Zamknij
REKLAMA

IX Sesja Rady Miasta Gorlice

07:59, 27.06.2019 | Jarosław Rozpłochowski
REKLAMA
Skomentuj

W czwartek 27 czerwca 2019 r. o godz. 9.00 rozpocznie się IX zwyczajna sesja Rady Miasta Gorlice. Sesja odbędzie się w sali obrad im. W. Biechońskiego, II piętro (sala nr 206).

W zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Miasta Roberta Ryndaka porządku obrad znalazły się następujące punkty:

1. Otwarcie sesji i informacja o porządku obrad.
2. Informacja o sporządzeniu protokołu z obrad VIII sesji Rady Miasta Gorlice.
3. Informacja z działalności Burmistrza za okres od 16 maja do 15 czerwca 2019 r.
4. Rozpatrzenie i debata nad Raportem o stanie Miasta Gorlice za 2018 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Gorlice wotum zaufania.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gorlice oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2018 rok,
6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2018 rok.
7. Rozpatrzenie i podjęcie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany uchwały Nr 580/XLIX/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Miasta Gorlice,
b) w sprawie regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Gorlice na 2020 rok,
c) w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
d) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja,
e) w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gorlice,
f) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorlice,
g) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy,
h) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Milenijnej w Gorlicach, stanowiącej własność Miasta Gorlice na rzecz użytkowników wieczystych,
i) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego,
j) w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gorlice,
k) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice-Plan Nr. 4" przy ul. Janusza Korczaka,
l) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice – Plan Nr. 2" – dla części działki nr 2547/1 przy ul. Władysława Łokietka,
m) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice-Plan Nr 2’" przy ul. Władysława Łokietka i ul. Kwiatowej,
n) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Miasta Gorlice za 2018 rok,
o) w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2019 rok,
p) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice,
r) w sprawie powołania Zespołu dla przygotowania wyboru ławników na kadencję 2020 - 2023.
8. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia Radnych RM.
9. Zakończenie obrad.

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (1)

kkkk

1 0

Pani Bogusławo więcej aktywności na sasjach.? 14:03, 02.07.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
© gorlice24.pl | Prawa zastrzeżone