Zamknij
REKLAMA

LIVE! XIII Sesja Rady Miasta Gorlice

08:59, 28.11.2019 | Jarosław Rozpłochowski
Skomentuj
REKLAMA

W czwartek 28 listopada 2019 r. o godz. 9.00 rozpocznie się XIII zwyczajna sesja Rady Miasta Gorlice. Sesja odbędzie się w sali obrad im. W. Biechońskiego, II piętro (sala nr 206).

W zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Miasta Roberta Ryndaka porządku obrad znalazły się następujące punkty:


1. Otwarcie sesji, informacja o porządku obrad.
2. Informacja o sporządzeniu protokołu z obrad XII sesji Rady Miasta Gorlice.
3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta za okres od 16 października do 15 listopada 2019 r.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Gorlice do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej’’ – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
b) w sprawie realizacji zadania pn. "Małopolski Jarmark Bożonarodzeniowy 2019’’ w ramach dotacji celowej Województwa Małopolskiego,
c) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 1 w Gorlicach,
d) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 3 w Gorlicach,
e) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 4 im. Bohaterów Westerplatte w Gorlicach,
f) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 5 w Gorlicach,
g) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 6 w Gorlicach,
h) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020,
i) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy,
j) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Gorlice zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego,
k) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
l) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Gorlice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
m) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorlice,
n) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności i ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za rok, a także ustalenia kwoty zwolnienia z części opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym oraz określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
o) w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych oznaczonych nr 270277K oraz 270290K na terenie Miasta Gorlice,
p) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ‘’Miasto Gorlice – Plan Nr 2’’ w rejonie ulic Parkowej i Sportowej,
r) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych przypadających Miastu Gorlice,
s) w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości obiektów sportowych zajętych na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu,
t) w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2019 rok,
5. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia Radnych.
6. Zakończenie obrad.

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (3)

CypisekCypisek

5 0

"p) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ‘’Miasto Gorlice – Plan Nr 2’’ w rejonie ulic Parkowej i Sportowej,"

I znowu grzebanie w MPZP, ale kto bogatemu zabroni? Co tam jest planowane? Kolejny market, czy coś z infrastruktury sportowej? 11:21, 28.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KKKK

1 0

Pani Bogusława dalej nie aktywna.Więcej odwagi i zaangażowania. 21:11, 01.12.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

KKKK

1 0

Przepraszam jest petycja. 07:03, 03.12.2019


REKLAMA
0%