Zamknij
REKLAMA

LIVE! X Sesja Rady Miasta Gorlice

07:07, 29.08.2019 | Jarosław Rozpłochowski
REKLAMA
Skomentuj

W czwartek 29 sierpnia 2019 r. o godz. 9.00 rozpocznie się X zwyczajna sesja Rady Miasta Gorlice. Sesja odbędzie się w sali obrad im. W. Biechońskiego, II piętro (sala nr 206).

W zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Miasta Roberta Ryndaka porządku obrad znalazły się następujące punkty:

1. Otwarcie sesji, informacja o porządku obrad.
2. Informacja o sporządzeniu protokołu z obrad IX sesji Rady Miasta Gorlice.
3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta za okres od 16 czerwca do 15 sierpnia 2019 r.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Gorlice zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego,
b) w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe oraz uprawnień do przejazdów ulgowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Miasta Gorlice oraz Gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego,
c) w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa posiadającego status pomnika przyrody,
d) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu na utworzenie i funkcjonowanie nowych 24 miejsc opieki żłobkowej na terenie miasta Gorlice, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,
e) w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach,
f) w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gorlice na lata 2016-2023,
g) w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
h) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 2’’ przy ul. Jana Brzechwy,
i) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice – Plan Nr 2’’ przy ul. dr Stanisława Jezierskiego,
j) w sprawie zmiany uchwały Nr 290/XXII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2012 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Miasto Gorlice udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
k) w sprawie zmiany uchwały nr 452/LI/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat,
l) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice – Plan Nr 2"
m) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice – Plan Nr 2" działka Nr 2495 przy ul. Władysława Łokietka w Gorlicach,
n) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice – Plan Nr 2" część działki Nr 2459 przy ul. Władysława Łokietka w Gorlicach,
o) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice – Plan Nr 2" część działki Nr 106/1 przy ul. Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach,
p) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice – Plan nr 4" przy ul. Fryderyka Chopina i ul. Przemysłowej,
r) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gorlicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
s) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych, schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
t) w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2019 rok,
u) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice.
5. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia Radnych.
6. Zakończenie obrad.

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (1)

KK KK

6 1

Pani Bogusłowo więcej aktywości na sesj. 07:34, 29.08.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

© gorlice24.pl | Prawa zastrzeżone