Zamknij
REKLAMA
wg programu stażu
StPr/20/0684
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2020
wynagrodzenie od 1 440 PLN

sporządzanie oraz prowadzenie korespondencji biurowej, m.nin. sporządzanie różnego rodzaju pism (w tym pism urzędowych); kompletowanie dokumentów; obsługiwanie programów oraz urządzeń biurowych; pomoc przy bieżącej archiwizacji dokumentów; organizowanie pracy biura, w tym kompletowanie dokumentów; przygotowywanie korespondencji do wysłania pocztą tradycyjną i pocztą elektroniczną; udzielanie informacji telefonicznych; stosowanie przepisów prawa dotyczących tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych
StPr/20/0685
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2020
wynagrodzenie od 1 440 PLN

obsługa interesantów zgłaszających się do Ośrodka Pomocy Społecznej, poprzez kierowanie ich do odpowiednich pracowników jednostki zajmujących się poszczególnymi zadaniami, udzielanie informacji interesantom na temat przysługującej pomocy oraz pomoc przy uzupełnianiu różnych wniosków, rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących zgodnie z instrukcją kancelaryjną, wpisywanie pism do książki nadawczej lub do dziennika korespondencyjnego , przygotowywanie korespondencji do wysłania , nadawanie korespondencji do placówki pocztowej , odbieranie telefonów i przekazywanie informacji osobom dzwoniącym , kierowanie rozmów do odpowiednich pracowników jednostki
StPr/20/0687
data rozpoczęcia pracy od 07.12.2020
wynagrodzenie od 1 440 PLN

organizacja i prowadzenie zajęć
StPr/20/0689
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

obsługa maszyny szwalniczej
StPr/20/0690
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

sporządzanie oraz prowadzenie korespondencji biurowej, m.nin. sporządzanie różnego rodzaju pism (w tym pism urzędowych); kompletowanie dokumentów; obsługiwanie programów oraz urządzeń biurowych; pomoc przy bieżącej archiwizacji dokumentów; organizowanie pracy biura, w tym kompletowanie dokumentów; przygotowywanie korespondencji do wysłania pocztą tradycyjną i pocztą elektroniczną; udzielanie informacji telefonicznych; stosowanie przepisów prawa dotyczących tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych
StPr/20/0683
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2020
wynagrodzenie od 1 440 PLN

bezpieczna i zgodna z przepisami obsługa wózka jezdniowego, dbałość o stan techniczny pojazdu, wykonywanie drobnych prac fizycznych podczas przygotowywania materiałów i towarów do załadunku. Załadunek, transport i rozładunek
StPr/20/0678
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

samodzielne wykonywanie wykrojów odzieżowych, tworzenie nowych form do krojenia odzieży również na podstawie otrzymanego wzoru wyrobu
StPr/20/0675
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2020
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

wykonywanie zabiegów kosmetycznych - manicure, pediciure
StPr/20/0672
data rozpoczęcia pracy od 20.11.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP, sporządzanie analiz stanu BHP, doradztwo w zakresie poprawy stanu BHP, sporządzanie dokumentacji powypadkowej, dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, przeprowadzanie szkoleń wstępnych w zakresie BHP, organizacja, koordynacja bezpośredni nadzór nad całokształtem spraw związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym spółki oraz obrony cywilnej, nadzór nad realizacją zobowiązań regulujących obszar ochrony środowiska i gospodarki odpadami
StPr/20/0649
data rozpoczęcia pracy od 16.11.2020
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

REKLAMA