Zamknij
REKLAMA
sporządzanie dokumentacji w zakresie obsługi prac związanych z gospodarką magazynową; zapoznanie się z rodzajami surowców stosowanych do produkcji wyrobów; udział w kontroli stanów zapasów magazynowych; zapoznanie się z zasadami archiwizowania i przechowywania dokumentacji dotyczącej gospodarki magazynowej; wsparcie w obsłudze klienta detalicznego; zapoznanie się z gospodarką opakowaniami w Spółce; zapoznanie się z pracą w systemie informatycznym Microsoft Dynamics AX
StPr/21/0263
data rozpoczęcia pracy od 06.05.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

Aktywna sprzedaż pożyczek i kredytów członkom SKOK Kwiatkowskiego, prowadzenie lokalnych działań marketingowych (również poza oddziałem) mających na celu pozyskiwanie klienta zewnętrznego, kompleksowa obsługa członków SKOK Kwiatkowskiego w oddziale (udzielanie pożyczek i kredytów, przyjmowanie depozytów, obsługa kasowa, informowanie o produktach). Miejsce pracy Gorlice lub Grybów.
StPr/21/0265
data rozpoczęcia pracy od 17.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Pakowanie rolek do kas fiskalnych.
3/4/2021
data rozpoczęcia pracy od 10.05.2021
wynagrodzenie od od 18 PLN

transportowanie i magazynowanie kamiennych elementów budowlanych oraz materiałów do ich montażu, przygotowanie miejsca na placu budowy do składowania elementów kamiennych do wykonywania ich montażu, składowanie na placu budowy kamiennych elementów budowlanych oraz materiałów do ich montażu, dobieranie urządzeń i narzędzi do transportu kamiennych elementów budowlanych oraz materiałów do ich montażu, stosowanie przepisów BHP, ochrony p. poż, ochrony środowiska oraz ergonomii przy transportowaniu i magazynowaniu elementów kamiennych i materiałów do wykonywania ich montażu
StPr/21/0255
data rozpoczęcia pracy od 01.05.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

przyjmowanie towarów wg dokumentów dostaw; wydawanie towarów wg dokumentów sprzedaży; składanie, metkowanie towaru i wykładanie go na półki; obsługa klienta; obsługa kasy fiskalnej; dbanie o czystość i estetykę miejsca sprzedaży
StPr/21/0257
data rozpoczęcia pracy od 01.05.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

sprzedaż produktów z oferty, przyjmowanie dostaw; sprawdzanie towaru pod względem ilościowym i jakościowym; załatwianie reklamacji
StPr/21/0259
data rozpoczęcia pracy od 01.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

rozładunek rur, układanie w skrzyniach, cięcie rur, zapychanie i inne prace zlecone przez szefa produkcji
StPr/21/0258
data rozpoczęcia pracy od 21.04.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

ewidencjonowanie danych zawartych w dokumentach egzekucyjnych w systemach teleinformatycznych m.in. Poltax, BIBLIOTEKA AKT, EGAPOLTAX, kontrola rozliczeń podatkowych, analiza stanu zaległości; zakładanie i opisywanie akt podatkowych; archiwizacja dokumentów wytworzonych w komórce; obsługa kancelaryjna dokumentów przychodzących i wychodzących, w tym zakładanie spraw w systemie BIBLIOTEKA AKT, SZD, EGAPOLTAX; ewidencjonowanie korespondencji wewnętrznej i wymiana informacji z komórkami Urzędu; pozostałe czynności biurowe - pisanie pism, obsługa urządzeń biurowych
StPr/21/0249
data rozpoczęcia pracy od 01.05.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

Ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metalu, wykonywanie i montowanie konstrukcji stalowych, kontrola stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz jakości wykonywanych wyrobów. Spawanie metoda acetylenowo-tlenową. Dbałość o wysoką jakość pracy. Przestrzeganie zasad BHP. Praca w Gorlicach oraz budowy u inwestorów na terenie całego kraju
StPr/21/0250
data rozpoczęcia pracy od 16.04.2021
wynagrodzenie od od 4 500 PLN

lakierowanie nóżek meblowych
StPr/21/0245
data rozpoczęcia pracy od 15.04.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN