Zamknij
REKLAMA

formowanie, zalewanie wykonanych form
StPr/20/0371
data rozpoczęcia pracy od 07.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

opracowywanie dokumentacji technicznej i technologicznej wyrobów; nadzór technologiczny nad procesem produkcji oraz dokumentacją; wdrażanie nowych technologii; optymalizacja procesów technologicznych
StPr/20/0372
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od 3 500 - 5 000 PLN

rozliczanie gości; obsługa systemu SOGA, SOHO; obsługa gości indywidualnych i na przyjęciach okolicznościowych
StPr/20/0370
data rozpoczęcia pracy od 05.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

- opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego planu terapii - prowadzenie zajęć z dzieckiem zgodnie ze wskazaniami terapeutycznymi - analizowania skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie; wprowadzanie zmian w przyjętym programie stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny - udzielanie wsparcia dla rodziny dziecka poprzez m.in. specjalistyczne doradztwo informacyjne - zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w czasie zajęć - prowadzenie dokumentacji zajęć, w tym: prowadzenie dziennika - rejestru zajęć; miesięcznych kart - rozliczeń z realizacji godzin
StPr/20/0366
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od 20 - 36 PLN

- opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego planu terapii - prowadzenie zajęć z dzieckiem zgodnie ze wskazaniami terapeutycznymi - analizowania skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie; wprowadzanie zmian w przyjętym programie stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny - udzielanie wsparcia dla rodziny dziecka poprzez m.in. specjalistyczne doradztwo informacyjne - zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w czasie zajęć - prowadzenie dokumentacji zajęć, w tym: prowadzenie dziennika - rejestru zajęć; miesięcznych kart - rozliczeń z realizacji godzin
StPr/20/0367
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od 20 - 36 PLN

- opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego planu terapii - prowadzenie zajęć z dzieckiem zgodnie ze wskazaniami terapeutycznymi - analizowania skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie; wprowadzanie zmian w przyjętym programie stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny - udzielanie wsparcia dla rodziny dziecka poprzez m.in. specjalistyczne doradztwo informacyjne - zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w czasie zajęć - prowadzenie dokumentacji zajęć, w tym: prowadzenie dziennika - rejestru zajęć; miesięcznych kart - rozliczeń z realizacji godzin
StPr/20/0368
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od 20 - 36 PLN

- opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego planu terapii - prowadzenie zajęć z dzieckiem zgodnie ze wskazaniami terapeutycznymi - analizowania skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie; wprowadzanie zmian w przyjętym programie stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny - udzielanie wsparcia dla rodziny dziecka poprzez m.in. specjalistyczne doradztwo informacyjne - zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w czasie zajęć - prowadzenie dokumentacji zajęć, w tym: prowadzenie dziennika - rejestru zajęć; miesięcznych kart - rozliczeń z realizacji godzin
StPr/20/0369
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od 20 - 36 PLN

transport towarów, dostawa towaru do klienta
StPr/20/0365
data rozpoczęcia pracy od 03.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

gromadzenie, porządkowanie oraz archiwizowanie dokumentacji; kontakt z klientem, organizowanie spotkań; organizowanie pracy biura, dbałość o prawidłowy obieg dokumentów; obsługiwanie programów oraz urządzeń biurowych; stosowanie przepisów prawa dotyczących tajemnicy służboej oraz ochrony danych osobowych
StPr/20/0361
data rozpoczęcia pracy od 17.08.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym; przygotowywanie produktów do sprzedaży (metkowanie) i ich eksponowanie; informowanie nabywcy o walorach sprzedawanych produktów; pomoc nabywcy przy wyborze produktu; sprawna realizacja zamówień składanych przez nabywców; inkasowanie należności za sprzedawane produkty - obsługa kasy fiskalnej; dbanie o czystość i estetykę miejsca sprzedaży
StPr/20/0362
data rozpoczęcia pracy od 17.08.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN