Zamknij
REKLAMA

sporządzanie oraz prowadzenie korespondencji biurowej, m.in. sporządzanie różnego rodzaju pism, kompletowanie dokumentów, obsługiwanie programów oraz urządzeń biurowych (faxu, kserokopiarki, skanera) pomoc przy bieżącej archiwizacji dokumentów, organizowanie pracy biura, w tym kompletowanie dokumentów
StPr/20/0310
data rozpoczęcia pracy od 13.07.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych zgodnie z obowiązującym programem nauczaknia w zawodach informatycznych
StPr/20/0311
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 1 782 PLN

wykonywamie pomiarów i pobór bróbek gleby po odpowiednim przeszkoleniu przez firmę, praca w terenie, wyjazdy na jeden miesiąc na teren Polski i powrót.
StPr/20/0309
data rozpoczęcia pracy od 20.07.2020
wynagrodzenie od 4 000 - 4 700 PLN

prowadzenie zajeć i opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym
StPr/20/0307
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Szycie na maszynach: overlock, stębnówka, zasady pracy z wykrojami
StPr/20/0305
data rozpoczęcia pracy od 25.06.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

Rzetelne i staranne wykonywanie obowiązków, dbałość o dobro zakładu, powierzony sprzęt, jego wyposażenie - praca w Gorlicach oraz budowy u inwestorów na terenie całego kraju
StPr/20/0300
data rozpoczęcia pracy od 24.06.2020
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metalu, wykonywanie i montowanie konstrukcji stalowych, kontrola stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz jakości wykonywanych wyrobów. Spawanie metoda acetylenowo-tlenową. Dbałość o wysoką jakość pracy. Przestrzeganie zasad BHP. Praca w Gorlicach oraz budowy u inwestorów na terenie całego kraju
StPr/20/0301
data rozpoczęcia pracy od 24.06.2020
wynagrodzenie od od 4 500 PLN

Rzetelne i staranne wykonywanie obowiązków, dbałość o dobro zakładu, powierzony sprzęt, jego wyposażenie - praca w Gorlicach oraz budowy u inwestorów na terenie całego kraju
StPr/20/0302
data rozpoczęcia pracy od 24.06.2020
wynagrodzenie od od 6 000 PLN

Rzetelne i staranne wykonywanie obowiązków, posługiwanie się dokumentacją techniczną, wykonywanie szkiców roboczych rysunków budowlanych, przeprowadzanie inwentaryzacji istniejących obiektów, projetkowanie elementów konstrukcyjnych budowli, dobieranie materiałów, sprzętu i imaszyn do wykonania okreslonych prac, kierowanie gospodarką materiałowo-sprzętową w procesie budowlanym. praca w Gorlicach oraz budowy u inwestorów na terenie całego kraju
StPr/20/0303
data rozpoczęcia pracy od 24.06.2020
wynagrodzenie od od 6 000 PLN

przygotowanie posiłków
StPr/20/0296
data rozpoczęcia pracy od 22.06.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN