Zamknij
REKLAMA
gromadzenie, porządkowanie oraz archiwizowanie dokumentacji; kontakt z klientem, organizowanie spotkań; organizowanie pracy biura, dbałość o prawidłowy obieg dokumentów; obsługiwanie programów oraz urządzeń biurowych; stosowanie przepisów prawa doyczących tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowyh
StPr/20/0633
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2020
wynagrodzenie od 1 440 PLN

przyjmowanie towarów do magazynu; sporządzanie odpowiedniej dokumentacji (wprowadzanie faktur do programu sprzedażowego, sporządzanie dokumentów dostawy towaru, wprowadzanie zamówień klientów do programu komputerowego); prawidłowe oznakowanie składowanych towarów; zabezpieczanie towarów przed uszkodzeniem; rozmieszczanie i układanie przyjętych towarów; wydawanie towarów z magazynu; prowadzenie dokumentacji magazynowej przy użyciu programów komputerowych (wystawianie faktur, przyjmowanie faktur, wystawianie WZ, wystawianie paragonów); utrzymywanie porządku i czystości w magazynie
StPr/20/0634
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2020
wynagrodzenie od 1 440 PLN

sprzedaż towarów w sklepie
StPr/20/0620
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Szycie na maszynach: overlock, stębnówka, zasady pracy z wykrojami
StPr/20/0623
data rozpoczęcia pracy od 21.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

kierowanie samochodem i dowożenie potrzebnych materiałów na budowy, usuwanie usterek pojazdu; utrzymanie pojazdu w należytej czystości
StPr/20/0617
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

przygotowanie materiałów, narzędzi i sprzętu do realizacji robót zbrojarskich; organizowanie transportu materiałów do robót zbrojarskich na placu budowy i na stanowiskach ich składowania; posługiwanie się dokumentacją techniczną i wytycznymi dotyczącymi wykonywania robót zbrojarskich w celu ustalenia zakresu robót, kolejności, czsasu trwania i rodzajów potrzebnych materiałów; montowanie siatek i szkieletów zbrojeniowych ze stali zgodnie z dokumentacją techniczną; układanie siatek i szkieletów zbrojenia w miejscu wbudowania lub w formach do produkcji prefabrykatów; przygotowywanie mieszanki betonowej sposobem ręcznym i mechanicznym, układanie mieszanki betonowej w deskowaniu lub w formie, zagęszczanie i pielęgnacja betonu; montowanie form i deskowań do wykonywania elementów betonowych i żelbetowych oraz ich demontaż; wykonywanie konstrukcji betonowych i żelbetowych w deskowaniu lub formie; zbrojenie i betonowanie elementów żelbetowych dróg i mostów
StPr/20/0613
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2020
wynagrodzenie od 1 440 PLN

wspieranie klienta w wyborze optymalnego dla niego rozwiązania, ustalanie i analizowanie potrzeb oraz oczekiwań klienta, analizowanie rynku i wyszukiwanie dostępnych alternatyw, na podstawie analizy dostępnych możliwości i rozwiązań, prezentowanie klientowi wybrane propozycje produktów, usług lub technologii li doradzanie mu, która opcję wybrać, nawiązywanie i utrzymywanie długotrwałej i opartej na zaufaniu relacji z klientami, przygotowywanie oferty dla klienta
StPr/20/0604
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2020
wynagrodzenie od 1 440 PLN

rzetelne i staranne wykonywanie obowiązków, planowanie i organizowanie zleceń, nadzór nad prowadzeniem dokumentacji, wykonywanie szkiców roboczych i rysunków budowlanych , przeprowadzanie inwentaryzacji istniejących obiektów, dobieranie materiałów, sprzętu, maszyn i urządzeń do wykonywania określonych prac, kierowanie gospodarką materiałową w procesie budowlanym. Miejsce pracy Gorlice oraz budowy u inwestorów
StPr/20/0598
data rozpoczęcia pracy od 15.10.2020
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

rzetelne i staranne wykonywanie obowiązków, dbałość o wysoką jakość pracy, dobro zakładu, powierzony sprzęt, przestrzeganie zasad BHP, dyspozycyjność. Miejsce pracy Gorlice oraz budowy u inwestorów
StPr/20/0599
data rozpoczęcia pracy od 15.10.2020
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Przewóz osób samochodem osobowym oraz karetką na dializy. Praca na terenie powiatu gorlickiego
StPr/20/0597
data rozpoczęcia pracy od 21.10.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

REKLAMA