Zamknij
REKLAMA
przygotowywanie produktów do sprzedaży i ich wyeksponowanie - wykładanie towarów na sklep; przyjmowanie i wydawanie towarów wg dokumentów dostaw i sprzedaży; sprawdzanie dat ważności produktów; inkasowanie należności za sprzedane produkty - obsługa kasy fiskalnej; obsługa klienta na stnowisku mięsnym; współpraca w przygotowaniu zamówień towarów; dbanie o czystość i estetykę miejsca sprzedaży
StPr/21/0122
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Gromadzenie, porządkowanie oraz archiwizowanie dokumentacji; kontakt z klientem, organizowanie spotkań; organizowanie pracy biura, dbałość o prawidłowy obieg dokumentów; obsługiwanie programów oraz urządzeń biurowych; stosowanie przepisów prawa doyczących tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowyh
StPr/21/0125
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Zajmuje się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych; wykonywaniem schodów, filarów, stropów; wykuwaniem otworów, tynków zewnętrznych i wewnętrznych (wapiennych, cementowych, żywicznych, alabastrowych) oraz tynków suchych (np. płyty gipsowe) na ściany i stropy budowli; wykonywanie robót murarskich i budowlanych zgodnie z dokumentacja techniczną budowli i normami; dobór materiałów i narzędzi do wykonywania robót; murowanie konstrukcji budowlanych; tynkowanie ścian z użyciem własnych zapraw tynkarskich lub gotowych mieszanek; wykonywanie remontów budynków; rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych; ocenianie jakości wykonanych robót murarskich i tynkarskich
StPr/21/0126
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

gromadzenie, porządkowanie oraz archiwizowanie dokumentacji; kontakt z klientem, organizowanie spotkań; organizowanie pracy biura, dbałość o prawidłowy obieg dokumentów; obsługiwanie programów oraz urządzeń biurowych; stosowanie przepisów prawa dotyczących tajemnicy służboej oraz ochrony danych osobowych
StPr/21/0127
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Przygotowywanie powierzchni do pokrycia jej warstwą lakieru; malowanie, bądź nakładanie powłoki lakierniczej z farb oraz lakierów na części metalowe różnych maszyn i sprzęów; osuszanie polakierowanej powierzchni i dopasowanie odpowiednich technik jej utrwalania; wykonywanie poleceń lakiernika
StPr/21/0128
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Przygotowanie próbek do badań metalograficznych; ocena struktury materiałów po obróbce cieplnej (nawęglanie, hartowanie); badanie twardości na zahartowanych elementach i próbkach; obsługa maszyn i urządzeń laboratoryjnych; przygotowanie raportów i analiza wyników badań; przygotowanie dokumentacji dla klientów
StPr/21/0129
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

przyjmowanie towarów do magazynu; sporządzanie odpowiedniej dokumentacji (wprowadzanie faktur do programu sprzedażowego, sporządzanie dokumentów dostawy towaru, wprowadzanie zamówień klientów do programu komputerowego); prawidłowe oznakowanie składowanych towarów; zabezpieczanie towarów przed uszkodzeniem; rozmieszczanie i układanie przyjętych towarów; wydawanie towarów z magazynu; prowadzenie dokumentacji magazynowej przy użyciu programów komputerowych (wystawianie faktur, przyjmowanie faktur, wystawianie WZ, wystawianie paragonów); utrzymywanie porządku i czystości w magazynie
StPr/21/0130
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne; uczestniczy w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli;opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym w czasie zajęć w przedszkolu
StPr/21/0131
data rozpoczęcia pracy od 08.03.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

praca z osobami niepełnosprawnymi
StPr/21/0132
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
wynagrodzenie od od 3 800 PLN

serwisowanie sprzętu komputerowego
StPr/21/0117
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN