Zamknij
REKLAMA
analizowanie i interpretowanie założeń projektu; planowanie i organizowanie wykonania multimetialnych projektów graficznych; projektowanie elementów graficznych zgodnie z opisem projektu; weryfikowanie projektu graficznego w odniesieniu do założeń na poszczególnych etapach pracy i wprowadzanie ewentualnych korekt; przygotowywanie materiałów graficznych w pliku otwartym
StPr/21/0298
data rozpoczęcia pracy od 17.05.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

wg programu stażu
StPr/21/0299
data rozpoczęcia pracy od 17.05.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

przygotowywanie posiłków, pomoc kucharce
StPr/21/0293
data rozpoczęcia pracy od 15.05.2021
wynagrodzenie od od 1 400 PLN

nadzór nad pracami remontowo - budowlanymi, przeglądy techniczne budynków, nadzór nad pracownikami remontowo - porządkowymi, przygotowanie i organizacja przetargów remontowo - budowlanych
StPr/21/0297
data rozpoczęcia pracy od 17.05.2021
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

sprzedaż produktu, fakturowanie, przyjęcie i wydawanie towaru w programie magazynowym
StPr/21/0286
data rozpoczęcia pracy od 10.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

obróbka skrawaneim części (frezowanie) zgodnie z dokumentacją techniczną
StPr/21/0284
data rozpoczęcia pracy od 15.05.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

nauczanie przedmiotu: technologia obróbki skrawaniem w roku szkolnym 2021 / 2022
StPr/21/0276
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2021
wynagrodzenie od od 1 230 do 1 830 PLN

sporządzanie dokumentacji w zakresie obsługi prac związanych z gospodarką magazynową; zapoznanie się z rodzajami surowców stosowanych do produkcji wyrobów; udział w kontroli stanów zapasów magazynowych; zapoznanie się z zasadami archiwizowania i przechowywania dokumentacji dotyczącej gospodarki magazynowej; wsparcie w obsłudze klienta detalicznego; zapoznanie się z gospodarką opakowaniami w Spółce; zapoznanie się z pracą w systemie informatycznym Microsoft Dynamics AX
StPr/21/0263
data rozpoczęcia pracy od 06.05.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

Aktywna sprzedaż pożyczek i kredytów członkom SKOK Kwiatkowskiego, prowadzenie lokalnych działań marketingowych (również poza oddziałem) mających na celu pozyskiwanie klienta zewnętrznego, kompleksowa obsługa członków SKOK Kwiatkowskiego w oddziale (udzielanie pożyczek i kredytów, przyjmowanie depozytów, obsługa kasowa, informowanie o produktach). Miejsce pracy Gorlice lub Grybów.
StPr/21/0265
data rozpoczęcia pracy od 17.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metalu, wykonywanie i montowanie konstrukcji stalowych, kontrola stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz jakości wykonywanych wyrobów. Spawanie metoda acetylenowo-tlenową. Dbałość o wysoką jakość pracy. Przestrzeganie zasad BHP. Praca w Gorlicach oraz budowy u inwestorów na terenie całego kraju
StPr/21/0250
data rozpoczęcia pracy od 16.04.2021
wynagrodzenie od od 4 500 PLN