać gołym okiem. 00:31, 03.01.2021


JoJo

4 0

Oddzielić miasto od wsi, wieś skorzysta. Wiele wsi w gminie daleko z tyłu. To są słowa nie moje ale ludzi np. w województwie. Oczywiście kuluarowe. 21:33, 02.01.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
0%