Zamknij
REKLAMA
wypiekanie rozrośniętych kęsów ciasta; formowanie kęsów; prowadzenie rozrostu uformowanych kęsów
StPr/22/0043
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

nadzór i koordynacja nad prowadzonymi pracami budowlanymi. Praca na terenie całego kraju
StPr/22/0044
data rozpoczęcia pracy od 24.01.2022
wynagrodzenie od od 6 500 PLN

wykonywanie instalacji budowlanej. Praca na terenie kraju.
StPr/22/0045
data rozpoczęcia pracy od 24.01.2022
wynagrodzenie od od 3 010 do 4 500 PLN

pomoc w wykonywaniu instalacji sanitarnych; prowadzenie dokumentacji budowy. Praca na terenie kraju.
StPr/22/0046
data rozpoczęcia pracy od 24.01.2022
wynagrodzenie od od 3 010 do 4 500 PLN

dostarczanie potraw, pizzy zamawianych przez klientów pod wskazany adres; dbałość o czystość powierzonego środka transportu
StPr/22/0038
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

przyrządzanie posiłków zgodnie z opracowanymi recepturami, normami i wymogami oraz zatwierdzonym jadłospisem dekadowym; wydawanie podstawowych posiłków w ustalonych godzinach; zapewnianie podstawowych produktów żywnościowych i napojów oraz ich udostępnianie Mieszkańcom zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami wewnętrznymi, przestrzeganie zasad higieny, zasad i procedur zapewniających właściwą jakość żywności; dbanie o należyte przechowywanie żywności, stosowanie czystej odzieży ochronnej, dbanie o schludny wygląd; utrzymanie porządku na stanowiskach pracy, w pomieszczeniach kuchni, na stołówce oraz utrzymanie w czystości sprzętów, urządzeń będących na wyposażeniu kuchni; sprawdzanie stanu technicznego sprzętu i urządzeń przed i po zakończeniu pracy; współuczestniczenie w planowanu żywienia mieszkańców DPS, opracowywaniu zestawów posiłków na poszczególne diety, sporządzanie dekadowych jadłospisów i codziennych zapotrzeboań żywnościowych, opracowywaniu nowych i aktualizowaniu istniejących receptur posiłków
StPr/22/0040
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2022
wynagrodzenie od 1 489 PLN

- pomoc i asystowanie mieszkańcom w codziennych czynnościach pielęgnacyjnych, - pomoc mieszkańcom w przygotowaniu i przyjmowaniu pożywienia, podawanie posiłków do pokoi, w razie potrzeby karmienie osób; - pomoc mieszkańcom w poruszaniu się; - utrzymywanie higieny w otoczeniu mieszkańców; - organizowanie i spędzanie czasu wolnego z mieszkańcami, mobilizowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie jego zainteresowań; - opieka nad mieszkańcami podczas wyjazdów na badania, konsultacje specjalistyczne i spotkania integracyjne
StPr/22/0041
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2022
wynagrodzenie od 1 489 PLN

przyjmowanie towarów do magazynu, sprawdzanie pod względem ilościowym; wydawanie towarów z magazynu; rozkładanie towaru na powierzchni magazynowej; sprawdzanie terminów przydatności do spożycia; wydawanie z magazynu wg faktur wystawionych przez dział zaopatrzenia; utrzymywanie porządku na magazynie
StPr/22/0031
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
wynagrodzenie od 1 489 PLN

kierowanie pracą Wydziału Remontowego, organizowanie pracy Wydziału Remontowego w sposób zapewniający należyte wykorzystanie maszyn i urządzeń oraz terminowe wykonywanie zadań, organizowanie i kontrolowanie stanowisk pracy, przygotowywanie frontu robót zgodnie z dokumentacją techniczna oraz instruowanie pracowników o sposobie wykonania powierzonych im zadań, współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi spółki i koordynacja działań w zakresie przeprowadzania remontów, zapewnianie pełnego i właściwego wykorzystania czasu pracy, przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów BHP przez pracowników, prowadzenie dokumentacji Wydziału Remontowego
StPr/22/0025
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
wynagrodzenie od od 4 000 do 6 000 PLN

prowadzenie praktycznej nauki zawodu w zawodzie: operator obrabiarek skrawających, technik spawalnictwa, technik pojazdów samochodowych (w zakresie treści mechanicznych); prowadzenie dokumentacji w związku z procesem dydaktycznym; obowiązki wynikające z procesu wychowania uczniów oraz innych zadań związanych z funkcjonowaniem placówki
StPr/22/0023
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2022
wynagrodzenie od od 3 010 do 4 046 PLN