Zamknij
REKLAMA
praca z osobami niepełnosprawnymi - rehabilitacja
StPr/20/0694
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Aktywne pozyskiwanie nowych klientów w zakresie sprzedaży pokryć dachowych, przygotowywanie ofert handlowych, kompleksowa obsługa klientów, sprzedaż akcesorii dachowych.
StPr/20/0688
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2020
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

bezpieczna i zgodna z przepisami obsługa wózka jezdniowego, dbałość o stan techniczny pojazdu, wykonywanie drobnych prac fizycznych podczas przygotowywania materiałów i towarów do załadunku. Załadunek, transport i rozładunek
StPr/20/0678
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

samodzielne wykonywanie wykrojów odzieżowych, tworzenie nowych form do krojenia odzieży również na podstawie otrzymanego wzoru wyrobu
StPr/20/0675
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2020
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

wykonywanie zabiegów kosmetycznych - manicure, pediciure
StPr/20/0672
data rozpoczęcia pracy od 20.11.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP, sporządzanie analiz stanu BHP, doradztwo w zakresie poprawy stanu BHP, sporządzanie dokumentacji powypadkowej, dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, przeprowadzanie szkoleń wstępnych w zakresie BHP, organizacja, koordynacja bezpośredni nadzór nad całokształtem spraw związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym spółki oraz obrony cywilnej, nadzór nad realizacją zobowiązań regulujących obszar ochrony środowiska i gospodarki odpadami
StPr/20/0649
data rozpoczęcia pracy od 16.11.2020
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Uzgadnianie i opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz środowiskowe uwarunkowania inwestycji pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych; Uzgadnianie i opiniowanie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko; Uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych; Przeprowadzanie kontroli i wydawanie opinii dotyczących obiektów w trakcie realizacji; Przeprowadzanie kontroli odbiorowych i wydawanie decyzji dotyczących podmiotów leczniczych; Wydawanie decyzji płatniczych; Udzielanie stronom konsultacji; Wykonywanie innych czynności służbowych: ustalanie terminów odbiorów obiektów, przekazywanie wniosków wg kompetencji, prowadzenie odpowiednio prowadzonych w Sekcji rejestrów spraw oraz wykonywanie czynności związanych z działalnością Sekcji; Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi PSSE oraz organami jednostek administracji państwowej i samorządowej.
StPr/20/0657
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Układanie kostki brukowej, obrzeży betonowych. Praca na terenie powiatu gorlickiego,
StPr/20/0654
data rozpoczęcia pracy od 05.11.2020
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

rzetelne i staranne wykonywanie obowiązków, planowanie i organizowanie zleceń, nadzór nad prowadzeniem dokumentacji, wykonywanie szkiców roboczych i rysunków budowlanych , przeprowadzanie inwentaryzacji istniejących obiektów, dobieranie materiałów, sprzętu, maszyn i urządzeń do wykonywania określonych prac, kierowanie gospodarką materiałową w procesie budowlanym. Miejsce pracy Gorlice oraz budowy u inwestorów
StPr/20/0598
data rozpoczęcia pracy od 15.10.2020
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

REKLAMA