Zamknij
REKLAMA

obsługa urządzeń stolarskich, przygotowanie elementów do obróbki, podawanie, odbieranie elementów drewnianych
StPr/20/0516
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

opracowanie projektów budowlanych - elektroenergetycznych
StPr/20/0514
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

segregowanie dokumentów pod względem ich rodzaju, sprawdzanie dokumentów pod względem formalno - rachunkowym, wprowadzanie do systemu finansowo - księgowego zadekretowanych dokumentów, kompletowanie dowodów księgowych stanowiących podstawę wystawiania dokumentów korygujących, przygotowanie korespondencji z kontrahentami , urzędami i bankami, wypełnianie formularzy podatkowych i sporządzanie zestawień finansowych na podstawie zapisów księgowych, archiwizowanie dowodów księgowych
StPr/20/0501
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od 1 440 PLN

zapoznanie się z asortymentem, zasadami przechowywania towaru, procedurami obowiązującymi w magazynie, przyjmowanie towarów do magazynu, sprawdzanie pod względem ilościowym i jakościowym, wydawanie towarów z magazynu, rozmieszczanie i układanie przyjętych towarów na wyznaczonej powierzchni magazynowej, przestrzeganie terminów ważności i trwałości towarów
StPr/20/0490
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od 1 440 PLN

bieżące naprawy mechaniczne samochodów osobowych i dostawczych, wymiana kół, konserwacja podwozi
StPr/20/0495
data rozpoczęcia pracy od 14.09.2020
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Pomoc w kształceniu uczennicy z niepełnosprawnością. Uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli, udzielanie pomocy w doborze form i metod pracy z uczennicą, współprowadzenie prac wychowawczych.
StPr/20/0467
data rozpoczęcia pracy od 07.09.2020
wynagrodzenie od 2 800 - 4 046 PLN

prace remontowo - budowlane przy naprawoie zbiorników żelbetowyc. Praca na terenie kraiju
StPr/20/0466
data rozpoczęcia pracy od 10.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

obsługa żurawi i podnośników koszowych o udzwigu do 40 ton. Praca na terenie powiatu gorlickiego
StPr/20/0452
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

obsługiwanie i nadzorowanie maszyn do produkcji worków papierowych wentylowych, otwartych szytych i klejonych itp., ustawianie i regulowanie maszyn tak, aby procesy formowania, klejenia lub szycia i cięcia przebiegały zgodnie z założonymi parametrami technologicznymi, obsługiwanie i nadzorowanie maszyn wycinających, przekrawających, nagniatających i formujących oraz szyjących i sklejających, a także maszyn wielooperacyjnych służących do wytwarzania różnego rodzaju pudełek i pudeł z tektury falistej lub litej, ustawianie maszyn lub podzespołów maszyn wielooperacyjnych odpowiednio do formatu przerabianych arkuszy tektury i zamierzonych wymiarów pudeł, sprawdzanie stanu technicznego oprzyrządowania , a szczególnie noży wykrojników , synchronizowanie działania poszczególnych układów w maszynach wielooperacyjnych i sprawdzanie prawidłowości funkcjonowania zespołu drukującego
StPr/20/0433
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

obsługa kancelarii prawnej
StPr/20/0429
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN