Zamknij
REKLAMA

opracowanie projektów budowlanych - elektroenergetycznych
StPr/20/0514
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

odbiór towaru z hurtowni - zgodność z fakturą, sprawdzanie dat ważności, cen i dawki leku, wprowadzanie faktur zakupu do systemu informatycznego apteki, sprzedaż pacjentom leków, doradzanie w doborze leków i wyrobach medycznych , rozkładanie leków na półkach
StPr/20/0499
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od 1 440 PLN

segregowanie dokumentów pod względem ich rodzaju, sprawdzanie dokumentów pod względem formalno - rachunkowym, wprowadzanie do systemu finansowo - księgowego zadekretowanych dokumentów, kompletowanie dowodów księgowych stanowiących podstawę wystawiania dokumentów korygujących, przygotowanie korespondencji z kontrahentami , urzędami i bankami, wypełnianie formularzy podatkowych i sporządzanie zestawień finansowych na podstawie zapisów księgowych, archiwizowanie dowodów księgowych
StPr/20/0501
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od 1 440 PLN

diagnozowanie i ocenianie poziomu psychomotorycznego dziecka w zakresie wszystkich sfer rozwojowych, organizowanie warunków wszechstronnego rozwoju dziecka, planowanie procesu edukacyjno - wychowawczego, kształtowanie u dzieci pozytywnych nawyków i postaw osobowościowych, wykonywanie innych zadań związanych z organizacją pracy szkoły i przedszkola oraz z procesem edukacyjno - wychowawczym dziecka
StPr/20/0487
data rozpoczęcia pracy od 21.09.2020
wynagrodzenie od 1 440 PLN

zapoznanie się z asortymentem, zasadami przechowywania towaru, procedurami obowiązującymi w magazynie, przyjmowanie towarów do magazynu, sprawdzanie pod względem ilościowym i jakościowym, wydawanie towarów z magazynu, rozmieszczanie i układanie przyjętych towarów na wyznaczonej powierzchni magazynowej, przestrzeganie terminów ważności i trwałości towarów
StPr/20/0489
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od 1 440 PLN

zapoznanie się z asortymentem, zasadami przechowywania towaru, procedurami obowiązującymi w magazynie, przyjmowanie towarów do magazynu, sprawdzanie pod względem ilościowym i jakościowym, wydawanie towarów z magazynu, rozmieszczanie i układanie przyjętych towarów na wyznaczonej powierzchni magazynowej, przestrzeganie terminów ważności i trwałości towarów
StPr/20/0490
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od 1 440 PLN

bieżące naprawy mechaniczne samochodów osobowych i dostawczych, wymiana kół, konserwacja podwozi
StPr/20/0495
data rozpoczęcia pracy od 14.09.2020
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Pomoc w kształceniu uczennicy z niepełnosprawnością. Uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli, udzielanie pomocy w doborze form i metod pracy z uczennicą, współprowadzenie prac wychowawczych.
StPr/20/0467
data rozpoczęcia pracy od 07.09.2020
wynagrodzenie od 2 800 - 4 046 PLN

prace remontowo - budowlane przy naprawoie zbiorników żelbetowyc. Praca na terenie kraiju
StPr/20/0466
data rozpoczęcia pracy od 10.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

obsługa maszyn do pakowania rolek i maszyny zgrzewającej; pakowanie towaru do kartonów
StPr/20/0454
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN