Zamknij
REKLAMA
montowanie przewodów, uzbrojenia i urządzeń w instalacjach wodociągowych, montowanie przewodów, uzbrojenia i przyborów sanitarnych w instalacjach kanalizacyjnych, wykonywanie napraw, remontów i modernizacji instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, montowanie przewodów, uzbrojenia i grzejników w instalacji centralnego ogrzewania, montowanie kotłów i aparatury kontrolno - pomiarowej w instalacji centralnego ogrzewania , montowanie przewodów i uzbrojenia w instalacji gazowej, montowanie aparatury kontrolno - pomiarowej w instalacji gazowej. wykonywanie napraw, remontów i modernizacji instalacji gazowej, montowanie przewodów i uzbrojenia w instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. Miejsce wykonywania stażu - ul. Biecka 72, Gorlice oraz teren woj małpolskiego
StPr/21/0932
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

wykonywanie robót zleconych; montaż instalacji wod.-kan. i c.o.
StPr/21/0935
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 3 200 PLN

Skanowanie kodów kreskowych za pomocą skanera, liczenie towaru.
71/11/2021
data rozpoczęcia pracy od 28.12.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

przyjmowanie towarów do magazynu, dokonywanie oceny jakościowej; przygotowanie towarów do wydania z magazynu zgodnie z dokumentacją; układanie towarów na wyznaczonej powierzchni magazynowej w sposób zapewniający dostęp i z zachowaniem zasad efektywnego wykorzystania przestrzeni; sprawdzanie dat przydatności i weryfikacja; utrzymanie porządku w magazynie i przejezdności ciągów komunikacyjnych; zapoznanie z programem komputerowym dotyczącym dokumentacji magazynowej
StPr/21/0917
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

sczepianie, spawanie łukiem elektrycznym elementów konstrukcji stalowych
StPr/21/0920
data rozpoczęcia pracy od 15.12.2021
wynagrodzenie od od 22 do 30 PLN

obsługa robota spawalniczego - uruchamianie programów, zakładanie elementów na stanowisko zrobotyzowane, nadzór nad procesem spawania
StPr/21/0921
data rozpoczęcia pracy od 15.12.2021
wynagrodzenie od od 22 do 30 PLN

wykonywanie programów spawalniczych w oprogramowaniu Delfoi, DTPS, wdrażanie programów do spawania, korekta istniejących programów. Nadzór nad pracą stanowiska zrobotyzowanego
StPr/21/0922
data rozpoczęcia pracy od 15.12.2021
wynagrodzenie od od 3 000 do 6 000 PLN

rozładunek wypalonych elementów z automat, sortowanie, układanie na paletach, czyszczenie, pakowanie, załadunek do wysyłki, prace zlecone przez mistrza
StPr/21/0923
data rozpoczęcia pracy od 15.12.2021
wynagrodzenie od od 19 do 22 PLN

obsługa i nadzór nad maszynami przemysłowymi do produkcji regranulatu
StPr/21/0924
data rozpoczęcia pracy od 15.12.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Rozwój nowych segmentów i wprowadzanie produktów na rynek zagraniczny i krajowy Poszukiwanie nowych klientów: rynek detaliczny, rynek hurtowy, Realizacja założonych celów sprzedażowych Budowanie i utrzymywanie długotrwałych relacji biznesowych z kluczowymi klientami firmy Współpraca z działami firmy mającymi wpływ na planowanie sprzedaży i dostawę produktów Budowanie wizerunku firmy na rynku Monitorowanie efektywności sprzedaży i działań związanych z utrzymaniem klienta Kontrola wszelkich działań związanych z procesami handlowymi, w tym systematyczna weryfikacja założeń handlowych w zakresie polityki cenowej, polityki marżowej i portfolio produktowego Reprezentowanie firmy przed kluczowymi klientami, na targach / konferencjach / wydarzeniach branżowych Raportowanie do przełożonego
StPr/21/0914
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN