Zamknij
REKLAMA

Gorlice. Rusza głosowanie nad Budżetem Obywatelskim 2020

18:11, 19.09.2019 | Jarosław Rozpłochowski
Skomentuj
REKLAMA

20 września rozpoczyna się głosowanie w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Gorlice na 2020 rok. Na stronie BUDZETOBYWATELSKI.GORLICE.PL została uruchomiona aplikacja, dzięki której gorliczanie mogą w łatwy i wygodny sposób oddać swój głos nie wychodząc z domu! Wszystko to dla poprawy Państwa komfortu i wygody. Głosowanie potrwa do 4 października. Zachęcamy wszystkich gorliczan do oddawania swoich głosów!

Do Urzędu Miejskiego w Gorlicach wpłynęły łącznie 34 wnioski (10 o charakterze ogólnomiejskim oraz 24 o charakterze osiedlowym). W toku prac Zespołu ds. budżetu obywatelskiego 29 propozycji zostało zweryfikowane pozytywnie. Spośród tych projektów 6 zadań ma charakter ogólnomiejski, a 23 osiedlowy.

Kto może głosować?

Głosować mogą mieszkańcy posiadający stałe i czasowe zameldowanie na terenie Gorlic, którzy w bieżącym roku ukończyli bądź ukończą 16 lat.

Jak głosować?

Głosujemy wybierając jeden projekt z listy zadań o charakterze ogólnomiejskim oraz jeden projekt z listy zadań osiedlowych. Można głosować na projekty z dowolnego osiedla. Nie ma obowiązku głosowania na propozycje z osiedla, w którym się mieszka.

Gdzie głosować?

Głosowanie elektroniczne

Głosować można elektronicznie (przez Internet) poprzez formularz dostępny na stronie BUDZETOBYWATELSKI.GORLICE.PL: (Głosowanie będzie możliwe od 20 września do 4 października do godziny 24:00).

  • Po wejściu na stronę budzetobywatelski.gorlice.pl należy wybrać zakładkę „Głosuj” lub "Głosuj online".
  • Następnie można oddać po jednym głosie na zadanie ogólnomiejskie (kliknij „wybierz”) oraz osiedlowe (kliknij „wybierz”).
  • Jeśli zakończyłeś wybór projektów kliknij przycisk „Dalej”.
  • Aby prawidłowo oddać głos należy podać imię i nazwisko, numer PESEL.
  • Zaakceptuj politykę prywatności systemu.
  • W celu weryfikacji oddania głosu należy wprowadzić w określone pole numer swojego telefonu komórkowego. Na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma SMS-em kod weryfikacyjny (SMS jest bezpłatny), który należy wpisać w kolejne pole. Jeden numer telefonu można wykorzystać do potwierdzenia oddania maksymalnie dwóch głosów.

 

  • Kliknij „Zagłosuj”.


Przed przystąpieniem do głosowania można zapoznać się z opisem poszczególnych zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego (zakładka „przeglądaj zadania”).

Dla osób nieposiadających dostępu do Internetu, w Pawilonie Historii Miasta Gorlice znajduje się stanowisko komputerowe, gdzie będzie można oddać głos w formie elektronicznej.

Głosowanie tradycyjne „papierowe” w Pawilonie Historii Miasta

Zagłosować można także tradycyjnie w Pawilonie Historii Miasta Gorlice, gdzie po okazaniu dokumentu tożsamości potwierdzającego adres zameldowania otrzymają Państwo kartę do głosowania. W Pawilonie Historii Miasta można głosować:

- w poniedziałki: od 7.30 do 18.00
- od wtorku do piątku: 7.30-15.30.
- w soboty: 9:00 - 14:00

Uwaga! Jeśli zagłosujesz przez Internet to nie będziesz mógł/a zagłosować w sposób tradycyjny wypełniając kartę do głosowania w Pawilonie Historii Miasta i odwrotnie.

Pamiętaj, że TYLKO JEDEN RAZ możesz zagłosować na zadanie osiedlowe i TYLKO JEDEN RAZ na zadanie ogólnomiejskie.

Lista projektów do głosowania:

ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE

1. Budowa ścieżki rowerowej typu singletrack i zręcznościowej ścieżki rowerowej na Górze Cmentarnej

Przedmiotem projektu jest budowa systemu zrównoważonych, rekreacyjnych ścieżek rowerowych typu singletrack. Singletracki to wąskie, zazwyczaj jednokierunkowe, kręte ścieżki rowerowe, wijące się pomiędzy drzewami, z odpowiednio wyprofilowanymi zakrętami, pozwalające przemieszczać się rowerem w bezpośredniej bliskości przyrody.

Szacunkowy koszt zadania: 300 000 zł

2. Poprawa infrastruktury sportowo – treningowej na stadionie im. Maksymiliana Kumorkiewicza przy ul. Sienkiewicza

W ramach zadania planuje się m.in. zakup i wymianę bramek sportowych, nawodnienie boiska (poprzez zakup 2 samojezdnych wózków), dokonanie zmiany układu rozmieszczenia boisk treningowych (poprzez montaż bramek os strony ul. Sienkiewicza i krytej trybuny) wraz z montażem piłkochwytów i wykonaniem oświetlenia jednej z płyt treningowych.

Szacunkowy koszt zadania: 300 000 zł

3.Naftowa wizytówka Gorlic

Wykonanie rewitalizacji opisanego terenu (przy ul. Stawiska na Osiedlu Nr 3 „Kromera”), polegającej na umieszczeniu 2 kiwonów wraz z podświetleniem, otoczonych nasadzoną zielenią w barwach Miasta, z podkreśleniem walorów historycznych, związanych w szczególności z wydobyciem ropy naftowej i działalnością Ignacego Łukasiewicza.

Szacunkowy koszt zadania: 300 000 zł

4. Remont nawierzchni jezdni na ul. Pod Lodownią

Remont i modernizacja nawierzchni asfaltowej w zaznaczonym fragmencie na ul. Pod Lodownią o długości około 260 m. Droga pełniąca istotną rolę w układzie komunikacyjnym miasta, umożliwiająca ominięcie zakorkowanych skrzyżowań. Kontynuacja remontu ul. Orzeszkowej.

Szacunkowy koszt zadania: 300 000 zł

5. Remont ul. Konopnickiej - wykonanie nakładki asfaltowej

Zakres zadania obejmuje wykonanie wszelkich robót związanych z wykonaniem nowej nakładki asfaltowej na ul. Konopnickiej począwszy od miejsca zakończenia ostatniego remontu na wysokości budynku Konopnickiej 17 do skrzyżowania na ul. Konopnickiej z ul. Okrzei. 

Szacunkowy koszt zadania: 300 000 zł

6. Wybieg i plac zabaw dla psów

Zadanie polega na wykonaniu bezpiecznego ogrodzenia z zamykanym wejściem dla spacerowiczów i czworonogów. Plac będzie wyposażony w sprzęty przeznaczone do zabawy i ćwiczeń dla zwierząt (takie jak pochylnie, obręcze itp.) oraz ławki i kosze na śmieci.

Szacunkowy koszt zadania:  45 000 zł

Zadania Osiedlowe

Osiedle nr 1

1. Zagospodarowanie terenu łącznika od ul. Wróblewskiego do ul. 3 Maja w Gorlicach dla potrzeb dojazdu do Klubu Seniora i mieszkańców bloku przy ul. 3 Maja

Wykonanie zadania polega na poszerzeniu pobocza drogi osiedlowej, pożarowej, celem zapewnienia dojazdu do Klubu Seniora oraz miejsc postojowych „ukośnych” dla mieszkańców ulicy 3-go Maja 20, 20a, 20b oraz wydzielenie i zagospodarowanie strefy wypoczynku dla seniorów (ławki i stoliki) oraz uporządkowanie strefy zieleni poprzez wycięcie lub przesadzenie zdziczałych krzewów oraz jednoczesnego zasadzenia niskich krzewów, a także zamontowanie oświetlenia kablowego typu parkowego.
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

2. Budowa urządzeń terenowo – rekreacyjnych z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kopernika w Gorlicach

Wykonanie zadania polega na zagospodarowaniu terenu po byłym przedszkolu w zakresie fragmentu terenu rekreacyjnego przy ul. Kopernika obok parkingu przy Placu Dworzysko, celem wykorzystania i uatrakcyjnienia ogólnodostępnego terenu dla mieszkańców i turystów, według sporządzonej dokumentacji projektowej. Jest to kontynuacja rozpoczętych prac związanych z właściwym zagospodarowaniem terenu, umożliwiającym korzystanie z rekreacji przez mieszkańców.
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

3. Odnowienie historycznego otoczenia kapliczki przy ul. Krętej w Gorlicach na działkach 1250/3 i 1247 – kontynuacja zadania

Historyczne miejsce przyciąga mieszkańców i turystów, a pobliska starówka miasta oraz Muzeum powinny być jednym kompleksem, którym może poszczycić się miasto Gorlice. Stopniowa rekonstrukcja otoczenia kapliczki, tablica informacyjna i stała gablota w muzeum pozwolą zachęcić zwiedzających do zapoznania się z oryginalnym fragmentem XVII wiecznej części miasta przy ul. Krętej, dokumentami i legendami.
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

4. Rewitalizacja skweru zieleni przy budynkach pomiędzy ulicami Wróblewskiego i 3 Maja 18, 20, 20A, bez dodawania miejsc parkingowych kosztem zieleni

Odnowa skweru zieleni – poprzez wyrównanie terenu i dosadzenie niskopiennych drzew w miejsce wyciętych. Wykonanie nowego chodnika z betonowej kostki. Odnowienie oporowego muru z piaskowca przed wejściem do tunelu. Uzupełnienie i odnowienie betonowego muru oporowego od strony budynków 18, 20 i 20A, obłożenie muru ozdobną kostką elewacyjną. Renowacja murku okalającego skwer zieleni, obłożenie go kostką elewacyjną.
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

5. Rozbiórka pomieszczenia gospodarczego, budowa wiaty śmietnikowej i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w podwórzu przy nieruchomości zlokalizowanej przy ul. 3 Maja 26

Zadanie zakłada: rozbiórkę pomieszczenia gospodarczego, budowę i wyposażenie wiaty śmietnikowej, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową na pow. ok. 120m2.
Szacunkowy koszt zadania:  50 000 zł

Osiedle nr 2

6. Remont chodnika między budynkami Słoneczna  12 i Słoneczna  14

Głównym celem zadania jest remont chodnika przy ul. Słonecznej 12 i 14. W ramach realizacji zadania zostaną wykonane prace: - demontaż starych płytek 410 m - roboty ziemne, korytowanie oraz wykonanie podbudowy - wykonanie chodnika z kostki brukowej na podbudowie 410 m - plantowanie terenu, zasianie trawy w strefie prowadzonych robót.
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Osiedle nr 3

7. Zagospodarowanie i rewitalizacja części działki stanowiącej własność Miasta Gorlice oznaczonej numerem 1529/9 w Gorlicach położonej przy ul. Łukasiewicza 2

Zakres zadań: Wykonanie projektu zagospodarowania części działki z umiejscowieniem alejki, trawników dywanowych, stref zieleni ze wskazaniem nasadzeń i pergoli. Modernizacja muru oporowego z ozdobnymi daszkami i obłożenie go pustakami joniec. Montaż alejki z kostki betonowej. Wykonanie nasadzeń krzewów i roślin ozdobnych na matach antychwastowych na klombach o pow. 50 m2. Wykonanie dwóch sztuk pergoli metalowych dla podtrzymania krzewów. Zamontowanie dwóch i remont trzech ławek ogrodowych.

Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

8. Remont chodnika/drogi przy ul. Kołłątaja 12

Głównym celem zadania jest remont chodnika oraz drogi przy ul. Kołłątaja 12. W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace: - demontaż starych płytek 70 m - roboty ziemne, korytowanie oraz wykonanie podbudowy - wykonanie remontu nawierzchni jezdni dwie warstwy asfaltu (po 4 cm) o długości 35 m i szerokości 3 mb - plantowanie terenu, zasianie trawy w strefie prowadzonych robót.
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Osiedle nr 4

9. Wykonanie drogi dojazdowej do kontenerów na terenie Osiedla Chopina

Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do kontenera osiedlowego kostką brukową na istniejącej podbudowie na części działki o nr ewidencyjnym 2917/7.
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Osiedle nr 5

10. Osiedlowa strefa ciszy i relaksu

Osiedlowa strefa ciszy i relaksu to miejsce przeznaczone do wypoczynku, będące uzupełnieniem istniejącej infrastruktury osiedlowej stanowiącej strefę rekreacyjną, która obejmuje plac zabaw, siłownię zewnętrzną i boisko rekreacyjne. Jest to miejsce przeznaczone dla osób oczekujących spokoju i wyciszenia. W miejscu tym dominować będą drzewa, krzewy, różnokolorowe, długo kwitnące odmiany roślin. Istniejąca roślinność w postaci kilkunastu drzew pozostanie, a jedyna ingerencja polegałaby na wykonaniu przycinki pielęgnacyjnej i formującej oraz zainstalowaniu na drzewach budek dla ptaków.
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Osiedle nr 6

11. Siłownia pod chmurką

Budowa siłowni zewnętrznej, która będzie zlokalizowana obok placu zabaw mieszczącego się na działce nr 2931/10. Celem jest integracja społeczna, aktywność fizyczna i edukacja poprzez zabawę. W ramach zadania przewiduje się montaż około 8 urządzeń do ćwiczeń, nawierzchni pod urządzenia oraz ławeczki na świeżym powietrzu.
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

12. Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Spacerowej

Prace obejmujące wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Spacerowej zgodnie z istniejącym projektem „Kanalizacja deszczowa dla ulicy Kochanowskiego do rzeki Sękówki w Gorlicach” z podłączeniem do istniejącej studzienki D59.
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

13. Budowa oświetlenia kablowego ul. Kościuszki boczna

Wykonanie oświetlenia ul. Kościuszki bocznej – poprzez ustawienie 11 szt. lamp oświetleniowych, ułożenie odcinka linii kablowej dł. kabla 400 m., w celu wykonania oświetlenia całej długości –  wykonanie projektu oświetlenia wraz z pozwoleniem na budowę. Dopuszczamy skrócenie odcinka oświetlenia kablowego.
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Osiedle nr 7

14. Projekt przebudowy ulicy Klimkowicza wraz z niezbędną infrastrukturą

Przedmiotem zadania jest opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy Klimkowicza (wymiana i budowa nawierzchni asfaltowej, krawężników, poszerzenie pasa, przebudowa zjazdu z DW993) wraz z niezbędną infrastrukturą (budowa sieci odwadniającej, przebudowa sieci oświetlenia).
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

15. Kontynuacja rozbudowy terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Dukielskiej

Rozbudowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców Osiedla „Sokół”, polegać ma na realizacji zadaszonej podłogi, połączonej z altaną, zakup grilla i w miarę środków realizację pozostałych elementów - np. nasadzenie zieleni.
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Osiedle nr 8

16. Remont chodnika przed budynkiem Hallera 6 w Gorlicach

Głównym celem zadania jest remont chodnika przed budynkiem Hallera 6 w Gorlicach. W ramach realizacji zadania zostaną wykonane prace: - demontaż starych płytek betonowych - około 250 m2 - ułożenie kostki brukowej – około 190 m2 - remont schodów terenowych 10 stopniowych wraz ze zjazdem na wózki.
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Osiedle nr  9

17. Utwardzenie placu przy wiacie śmietnikowej na Osiedlu Górnym

Zadanie polega na utwardzeniu placu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie wiaty śmietnikowej. Jest to kontynuacja zadania ujętego w BO na 2018 rok pod nazwą „Uporządkowanie miejsca gromadzenia odpadów na Osiedlu Górnym celem poprawy estetyki i higieny”. Celem zadania jest zorganizowanie miejsca na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, udrożnienie jedynej drogi wyjazdowej z osiedla podczas załadunku śmieci przez Empol oraz poprawa estetyki Osiedla.
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Osiedle nr 10

18. Wykonanie nawierzchni jezdni ulicy Azaliowej na odcinku od wjazdu z ul. Jagodową do budynków nr 29, 31

Wykonanie nawierzchni jezdni ul. Azaliowej na odcinku od wjazdu z ul. Jagodową do budynków nr 29, 31 (do wyczerpania środków). Jest to jedna z wewnętrznych ulic na  osiedlu prowadząca do nowo powstałego placu zabaw z miejscem rekreacyjno-sportowym. Do czasu połączenia ulicy Azaliowej z ulicą Skrzyńskich, jest jedyną dostępną drogą prowadzącą do placu zabaw.
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Osiedle nr 11

19. Remont ulicy Michny

Głównym celem zadania jest wymiana i zmodyfikowanie nawierzchni drogi w stanie obecnym oraz wymiana chodnika tj. płytek betonowych i krawężników na nową kostkę betonową.
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

20. Remont ul. Łysogórskiej - budowa chodnika prawostronnego; pierwszy etap - opracownie dokumentacji projektowej

Opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka ul. Łysogórskiej, która jest niezbędna do wykonania późniejszych prac modernizacyjnych.
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

21. Dokończenie wykonania oświetlenia ul. Wesołej

Wykonanie dodatkowych 6 lamp na ul. Wesołej.
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Osiedle nr 12

22. Modernizacja placu zabaw na Osiedlu Krasińskiego

Dodatkowe wyposażenie placu zabaw w urządzenia: stożek duży, domek z werandą, huśtawka drewniana oraz zakup i montaż ww. urządzeń.
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

23. Organizacja miejsc gromadzenia segregowanych odpadów komunalnych przy ul. Słowackiego i Ogrodowej

Celem realizacji zadania jest stworzenie wygodnych, estetycznych miejsc gromadzenia segregowanych odpadów dla mieszkańców Osiedla. Miejsce przy ul. Słowackiego wyposażone jest aktualnie w jeden duży pojemnik na odpady zmieszane oraz 3 pojemniki na odpady typu szkoło, papier i plastik. Pojemniki są w złym stanie technicznym, położone są bezpośrednio przy drogach dojazdowych do garaży.
Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Zadania niedopuszczone pod głosowanie w budżecie obywatelskim:

W kategorii ogólnomiejskiej:

Remont nawierzchni jezdni od ulicy Żeromskiego do ulicy Orzeszkowej –  zadanie nie spełnia wymogów koniecznych do uznania go za ogólnomiejskie.

Remont ulic Garbarskiej i Blich na całej długości do Ropicy Polskiej wraz z rozdziałem kanalizacji na deszczową, ogólnospławną i sanitarną, uzupełnieniem chodników w z kostki betonowej i wykonaniem nawierzchni asfaltowej – wartość zadania znacznie przekroczy zgłoszony kosztorys. Ponadto Miasto planuje w najbliższym czasie złożyć wniosek o dofinansowanie remontu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Budowa ciągu pieszo – jezdnego na ulicy Kościuszki bocznej – zadanie nie spełnia wymogów koniecznych do uznania go za ogólnomiejskie.

Remont nawierzchni jezdni łącznika od ul. Słonecznej wzdłuż budynków Słoneczna 4 i Słoneczna 6 - zadanie nie spełnia wymogów koniecznych do uznania go za ogólnomiejskie.

W kategorii osiedlowej:

Osiedle nr 8: Budowa parkingu na Osiedlu Korczak – nie spełnia wymogów formalnych

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (12)

UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


jannjann

23 3

A GDZIE budowa dużego parkingu ogólnego w okolicach centrum miasta 13:58, 20.09.2019

Odpowiedzi:7
Odpowiedz

kolokolo

14 1

a no wlasnie glupoty sa a parkingow jak na lekarstwo 21:43, 20.09.2019


AnnaAnna

6 7

Zamiast parkingu bedzie plac zabaw dla psów. 22:17, 20.09.2019


adam1 adam1

5 1

Tak to jest w tym tzw. "budżecie obywatelskim", że grupa ludzi może przegłosować nawet najgłupszy projekt typu "plac zabaw dla psów". Nie jestem zwolennikiem tego typu głosowań. Władza pokazuje mam, że niby nasz głos się w czymś liczy. Budżet miasta to około 130 mln zł. Budżet "obywatelski" to razem 900 tys. zł Władza pozwala nam zadecydować o 0,7% budżecie miasta. I to ma być demokracja? Dlatego jest tak mała frekwencja i dlatego tak *%#)!& decyzje są podejmowane. Nie wiem dlaczego można głosować od 16 roku życia, przecież w Polsce prawo wyborcze przysługuje dopiero od 18 roku życia. Może należy wprowadzić zasadę głosowania już od przedszkola, może wtedy zamiast placów zabaw dla psów będą place zabaw dla dzieci. 16:03, 21.09.2019


mikemike

4 4

puknij sie w leb - duzy parking wybuduja ale chyba w powietrzu bo nie ma miejsca. Parkingi musza byc na granicy miasta dla przyjezdych z okolicznych wiosek (zakaz wjazdu dla nich) - a w obrebie miasta niech sie poruszaja komuniacja miejska 09:53, 22.09.2019


adam1adam1

6 1

Doskonałym terenem do budowy parkingu był plac obok Kauflandu. Niedaleko od centrum miasta, w pobliżu szkoły, urzędy i dobry dojazd. Niestety ktoś wymyślił sobie tam "miasteczko rowerowe" 16:01, 22.09.2019


PieskiPieski

0 4

Hej, trzeba było zgłosić projekt takiego parkingu, wbrew pozorom wiele rzeczy nie dzieje się samo. Na wiele spraw z naszego otoczenia możemy mieć wpływ, czasem wystarczy bardziej się zaangażować. 13:25, 23.09.2019


adam1adam1

4 1

Nie mam czasu się angażować w takie sprawy. Od tego są władze miasta i radni. Jeżeli oni tego nie robią to należy ich zmienić 21:10, 23.09.2019


PodatnikPodatnik

25 4

Ludzie! Jaki remont stadionu, czy chodników? To są zadania własne miasta i po to jest burmistrz, który tym razem ma większość w radzie miasta, żeby szukali na to pieniędzy zewnętrznych, a nie realizowali swoje statutowe zadania z pieniędzy tzw. budżetu obywatelskiego! A jeśli tego nie potrafią to zwolnić posadki, oddać diety i niech wejdą tam ludzie kompetentni!!! 07:43, 21.09.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

A-linkaA-linka

13 1

"Przyczepiłabym się" znów do projektu zapisanego w Zadaniach ogólnomiejskich pod poz. 3 "Naftowa wizytówka Gorlic". Zastanawiam się, kto tak usilnie próbuje zrobić ulicę w okolicach Kauflandu "naftową wizytówką Gorlic", teraz chcąc umieszczać na działce położonej przy tej ulicy zabytkowe urządzenia do wydobywania ropy (kiwony). A to wszystko za (bagatela) 300.000 złotych. Wcześniej był projekt oświetlenia tej ulicy w okresie świąteczno-noworocznym wartości 150 tys. złotych. Zastanawiająca rozrzutność. DLA INFORMACJI - urządzenia do wydobywania ropy wraz z całą historią pozyskiwania tego surowca można podejrzeć w skansenie na ulicy Lipowej, gdzie zgromadzono te zabytkowe już urządzenia.Można też wysłuchać opowieści właściciela tego obiektu na temat górnictwa naftowego w Gorlicach i okolicach. Skansen ten odwiedzają licznie wycieczki szkolne, a także zorganizowane grupy z innych części Polski. Dojazd czy dojście jest bezproblemowe. Po co więc powielać coś, co już funkcjonuje w naszym mieście. Chyba, że chodzi o coś zupełnie innego, a temat związany z działalności Łukasiewicza na naszym terenie jest tematem zastępczym (przykrywką). W tle - jak zwykle - duże realne pieniądze do wzięcia.
Drugim tematem, który mnie zainteresował jest poz. 11 w Tematach ogólnoosiedlowych (osiedle nr 6) pod nazwą "Siłownia pod chmurką" - wartość 50. tys. złotych. Też chyba niezbyt przemyślana sprawa. Na gorlickich osiedlach są już podobne siłownie plenerowe, ale zainteresowanie znikome. Sporadycznie widać ćwiczące pojedyncze osoby (dziewczyny), ale częściej miejsca te są odwiedzane wieczorami i nocą przez osoby preferujące raczej inne rodzaje "sportów". Dzieci też raczej nie ćwiczą, ale bawią się. A już zima - to zupełny brak zainteresowania, nawet tego sporadycznego. A więc po co ? Dla prestiżu osiedla czy dla zaspokojenia czyjegoś rozbuhanego ego ? Niestety bardzo drogiego - 50 tysięcy polskich złotych. 10:35, 22.09.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Felek1234Felek1234

9 2

Po co głosować jak wszystko jest uzgodnione..a głosy mieszkańców sie nie liczą ...Kto to wymyślił się pytam .... 07:09, 24.09.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA