Zamknij
REKLAMA

Gorlice. Uczniowie Kromera proszą "Podaruj nam oddech!"

10:51, 12.02.2020 | Jarosław Rozpłochowski
REKLAMA
Skomentuj

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kromera w Gorlicach zwrócili się do Redakcji naszego portalu z prośbą o pomoc w rozpropagowaniu ich akcji "Podaruj nam oddech", co czynimy z dużą radością! 

Portal

gorlice24.pl

Napisał o tym

pierwszy

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w kampanii informacyjno-edukacyjnej NISKA-EMISJA.SMOG organizowanej przez Urząd Miasta Gorlice. Swoją akcję przeprowadzają używając hasztagu #PodarujNamOddech. Pod tym ha sztagiem można odnaleźć treści publikowane przez nich na Instagramie stworzonym do promowania tej akcji.  Celem kampanii jest uświadomienie społeczeństwa jakim problemem jest smog. Zapraszamy do przeczytania poniższego artykułu:

Co to jest smog?

Słowo “smog” to mieszanka angielskich słów: “smoke”, czyli “dym” oraz “fog”, czyli “mgła”. Ta zbitka wyrazowa rozpowszechniła się na świecie, idealnie określając zjawisko.

Można powiedzieć, że smog jest właśnie taką sztuczną mgłą, która utworzyła się w sposób nienaturalny, jako efekt działań człowieka oraz pewnych niesprzyjających okoliczności przyrody takich jak pyły i gazy pochodzące ze spalania węgla w piecach, spalin samochodowych, zakładów przemysłowych.  Smog obejmuje swoim zasięgiem zabudowane tereny, w których emitowane są zanieczyszczenia.

Rodzaje smogu

Na świecie wyróżniamy 2 rodzaje smogu:

Smog londyński występuje w okresie grzewczym (od października do marca) wówczas to jest największe stężenie szkodliwych pyłów. Smog londyński zawiera przede wszystkim tlenki siarki (IV), tlenki azotu, tlenki węgla, sadza oraz pył PM10 oraz PM 2,5.

Smog typu Los Angeles występuje w miesiącach letnich w strefach subtropikalnych. Zawiera on w sobie głównie takie gazy jak różnego rodzaju tlenki węgla, tlenki azotu i węglowodory. Najczęściej jest spotykany w miastach gdzie jest intensywny transport np. w Polsce to Kraków czy Warszawa.

Smog w Polsce (szczególnie w Gorlicach)

Polska jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych państw w Europie. Znajduje się na drugim miejscu, przekraczając wyznaczone na 2020 rok normy zanieczyszczenia powietrza w 72% miast. Według prognoz jakość i stan powietrza w znacznej części kraju jest zły lub bardzo zły. Najgorzej jest na południu kraju, w centrum, ale także w Suwałkach, czy w Wielkopolsce. Smog i mgła wypełniły większość kraju, tak źle nie było od dawna. Poziom zanieczyszczenia powietrza jest rekordowy tej zimy. Normy WHO zostały przekroczone wielokrotnie. Na chwilę obecną sytuacja w naszym rodzinnym mieście, Gorlicach jest umiarkowana, jednak w naszych regionach, początek roku 2020 pod względem jakości powietrza jest fatalny. W całym regionie oddycha się ciężko. Źle jest w Krakowie, na Podhalu i w Małopolsce Zachodniej. W powiecie oświęcimskim normy przekroczone są nawet o 1500 procent! W województwie małopolskim przekroczenia wartości dopuszczalnej pyłu PM10 wystąpiły we wszystkich strefach regionu.

Przyczyny smogu

Emisja zanieczyszczeń powietrza w Polsce wynika w głównej mierze z ogrzewania domów za pomocą węgla i innych paliw stałych, często w piecach nie spełniających żadnych standardów emisyjnych.

Proceder spalania śmieci, choć szkodliwy i nielegalny, jest niestety w Polsce powszechny i w dużym stopniu przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza , od najmniejszych miejscowości po ścisłe centrum Warszawy. Świadomość jego szkodliwości jest niewielka, kary śmiesznie niskie, i w praktyce nie do wyegzekwowania. Wciąż nie ma też wystarczającej presji społecznej na osoby spalające odpady.

Warto też odnieść się do często spotykanej opinii, że drewno jest czystym, ”ekologicznym” paliwem. Jest to nieprawda. Jeśli chodzi o emisję zanieczyszczeń, drewno bywa porównywalne ze średniej jakości   węglem – wiele jednak zależy od pieca czy kominka, sposobu spalania, konkretnego paliwa.

Poważnym źródłem zanieczyszczeń jest transport, czyli pojazdy spalinowe. W polskich miastach na 1000 mieszkańców przypada obecnie więcej aut niż w wielu miastach Europy Zachodniej, dodatkowo są to często pojazdy stare i emitujące bardzo duże ilości zanieczyszczeń.

Źródłem zanieczyszczeń powietrza jest również przemysł, w tym głównie energetyka węglowa. Niewątpliwie zakłady, takie jak huty, koksownie czy elektrownie cieplne, znacząco wpływają na emisję zanieczyszczeń, a szczególnie metali ciężkich, tlenków azotu, dwutlenku siarki oraz pyłu zawieszonego.

Szkodliwość zdrowotna

Liczba chorób jakie funduje nam smog jest niewyobrażalna i ma ogromny przedział, od zwykłych stanów zapalnych aż po choroby nowotworowe. Nie damy rady przeciwstawić się chorobom spowodowanym smogiem.

Drobne cząsteczki smogu dostają się do naszych płuc z wdychanym powietrzem. Z tego powodu najwięcej chorób dotyczy właśnie układu oddechowego. Zanieczyszczenia utrudniają wymianę gazową, a co za tym idzie - ogromne obciążenie serca. Atakują one również układ współczulny w mózgu powodując m.in. podwyższone ciśnienie, a razem z tym łańcuszek wielu innych schorzeń.

Smog atakuje nasz organizm nie tylko od wewnątrz, ale też po najmniejszej linii oporu – od zewnątrz. Najpewniej zauważyłeś, że ludzie obecnie szybciej się starzeją. Smog również ma wpływ na stan naszej skóry. . Wysusza ją, sprawia, że wygląda na szarą, zmęczoną, powoduje powstawanie zmarszczek, a nawet trądziku.

Jak wynika ze statystyk, w ostatnich latach (głownie na obszarach najbardziej zanieczyszczonych) lekarze wypisywali więcej recept na środki psychiatryczne. Tutaj też istnieje związek pomiędzy smogiem a zdrowiem psychicznym. Powoduje on bowiem pogorszenie sprawności umysłowej oraz uszkodzenia układu nerwowego.

Wiele osób uważa, że smog ich nie dotyczy, a ty zauważyłeś występowanie takich dolegliwości u siebie?

Poza zdrowotne skutki smogu

- Przez smog powstają szkodliwe dla ludzi, zwierząt i roślin silne utleniacze, takie jak ozon, formaldehyd, nadtlenek wodoru, acetaldehyd. Zaburzają one fotosyntezę roślin, hamują wzrost drzew. 

- Szkodliwe związki chemiczne, takie jak tlenek siarki, tlenek azotu czy  pyły zawieszone, po przedostaniu się do atmosfery łączą się z parą wodną zawartą w chmurach i w ten sposób powstaje kwas siarkowy oraz azotowy. Nazywany jest on kwaśnym deszczem.

- Kwaśne deszcze w największym stopniu oddziałują na roślinność. Mogą działać bezpośrednio, powodując widoczne zmiany drzewostanu-opadanie igieł lub liści. Pośrednio także zakaża glebę, utrudnia przepływ odżywczych minerałów i rośliny zaczynają obumierać. Bezwzględny pozostaje także dla wielu zwierząt, które korzystają z wód powierzchniowych.

- Kwaśne deszcze mają także negatywne skutki na strukturę i trwałość budynków, obiektów budowlanych, oraz pomników. Rozpuszczają wapień i cement, co może powodować różne uszkodzenia.

Kontrola jakości powietrza

Do badania jakości powietrza jest zobowiązana Inspekcja Ochrony Środowiska bada ona zawartość pyłu zawieszonego w powietrzu, stosując dwie uzupełniające się metody:

-Metoda grawimetryczna (manualna)

W tej metodzie używa się tzw. poborników pyłowych, specjalnych urządzeń, do których zasysane jest powietrze atmosferyczne. Co dwa tygodnie do pobornika zakłada się 14 jednorazowych filtrów, które urządzenie zmienia automatycznie co 24 godziny. Po 14 dniach wszystkie filtry są wyjmowane, umieszczane w specjalnych pojemnikach do transportu i przewożone do laboratorium w którym wykonuje sie badania. Zaletą tej metody pomiarowej jest jej bardzo wysoka dokładność , natomiast minusem jest to że na wyniki należy czekać ok. 3 tygodni

-Metoda automatyczna

Do pomiarów wykonywanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska stosuje się mierniki automatyczne. Mierniki te na bieżąco mierzą stężenia pyłu, co umożliwia pokazywanie wyników tych pomiarów w trybie „on-line” na portalach inspekcji ochrony środowiska. Dzięki tej metodzie możemy na bieżąco sprawdzać powietrza w naszej okolicy.

Walka ze smogiem

Metody walki ze smogiem czynne / aktywne - Postawa aktywna redukuje zanieczyszczenie powietrza, oto kilka sposobów którymi możemy ją wdrożyć:

1) Edukacja proekologiczna

2) Urządzenie terenu wokół domu

3) Wybór środka transportu w mieście

4) Instalowanie i korzystanie z proekologicznych źródeł energii

Metody walki ze smogiem: bierne / pasywne

Przejdźmy do sposobów, które pomagają przetrwać najtrudniejszy okres jesienno-zimowy, kiedy to poziom smogu w wielu miejscowościach bije niechlubne rekordy:

1) Ograniczenie wychodzenia z domu

2) Używanie oczyszczaczy i nawilżaczy powietrza

3) Oczyszczanie powietrza za pomocą roślin doniczkowych

4) Inwestycja w nowoczesną stolarkę budowlaną

5) Noszenie masek antysmogowych

Śmieci i recykling, a smog

Niewłaściwa gospodarka odpadami przyczynia się do zmian klimatu i zanieczyszczenia powietrza, bezpośrednio wpływa na wiele ekosystemów i gatunków.

Ze składowisk odpadów, uważanych za ostateczność w hierarchii postępowania z odpadami, uwalniania się metan – bardzo silny gaz cieplarniany przyczyniający się do powstawania zmian klimatycznych.

Po tym, jak odpady zostaną zebrane, transportuje się je i poddaje przetwarzaniu. Podczas transportu do atmosfery emitowany jest dwutlenek węgla - najbardziej rozpowszechniony spośród gazów cieplarnianych

Recykling może pomóc w zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych i innych substancji.  

Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu, zamiast nowych materiałów, przyczynia się do tego, że wydobycie lub wytwarzanie tych ostatnich można ograniczyć.

PALENIE ŚMIECI W PIECACH DOMOWYCH

     Wrzucając do pieca byle co jedynie pozornie się opłaca. Wraz z dymem z takiego paleniska w powietrze uwalniane są setki, jeśli nie tysiące szkodliwych substancji. Gdyby rzecz dotyczyła niewielkiego odsetka domostw, problem być może nie byłby aż tak znaczący. Niestety, w trakcie chłodnych miesięcy z kominów zarówno na wsiach, jak i w miastach, wydostaje się prawdziwa trucizna

     W pierwszej kolejności ofiarą ludzi palących w piecu odpadami domowymi są inni ludzie. Palenie tworzywami sztucznymi, gumą czy lakierowanymi elementami (na przykład starych mebli) to bomba z opóźnionym zapłonem, która może niespodziewanie wybuchnąć w postaci choroby nowotworowej nawet po kilkudziesięciu latach!

Mieszkańcy Gorlic vs. SMOG

O tym co wiedzą i sądzą mieszkańcy Gorlic na temat smogu mogą dowiedzieć się państwo czytając wyniki przeprowadzonych przez nas ankiet. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjno-edukacyjnymi znajdującymi się bibliotece szkolnej.

Uczestnicy: Marcelina Hojdak, Zosia Maniak, Zuzanna Malisz, Izabela Sobol, Nina Czyżykiewicz, Laura Władyka, Kacper Rak, Igor Foryś, Jakub Tumidajski oraz Janek Dusza. 

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (52)

EMESEMES

67 19

Proponowałbym ,aby swój protest zaczęli od byłej rafinerii GLIMAR bo na jej terenach zalega tyle toksycznych odpadów, że można by skompletować Tablicę Mendelejewa . 11:47, 12.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Wójt Wójt

72 24

Ciekawe czy tak walczą ze smogiem z "cygarów" jak kolega lub koleżanka jara na ulicy czy w parku?! 11:54, 12.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

hmmhmm

52 21

Edukację czas zacząć od samego siebie ( należy zwrócić uwagę koledze/koleżance by nie paliła cygarów, samemu również nie należy palić, zwrócić uwagę czym się grzeje dom w którym mieszkam, czy nie wyrzucam śmieci po rowach ). Poza tym pozostaje temat czychającej śmierci na terenie RAFINERII. 12:01, 12.02.2020

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

hmmhmm

17 27

Palenie papierosów... Czy szkodzi ogółowi? Nie. Szkodzi jednostką. Natomiast palenie śmieci w piecu szkodzi ogółowi. Widzisz różnicę? 13:12, 12.02.2020


CypisekCypisek

15 7

Poczytaj o paleniu biernym, bo nie wiesz, o czym piszesz.

Poza tym, nie "Szkodzi jednostką", ale jednostkoM! 17:54, 12.02.2020


CypisekCypisek

5 1

Jak rozumiem, minusowicze to "troskliwi" rodzice palący papierosy przy swoich dzieciach. Zgadłem? 08:37, 13.02.2020


LachimLachim

50 27

Najwięcej mają do powiedzenia ci co życia nie znają, mieszkają u Mamusi nie mają prawa jazdy samochody ani dzieci które trzeba odwieźć do żłobka przedszkola szkoły... Skoro tak wam źle zalecam nie poprawiać nas starych że jeździmy autami tylko sami poruszajcie się rowerami nie zdawajcie na prawko będziecie mieć dzieci nie wozcie ich autami tylko rowerami zwłaszcza jeśli będziecie miec 2-3 powodzenia na rowerze oblecieć np żłobek przedszkole i jeszcze zdążyć do pracy... I wszystkim nam będzie lepiej... 12:36, 12.02.2020

Odpowiedzi:8
Odpowiedz

MłodyMłody

15 21

No tak. Bo zamiast próbować coś zrobić, lepiej skomleć jak zbity pies. Idź skomleć dalej. Tylko nie waż się przychodzić do lekarza na NFZ z dzieckiem chorym na astmę czy z alergiami, a Ty z nowotworem płuc. 13:11, 12.02.2020


Profos Profos

10 20

Młody ! A od kiedy Ty na ty z Lachimem ! Troszkę wychowania ,które powinno się wynieść z domu by się tu przydało i wtedy określenie typu "skomlenie" użyjesz tylko w odniesieniu do zwierzaków . Miłego dnia drodzy uczniowie ! 13:49, 12.02.2020


MłodyMłody

16 12

Z domu wyniosłem szacunek. Ale ludzie "dorośli" i "doświadczeni życiem" skutecznie mnie z tego szacunku wyleczyli! 16:49, 12.02.2020


GorlickiGorlicki

18 5

Profos, w internecie każdy jest równy. Nie ma panów, pań. 17:17, 12.02.2020


MajkaMajka

8 9

Do młody widać chłopczyku nie masz dzieci i nic nie wiesz na temat życie... Przyjdzie i Tobie (chyba) to zrozumiesz przesłanie Lachima. A na razie zastanawiaj się dalej czy mama da Ci kieszonkowe 18:00, 12.02.2020


MatiMati

6 11

"Tylko nie waż się przychodzić do lekarza na NFZ" Odezwał się ten który nawet sam składek nie odprowadza tylko żyje ze składek Mamusi... Na razie o Ty żerujesz na naszych składkach zdrowotnych 18:02, 12.02.2020


LejekLejek

10 3

Skąd wiecie, że ze składek mamusi? Młody, to określenie którym opisuje się nawet 30-latków... Już dawno może pracować, mieć dzieci i być zaradnym. W przeciwieństwie do tych, co sobie w życiu nie radzą, siedzą na garnuszku państwa i mają jeszcze wielkie halo do powiedzenia. 19:17, 12.02.2020


PolakPolak

10 0

Nikt was nie namawia do wożenia dzieci rowerem. ludzie kochani. Zastanówcie się. To jest skierowane do tych, którzy jeśli mogą ograniczyć korzystanie z samochodu na rzecz roweru czy autobusu, to niech to zrobią. NIKT nie wymaga od was, żebyście trójkę dzieci wieźli rowerem! Ale np. w sobotę zamiast jechać samochodem na zakupy, do parku czy do kina, wybierzcie MZK czy idźcie pieszo jeśli pozwoli pogoda. Tutaj nie chodzi od razu o zbawienie świata, ale o drobne zmiany, które do tego zbawienia doprowadzą. Wyobraźcie sobie, że co dziesiąty kierowca z Gorlic (nie mówię o tych spoza Gorlic) na czas zakupów zostawi samochód pod domem. Mamy kilkaset samochodów w Gorlicach mniej. A kilkaset samochodów dla Gorlic to zauważalna różnica. Ekologia to nie tylko CO2, azot, kwaśne deszcze, ale także nasze zdrowie. A zmniejszając liczbę samochodów w mieście i wybierając ruch, poprawiacie swoje zdrowie. Drobne zmiany na lepsze pociągają za sobą kolejne i kolejne, aż do chwili kiedy odczujemy te zmiany.
Smutne jest to, że każda akcja jest traktowana jako atak na jednostkę i te jednostki bronią się rękami i nogami przed jakimikolwiek zmianami. 19:25, 12.02.2020


PLPL

40 35

Młodzi. Super,że Wam się chce. Brawo!!! 12:44, 12.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

mikemike

21 20

bez przesady - jeżeli uważacie ze jast tak zle w Gorlicach, to co mają powiedzieć mieszkanczy N.Sacza - tam do dopiero jest smog 13:17, 12.02.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

PolakPolak

14 3

Czyli podejście "jest źle, jeśli gdzieś indziej jest gorzej". A nie lepiej podejść do tego "jest źle, gdzie indziej jest gorzej, ale zróbmy co się da, żeby u nas było lepiej"?
17:01, 12.02.2020


mikemike

3 4

przecież u nas jest dobrze 20:00, 12.02.2020


PS.PS.

36 28

Brawo młodzi, wspaniała akcja, walczcie póki czas. Nie zwracajcie uwagi na dziwną krytykę, bo jest o co walczyć. 13:56, 12.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Głos rozsądkuGłos rozsądku

54 22

A po proteście na papieroska. 14:35, 12.02.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

BolekBolek

0 0

Mieszkam blisko Kromera i widzę te same twarze na papierosku koło śmietnika na Kołłątaja - tam się dopiero smog unosi , większy od wawelskiego 21:49, 16.02.2020


Szkoda się angażowaćSzkoda się angażować

25 19

Widzę ze wielu z Państwa ma pretensje i prześmiewcze podejście do całej akcji. Nie należy miec problemów do młodzieży tylko do Urzędu Miasta w Gorlicach! Bo to oni przecież są organizatorem tej akcji. Zły Urząd! Młodzież tylko się zaangażowała i postanowiła coś zdziałać ale mimo to wszyscy wylewacie na nich swoje żale i nienawiść. 14:37, 12.02.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

PolakPolak

15 7

Bo polaki to taki nienawistny naród. Sąsiad kupi krowę? To mu ją otruje. Czemu on ma mieć dobre mleko, a ja musze pić z kartonu? Sąsiad pracuje ma nowy samochód? To mu go uszkodzę. Ja żyje z MOPSu więc on nie może mieć nowego samochodu. Sąsiad ma nową elewację? To mu w nocy obleje farbą, bo ja nie mam nowej elewacji. I tak dalej, i tak dalej... Naprawdę wróciliśmy mentalnie do tego, co było w czasach polski ludowej. Donosy, nienawiść, zawiść, zazdrość... Nawet są tacy co sie im marzy przywrócenie ludowego wojska polskiego... Bo za komuny było lepiej... Po prostu za komuny czy się stoi, czy sie leży dwa tysiące sie należy. Jeden pracował i miał, drugi nie pracował i też miał. Dostali odrobinę wolności i nie wiedzą biedaki co ze sobą zrobić. Nie potrafią się odnaleźć w gospodarce wolnorynkowej, myślą ciągle mentalnością, że im sie należy bo są. 17:05, 12.02.2020


ja ja

39 16

Ciekawe,czym dojeżdża do pracy dyrektor waszej placówki.I pewnie mu zabronicie... 15:46, 12.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

Felek1234Felek1234

38 17

Poproście rodziców by przestali palić węglem i drzewem...a tatusia by sprzedał diesla i zaczął jeździć rowerem ..niestety trzeba zacząć od siebie.. 16:42, 12.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KosaKosa

20 15

Czyli może pierwsze niech ich rodzice sprzedadzą stare samochody oraz Pan burmistrz i cała ta drużyna nie powiem co z urzędu miasta i przypominam że dzieci też zanieczyszczają środowisko nawet bardziej niż SAMOCHODY.I nie sądzicie że to wszystko trochę za późno to widać że to akcja gorlicka. 16:42, 12.02.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

DorosłyDorosły

7 5

Oj Kosa, Kosa! Nie zdajesz sobie z tego sprawy jak ty bardzo zaśmiecasz to forum swoimi idio ...... mi
komentarzami. 19:07, 12.02.2020


Uczeń kromeraUczeń kromera

23 29

Cham pozostanie chamem i bedzie hejtowal w internecie DOBRE akcje, a stary kufer pozostanie kufrem. 16:47, 12.02.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

jaja

7 5

Uczeń czego? 21:13, 12.02.2020


GorlickiGorlicki

36 4

Aby zmniejszyć poziom smogu, wystarczy odbetonować miasta. Nasadzić drzew, trawników, a nie tylko kostka i beton. Zielone miasta (chociażby z trawnikami) nie cierpią tak upałów jak betonowe dżungle. Oczywiście, zaraz ktoś wyskoczy z argumentem, że koszta utrzymania zieleni są wysokie. Nie są, jeśli policzyć jak wiele korzyści płynie z zieleni w Miastach. 17:08, 12.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

CypisekCypisek

23 1

Na liście brakuje jeszcze gęstniejącej zabudowy, bardzo skutecznie niwelującej przewietrzanie miasta. Jakoś o tym miejscy geniusze od planowania przestrzennego nie chcą wiedzieć. 17:56, 12.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PatrykPatryk

15 7

Śmieszy mnie gadanie, że to auta powodują takie zanieczyszczenia, ale czego się spodziewać po eko ludkach, pojęcia o motoryzacji zero 18:15, 12.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

górnikgórnik

8 15

"Warto też odnieść się do często spotykanej opinii, że drewno jest czystym, ”ekologicznym” paliwem. Jest to nieprawda. Jeśli chodzi o emisję zanieczyszczeń, drewno bywa porównywalne ze średniej jakości węglem – wiele jednak zależy od pieca czy kominka, sposobu spalania, konkretnego paliwa." Tak się składa że akurat drewno jest najbardziej ekologicznym paliwem stałym spośród wszystkich paliw stałych, idąc dalej, pellet czyli sprasowane trociny spalany w piecach 5 kategorii emituje najmniej CO2, mniej niż gaz! Więc zanim zaczniecie pisać bzdury, warto było by sprawdzić. Smog jest dużym problemem, ale na szczęście nie bezpośrednio w powiecie gorlickim. Obecnie najgorzej jest na Podhalu i rejony Oświęcimia. Nadmienię tylko, że w Małopolsce wszystkie piece i kotły poniżej klasy 3 muszą być wymienione do końca 2022roku. 19:09, 12.02.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

MajsterMajster

9 3

Pellet to wcale nie "sprasowane" trociny, tylko sprasowane trociny z dodatkiem chemicznych substancji wiążących... Czyli po prostu specjalnych klejów. 19:26, 12.02.2020


GorlikGorlik

5 2

Panie górnik popisywanie się swoją wiedzą bez rozumienia problemu często bywa błędem. I tak: poziom szkodliwości palenia drewnem jest różny i zależy od rodzaju i wilgotności drewna, zaś sprasowane trociny to mieszanina drewna i klejów która przy spalaniu wydziela i gaz (CO2) i pyły czyli dwa podstawowe składniki smogu. Smog w powiecie gorlickim jest bardzo dużym problemem, ponieważ jest wytwarzany na tym terenie i przynoszony z wiatrem z okolic Krakowa i Nowego Sącza (najbardziej zanieczyszczonych obszarów w karu). Jak na razie niema problemu tej zimy ale to za sprawą braku mrozu i wietrznej pogody. 01:16, 13.02.2020


GorlikGorlik

13 17

Wielkie brawa za INICJATYWĘ i za artykuł. Szkoda tylko, że ta krótka ale cenna informacja dotrze do niewielu mieszkańców powiatu szczególnie nie dotrze na peryferia do tych którzy nie maja pojęcia co to jest SMOG, jak zagraża ludzkiemu życiu i jakie są jego przyczyny. To własnie przede wszystkim niesprawne piece "kopciuchy" obok niesprawnych samochodów w korków ulicznych i spalin przemysłowych - są przyczyną tego smogu. Tak będzie dopóki ludzie będą obojętni na w stosunku do zanieczyszczacy powietrza i będą tak podchodzić do tematu jak jak niektórzy komentatorzy - powyżej. 19:35, 12.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ImIm

20 8

Bardziej potrzebna maść na pryszcze. 21:49, 12.02.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

OtoOto

5 7

Powiedział co wiedział - geniusz! 00:37, 13.02.2020


Wójt Wójt

23 4

A boisko przed ich szkołom przerobione na parking!!!⚽️?? 23:55, 12.02.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

dozorcadozorca

4 7

Panie parkingowy nie pisze się "szkołom" tylko "szkołą" - zapamiętaj i częściej odwiedzaj szkołę. 14:56, 13.02.2020


REKLAMA

PolkaPolka

9 7

Tym wszystkim którzy tak kpia z akcji młodzieży, proponuję spacer wieczorem oo boczbych uliczkach miasta.Dym ,smród i kleby czarnego dymu z kominow.A tak po prostu ,wystarczy obnizyc ceny gazu i ludzie zaczynają oddychać swobodnie i bez smrodu. 09:25, 13.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

elfelf

10 5

Niech zaczną od siebie, niech wejdą do kotłowni i zobaczą czym pali się w ich domach 10:19, 13.02.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

PrestańPrestań

6 3

Jasnowidzu - nie wszyscy muszą palić tym co Ty. 11:04, 13.02.2020


ando87ando87

10 5

kolejni ekoterror 14:52, 13.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ando87ando87

13 4

kolejni ekoterroryści po przesławetnej Grecie ,,, świecki humanizm triumfuje wśród *%#)!& młodzieży.. 14:55, 13.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

jojo

11 1

Za "dobrych" czasów pracownicy Gorlickich zakładów pracy FABRYKA FOREST RAFINERIA NAFTOBUDOWA mieli tgz. deputat weglowy po kilka ton na pracownika i wszyscy jarali cały rok bo w wielu miejscach nie było gazu, a obiad trzeba było ugotować itp.Jakoś tamten smog chyba mniej szkodził bo wielu dożywa sędziwego wieku.A może by tak spojrzeć na złe rozwiązania komunikacyjne gdzie sznury aut stoją i dymią aby pieszy był bezpieczny. 18:56, 13.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

AwiecAwiec

11 2

Ale smieszny gang thunbergow. Niech zaczną od siebie ratowanie klimatu, bo może nie wiedzą, że papier w zeszytylach w których bazgraja jest robiony z drzew, a do każdej rzeczy, którą się produkuje potrzebna jest energia w postaci prądu czy ciepła z paliw kopalnych i innych. A spalanie paliw prowadzi do 19:14, 13.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

EKOEKO

5 8

DO SMOGO-ODPORNYCH (tak tylko myślących) : dopóki wasze mózgi funkcjonują poprawnie, przeczytajcie instrukcję obsługi waszych mózgów - a przekonacie się, że walka ze smogiem jest pożyteczna i dobra DLA WSZYSTKICH LUDZI. Czym więcej będzie edukacji tym mniej będzie takich nieprzemyślanych komentarzy. KOMU I DLACZEGO TO PRZESZKADZA?! 11:49, 14.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

 Marek Marek

5 1

Dlaczego tym dzieciom nikt nie powie, ze nie pikietuje sie pod szkola. Pikietowac sie powinno pod Forestem, Matizolem, Saint-Gobain, pod Rafineria z tonami nielegalnie skladowanych chemicznych odpadow I Urzedem Miasta. Pikietowac, pokrzyczec troche i pochalasowac bo po to jest pikieta. Ale to co widze, to chodzilo raczej o "fotke" niz o cokolwiek... 15:08, 15.02.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

JaJa

2 1

Chodziło o to aby pokazac ze to uczniowie Kromera. Wiadomo ze zdjecia mają poruszać i jeżeli ktos nie widzi głębszego sensu w zdjęciu to znaczy ze nie ma zdolności najprostszej interpretacji. Pikietowac jako nastolatek.... no coz słabo to widzę. Poza tym nic nie zdziala sie krzykiem i wymuszaniem. Trzeba przestawić ludziom słowem w głowach źle przyzwyczajenia na dobre, a nie im cos nakazac krzykiem i agresją. 15:41, 15.02.2020


marekmarek

1 1

Marek do Ja. Ja, jesli uwazasz , ze taka "fotka" pod szkola zrobi na wladzy lub tych co nas truja jakiekolwiek wrazenie to zycze powodzenia. Albo uznajemy, ze jest zle i zanieczyszczone powietrze nas zabija i robimy glosny ruch wokol tego tak zeby jak najwiecej ludzi sie o tym dowiedzialo i nam pomoglo, albo uznajemy, ze to nic takiego ale warto zrobic sobie "fotke" do albumu i odfajkowac w dzienniku szkoly, ze szkola cos w tej sprawie robi. I na przyszlosc, nie robcie sobie jaj z powaznych rzeczy bo ludzie z niskiej emisji i zanieczyszczenia powietrza umieraja. Jesli chcesz byc powazny/a w tej sprawie, to za pikieta i pod UM, pod Rafinerie, pod Forest, pod Saint-Gobain pod Matizol pod SP i tam pikietuj i pokaz jak Ci zalezy. 17:52, 15.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
© gorlice24.pl | Prawa zastrzeżone