Zamknij
REKLAMA

wykonywanie praz remontowych w zakresie całego obiektu, prowadzenie brygady remontowej, prace na wysokości. Praca w Gorlicach
StPr/20/0346
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2020
wynagrodzenie od od 18 PLN

obsługa i konserwacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych będących na wyposażeniu ośrodka. Praca na terenie powiatu gorlickiego
StPr/20/0344
data rozpoczęcia pracy od 14.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Zatrudnienie w Projekcie dofinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2, poddziałanie 9.2.3, z Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. Wsparcie w kryzysie Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej Przyjmowanie osób zgłaszających się do GOIK oraz udzielanie wsparcia w ramach prowadzonej interwencji kryzysowej. Szczegółowy zakres zadań dostępny jest na stronie internetowej w treści ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko www.pcpr.gorlice.pl
StPr/20/0342
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od od 2 325 PLN

strzyżenie damsko-męskie, farbowanie, odnulacja
StPr/20/0339
data rozpoczęcia pracy od 09.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Obsługa obrabiarki cnc, wykrywanie nieprawidłowości w pracy obrabiarki, obsługa innych maszyn do obróbki drewna
StPr/20/0333
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

dobieranie materiałów drzewnych do obróbki, obsługa maszyn do obróbki mechanicznej drewna (strugarek, wyrówniarek, frezarek, szlifierek ) ocena stanu technicznego narzędzi, wymiana narzędzi w przypadku ich zużycia, wykonywanie innych prac koniecznych w procesie technologicznym
StPr/20/0331
data rozpoczęcia pracy od 20.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

- pomoc i asystowanie mieszkańcom w codziennych czynnościach pielęgnacyjnych dot. higieny osobistej, ubieraniu i rozbieraniu się - pomoc w przygotowaniu i przyjmowaniu pożywienia, podawanie posiłków do pokoi, w razie potrzeby karmienie osób, - pomoc mieszkańcom w poruszaniu się, - utrzymywanie porządku w otoczeniu mieszkańców - organizowanie i spędzanie wolnego czasu z mieszkańcami, mobilizowanie do aktywnego spędzania czasu oraz rozwijania zainteresowań - opieka nad mieszkańcami podczas wyjazdów na badania, konsultacje specjalistyczne i spotkania integracyjne itp.
StPr/20/0318
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

- wykonywanie i nadzorowanie zabiegów fizjoterapeutycznych - wykonywanie zaleceń lekarza kierującego na zabiegi fizjoterapeutyczne - prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z leczeniem - kwalifikowanie sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia i dezynfekcji, sterylizacji, - przeprowadzanie mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod - dokonywanie oceny parametrów podstawowych funkcji życiowych - przestrzeganie zasad etycznego postępowania w stosunku do pacjęnta oraz pracowników - nawiązywanie kontaktu z pacjentem, w celu zapewnienia jego współpracy w zajęciach fizjoterapeutycznych - stosowanie przepisów prawa dotyczących realizacji zadań zawodowych
StPr/20/0322
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

strzyżenie damsko - męskie, stylizacja fryzur, upięcia okolicznościowe, styling / trwała, kolortyzacja, zabiego regenerujące
StPr/20/0323
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

Obsługa klientów na stoisku mięsnym, doradztwo przy sprzedaży towarów. Obsługa sprzętu technicznego: krajalnicy, wagi etykietującej, metkownicy. Zamawianie, odbiór, ekspozycja towarów, kontrola jakości przy każdej dostawie, metkowanie przyjęcie towarów przy użyciu kolektora danych. Obsługa kasy fiskalnej, terminala pos , wagi elektronicznej, wydawanie klientom paragonów lub FV, porządkowanie sal sprzedaży, magazynu, pomieszczeń sanitarnych. Przestrzeganie przepisów bhp, p.p., sanitarno-epidemiologicznych
StPr/20/0316
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN