Zamknij
REKLAMA

Starostwo zabiera głos w sprawie przekaźnika na Osiedlu Młodych

14:20, 17.03.2023 Ł.S Aktualizacja: 14:41, 17.03.2023
Skomentuj fot. Piotr Boczoń / Gorlice24 fot. Piotr Boczoń / Gorlice24

Jak informowaliśmy, plany budowy wieży - stacji bazowej telefonii komórkowej o wysokości 37m w bezpośrednim sąsiedztwie bloków mieszkalnych  wywołały protest i oburzenie mieszkańców. Dziś Starosta Gorlicki Maria Gubała odniosła się do sprawy. Przeczytajcie list, który otrzymaliśmy w tej sprawie.

 

W nawiązaniu do artykułu pt. „ Gorlice. Mieszkańcy nie chcą 37-metrowego przekaźnika” informuję, iż do tut. Urzędu wpłynął wniosek inwestora P4 Sp. z o.o. o wydanie pozwolenia na budowę, dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

 

W trakcie prowadzonego postępowania, w dniu 16 września 2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowegow Gorlicach, zamieszczono na okres 30 dni informację o wszczęciu w/w postępowania.

 

Na podstawie informacji o obszarze oddziaływania obiektu, sporządzonej przez projektanta zgodnie z zasadami art. 28 ustawy Prawo budowlane oraz na podstawie przedłożonej dokumentacji projektowej ustalono, że obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza teren działki objętej zakresem zamierzenia budowlanego, dla której Inwestor złożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlanez tytułu stosunku zobowiązaniowego.

 

W związku z powyższym inwestor oraz właściciele działki, na której realizowana będzie inwestycja, jako strony postępowania zostali powiadomieni o przedmiotowym zamierzeniu i w wyznaczonym terminie nie wnieśli uwag i zastrzeżeń. Natomiast właściciele działek sąsiadujących z inwestycją nie zostali uznani za strony postępowania z uwagi na fakt, iż inwestycja nie powoduje ograniczeń w zabudowie terenów sąsiednich, a obszar oddziaływania inwestycji, określony w dokumentacji projektowej, w całości zamyka się w granicach działki nr 1615/6 w Gorlicach.

 

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wyszczególnionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Powyższe potwierdzone zostało w oświadczeniu projektanta dołączonym do wniosku o pozwolenie na budowę zgodnie z wymogiem zawartym w art. 33 ust.2 pkt 9 ustawy Prawo budowlane.

 

Dodać należy, iż inwestycja nie wymagała uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,z uwagi na fakt, iż przedsięwzięcie nie zostało ujęte w katalogu zawartym w ww. rozporządzeniu w myśl art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska orazo ocenach oddziaływania na środowisko. Kwestie związane z ochroną przed polem elektromagnetycznym emitowanym przez stacje bazowe, regulowane są obowiązującymi przepisami ustawy – Prawo ochrony środowiska (art.122a ust.1 pkt 1 Prawa ochrony środowiska). Inwestor zobowiązany jest również do dotrzymywania w miejscach dostępnych dla ludności dopuszczalnych poziomów pola elektromagnetycznego określonychw Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

 

Po analizie przez organ przedłożonego do wniosku projektu stwierdzono, że opracowanie projektowe jest kompletne i spełnia wymagania określone w art. 35 ust.1 oraz w art. 32 ust.4 ustawy Prawo budowlane. Starosta Gorlicki jako organ administracji architektoniczno-budowlanej nie ma wpływu na wybór lokalizacji inwestycji, jest natomiast związany wnioskiem i po spełnieniu przez inwestora w/w wymagań, obowiązany jest wydać decyzję udzielającą pozwolenia na budowę wnioskowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 35 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351 ze zm.).

 

Starosta Gorlicki

Maria Gubała

Więcej o całej sprawie przeczytacie w poniższym artykule i materiale wideo.

[ZT]14654[/ZT]

 

(Ł.S)
 

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (26)

Konopnicka osiedla bKonopnicka osiedla b

15 27

Ludzie nie dajcie sobie w kaszę, dzwonić do interwencji, albo państwo w państwie niech się zajmą tą sprawą działać 14:47, 17.03.2023

Odpowiedzi:6
Odpowiedz

ja ja

10 8

eee tylko tvp pomoże bo to pisowskie miasto 15:19, 17.03.2023


międzymiastowamiędzymiastowa

17 2

Ale żeby gdzieś zadzwonić trzeba mieć zasięg, a żeby go mieć właśnie po to stawia się maszty telekomunikacyjne 15:45, 17.03.2023


ObserwatorObserwator

7 4

Do ja,- ale ty jestes niedoinformowany tepak, jakie ''pisowskie miasto'', przeciez w Gorlicach Burmistrz jest z SLD, Wojt z PSL a w Starostwie rzadzi PO, Staroscina byla rekomendowana przez PIS ale dala sie latwo przerobic przez wszechwladnych urzedasow na peowke, bo co miala zrobic bidna drobna kobiecina przeciez urzedasy zjadly by ja na przekaske. Taka jest prawda ja odnosnie wlodarzy Miasta Gorlice, niepisz bzdur nieuku. 17:39, 17.03.2023


Do ObserwatorDo Obserwator

4 3

Tak władza jest nie z pisu ale większość mieszkańców JEST 19:55, 17.03.2023


~~~~ja~~~~ja

4 2

Do Obserwator tak, tak jest i pewnie właśnie dlatego wybiera radnych i burmistrza z innych ugrupowań partyjnych. Chyba coś ci się nieźle przestawiło w główce. Logika typowego zakompleksionego PO-owca jak coś to winny PiS nie ważne czy w ogóle ma coś z tym wspólnego czy nie. 03:06, 18.03.2023


do obserwatordo obserwator

0 0

toś dopiero pojechał z bzdurami nieuku. "Burmistrz jest z SLD, Wójt z PSL a w Starostwie rządzi PO, Starościna była rekomendowana przez PIS ale dala sie łatwo przerobić przez wszechwładnych urzędasów na peowke, bo co miała zrobić bidna drobna kobiecina przecież urzędasy zjadły by ja na przekąskę" buchachacha. Wszyscy, z wyjątkiem Gubałowej przyklaskują PIS w osobie powszechnie wiadomej i bez wazeliny ... właśnie to robią. A Starościna właśnie z tych urzędasów się wywodzi pacanie i być może przejrzała na oczy co ją czeka z PISem a już na pewno nie pała miłością (ze wzajemnością) do osoby powszechnie wiadomej. 23:24, 19.03.2023


marysiamarysia

14 12

matko jak tak wygladaja ci mlodzi z tego osiedla mlodych to co wy chcecie 14:48, 17.03.2023

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Prezes Prezes

7 7

A twoja stara jak wygląda 20 latka weź się pier... W łeb ten pusty 14:50, 17.03.2023


Prezes Prezes

14 20

Dokładnie rozgłosić ta sprawę, walczyć do końca 14:48, 17.03.2023

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

CypisekCypisek

21 6

Jest tak, jak tu już wielokrotnie pisano. Starostwo sprawdza tylko zgodność dokumentów pod kątem prawnym. Najważniejsza jest zgodność planowanej inwestycji z planem zagospodarowania przestrzennego dla danej działki. A skoro taka zgodność jest, reszta papierów też formalnie gra, to nie mają do czego się przyczepić. Dlatego wydali taką decyzję, a nie inną.
Ludzie, zapytajcie w Urzędzie Miasta, kto, kiedy i na czyj wniosek wpisał dla tej działki możliwość postawienia masztu telekomunikacyjnego. Sprawdźcie, czy wszystkie strony o tej zmianie powiadomiono zgodnie z prawem. Czy zmiany w planie zagospodarowania wprowadzono z zachowaniem wymaganych prawem okresów i powiadomień zainteresowanych stron. No i kiedy to radni przegłosowali i czy im wyjaśniono, co jest procedowane? Tutaj można zawalczyć. Bo takich zmian nie robi się między śniadaniem a obiadem. Na to są odpowiednie wymogi. 15:02, 17.03.2023

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

jaja

3 0

mądrego to i miło posłuchać:) 23:26, 19.03.2023


CzytelnikCzytelnik

8 17

".....ustalono, że obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza teren działki objętej zakresem zamierzenia budowlanego, dla której Inwestor złożył oświadczenie ..." , to jakim sposobem fale dotrą do odbiorców ? - logika nie dotyczy umysłów pracowników starostwa ?! 15:16, 17.03.2023

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

TezeuszTezeusz

16 4

Zatem jeśli do Twojego telefonu docierają fale z przekaźnika w Szymbarku to zarówno Ty jako ich odbiorca, jak i wszyscy będący na drodze pomiędzy przekaźnikiem, a Twoim telefonem są napromieniowani tak? 15:47, 17.03.2023


jaja

27 10

Fale elektromagnetyczne macie większe gadając pół dnia przez telefon który trzymacie przy głowie....maszt z nadajnikami macie w Gliniku ,na Hallera , na sklepie Bachus , na ratuszu gdzie jest mocny sygnał WI-FI w obrębie rynku , i dużo mniejszych na dachach budynków w mieście i nikomu nie przeszkadzają.......... ....czy mieszkanie w tak niewielkiej odległości od stacji bazowej może mieć negatywny wpływy na moje zdrowie?
Absolutnie nie – po pierwsze w Polsce mamy dokładnie te same normy PEM, co w prawie całej Europie. W Polsce, z dniem 1 stycznia 2020 roku, dopuszczalne poziomy pola elektromagnetycznego zostały zharmonizowane z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej. Maksymalny dozwolony poziom PEM w miejscach ogólnodostępnych wynosi 10 W/m kw. (wat na metr kwadratowy). Co więcej, poziom emitowanego przez stacje bazowe pola elektromagnetycznego jest regularnie kontrolowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, co sprawia, że naszemu zdrowiu, ani środowisku nic nie zagraża.
Po drugie, warto pamiętać, że anteny stacji bazowych mają charakterystykę kierunkową i tak kształtują wiązkę fali, aby rozchodziła się poziomo, co w połączeniu z tłumieniem fal radiowych np. przez dach budynku sprawia, że natężenie pola elektromagnetycznego w bliskiej odległości od stacji bazowej jest bardzo niskie.
Wreszcie – po trzecie, budowa każdej stacji bazowej telefonii komórkowej, bez względu na rozmiar masztu (te największe wymagają dodatkowo pozwolenia na budowę, wydanego przez starostę) czy rozmieszczenie, wymaga spełnienia restrykcyjnych norm oraz przejścia szeregu kontroli i ocen. Dopiero, gdy wszystkie organy kontrolne nie będą miały żadnych obaw co do bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska, stacja bazowa może zostać uruchomiona. 15:29, 17.03.2023

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

inż.inż.

4 5

Polecam poczytać artykuły niezależnego naukowca która się zajmuje się tymi zagadnieniami , dr Diana Wojtkowiak www.torsionfield.eu ,zakładka- Sieć 5 G do przesyłania pól torsyjnych ,artykuły naukowe pt. 1).Nowotwory bez winowajcow
2).Fantom cywilizacyjny. 3).Szkodliwość pol elektromagnetycznych (publikacja naukowa o błędach metodologicznych przy badaniach wpływu promieniowania na organizmy żywe). 4).Mechanizmy powstawania nowotworów i inne. 18:12, 17.03.2023


AniaAnia

1 0

Zapomniał Pan , że dopuszczalne normy częstotliwości PEM zostały zwiększone dla celów komercyjnych. A sieci szerokopasmowe są wyłączone z udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko w myśl art71 ust. 2 z dn. 3 X 2008 r. A rozporządzenie z dn. 10 IX 2019 r. wyklucza taką inwestycję z przedsięwzięć mających znacząco oddziaływać na środowisko, dlatego nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Nie muszą niczego udowadniać i tu jest problem. 21:04, 23.03.2023


UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


nieświadomynieświadomy

9 4

Jezeli planuje prywatną inwestycje jestem lustrowany przez slużby starostwa dokladnie.Tutaj wedlug pisma jest wszystko cacy pod względem prawnym starostwo formaln ie nie może zablokować inwestycji więc jeżeli wszystko jest zgodne z przepisami to czemu służa te rozbudowane służby miejskie,powiatowe, wojewódzkie itp. Dzialam zgodnie z prawem i Ci decydenci za grubą kase są zbędni.. 17:04, 17.03.2023

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

GorlikGorlik

12 8

Mieszkańcy Osiedla Młodych MAJĄ PEŁNE PRAWO I POWÓD DO TEGO PROTESTU. Starostwo Powiatowe, nie pierwszy raz, nie chce albo nie potrafi albo boi się ROZMAWIAĆ ze społeczeństwem w przypadku wydawania pozwolenia na budowę tego typu inwestycji, szkodzących środowisku (jak spalarnia śmieci) ? Po to, żeby przedstawić wszystkie argumenty budowy i wyjaśnić wątpliwości. Nieprawdą jest twierdzenie, że przekaźniki fal elektromagnetycznych (anteny) są całkowicie bezpieczne – bo tego nikt na świecie nie wie. Na podstawie biologii ciała ludzkiego są określone pewne dopuszczalne wartości pola elektromagnetycznego wymagane przy projektowaniu, ale NA CAŁYM ŚWIECIE JAK DOTĄD NIE PRZEPROWADZONO ŻADNYCH BADAŃ NA LUDZIACH POD KĄTEM WPŁYWU FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA POWSTAWANIE CHORÓB. Dlatego ludzie mają prawo do informacji, czy przy projektowaniu tego typu masztów zachowano maksymalną staranność i racjonalność i wybrano najbardziej bezpieczny wariant. Czy na przykład nie należało postawić maszt o większej mocy, ale na wzgórzu (których jest wiele) poza Gorlicami ? Czy nie kierowano się bardziej interesem inwestora ? W Gorlicach popełniono w przeszłości wiele błędów w zakresie ochrony środowiska. Dlatego ludzie nie ufają już władzy i mają prawo czuć się bezpiecznymi. A Ci, którym ten protest się nie podoba niech włożą głowę na przykład do mikrofalówki, może przybędzie im trochę rozumu. 19:12, 17.03.2023

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

AniaAnia

2 0

Dokładnie tak. Niektórym się nie podoba, bo wreszcie ludzie zaczęli się interesować tym co dzieje się wokół nas. Dla nich lepiej by siedzieć przed telewizorem. Naród uśpiony, to naród sprzedany. 21:14, 23.03.2023


Stanisław Mika Stanisław Mika

6 1

Na nic zdaje się tu tłumaczenie Starostwa . To jest musztarda po obiedzie. Wszystko odbyło się po partyzancku jak w czeskim filmie- nikt nic nie wie . Właściciel posesji gdzie stanie maszt zwabił inwestora z powodów oczywistych. Starostwo to bezmyślnie przyklepało I jest BRYNDZA !! Wystarczyło odrobinę pomyślunku, dobrej woli , a stosowne miejsce dla masztu by się znalazło. Ewidentnie zlekceważono interesy mieszkańców Osiedla Młodych. 20:54, 18.03.2023

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Mr.M.Mr.M.

3 2

No to "szanowni" mieszkańcy, zaczynamy program walki z napromieniowaniem plan jest złożony z kilku etapów.

krok pierwszy wszyscy wyrzucamy swoje telefony, i wyłączamy routery w domach...dbamy o zdrowie swoje i sąsiadów których promieniujecie.

Jak zrealizujecie ktrok pierwszy to powiem jaki wygląda następny... 12:08, 19.03.2023

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

StopStop

4 1

To jest przykład na pazerność władzy a co by się stało jak by radny który jest w urzędzie powiedział o tym fakcie osobom z osiedla. Dlatego won wypiera...c. koniec takiej władzy jest bliski. Tylko demokracja bezpośrednia jest lekarstwem na to jednym kliknięciem można wtedy odwołać taką władzę która nie służy mieszkańcom tylko korporacją i tak jest w tej całej Polsce a kto tego nie widzi jest ślepy. Należy walczyć do końca o swoje i pamiętać jakich łudzi nie należy wybierać bo sprzedali się korporacją. Zapraszam wejdź na kanał YT siewcyprawdy lub jezyziemba czytaj o demokracji pryncypialnej 16:14, 19.03.2023

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

GorlikGorlik

3 0

Masz rację coś bardzo niedobrego dziele się w samorządach gorlickich. Nie tylko szwankuje komunikacja pomiędzy władzą samorządową a społeczeństwem, ale praktycznie niema żadnego kontaktu ludności z RADNYMI – wybieranymi i opłacanymi przez nas. Co gorsze Prezesi Spółdzielni Mieszkaniowych także często jakby przybyli z innej planety, nic nie wiedzą, a przecież oni zarządzają naszymi osiedlami i są opłacani są z naszych składek.
Niestety sami mieszkańcy - my także ponosimy winę za to, że władza nas lekceważy. Każda władza w demokracji pozwala sobie na tyle na ile uzyskuje przyzwolenie. A wystarczy przeczytać niektóre komentarze chociażby w tej sprawie, a mam na myśli komentarze krytykujące protest, żeby zrozumieć ten problem.
18:50, 19.03.2023


pomijając pomijając

4 2

całą bezsensowność tej lokalizacji masztu: bardzo bliska, kilkumetrowa odległość od bloku, od domów jednorodzinnych, najniżej chyba w Gorlicach położony teren, niewielki skrawek gruntu, na którym to zaplanowano umiejscowić - to czy osoby wydające pozwolenie na takie buble budowlane nie powinny się przypadkiem wykazywać jakąś odrobiną przynajmniej poczucia estetyki? bo jak można tysiącom ludzi fundować taki widok z okien? te osoby, które o tym decydowały nie powinny być dopuszczane do sprawowania jakichkolwiek funkcji, nadają się najwyżej na kasę w sklepie 22:44, 19.03.2023

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

0%