Zamknij
REKLAMA
wg programu stażu
StPr/21/0246
data rozpoczęcia pracy od 21.04.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

ewidencjonowanie danych zawartych w dokumentach egzekucyjnych w systemach teleinformatycznych m.in. Poltax, BIBLIOTEKA AKT, EGAPOLTAX, kontrola rozliczeń podatkowych, analiza stanu zaległości; zakładanie i opisywanie akt podatkowych; archiwizacja dokumentów wytworzonych w komórce; obsługa kancelaryjna dokumentów przychodzących i wychodzących, w tym zakładanie spraw w systemie BIBLIOTEKA AKT, SZD, EGAPOLTAX; ewidencjonowanie korespondencji wewnętrznej i wymiana informacji z komórkami Urzędu; pozostałe czynności biurowe - pisanie pism, obsługa urządzeń biurowych
StPr/21/0249
data rozpoczęcia pracy od 01.05.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

Ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metalu, wykonywanie i montowanie konstrukcji stalowych, kontrola stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz jakości wykonywanych wyrobów. Spawanie metoda acetylenowo-tlenową. Dbałość o wysoką jakość pracy. Przestrzeganie zasad BHP. Praca w Gorlicach oraz budowy u inwestorów na terenie całego kraju
StPr/21/0250
data rozpoczęcia pracy od 16.04.2021
wynagrodzenie od od 4 500 PLN

lakierowanie nóżek meblowych
StPr/21/0245
data rozpoczęcia pracy od 15.04.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Kierowanie pojazdem o masie DMC do 3,5 tony. Praca na terenie powiatu gorlickiego
StPr/21/0243
data rozpoczęcia pracy od 01.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

dobieranie materiałów drzewnych do obróbki, obsługa maszyn do obróbki mechanicznej drewna (strugarek, wyrówniarek, frezarek, szlifierek ), ocena stanu technicznego narzędzi, wymiana narzędzi w przypadku ich zużycia, wykonywanie innych prac koniecznych w procesie technologicznym
StPr/21/0234
data rozpoczęcia pracy od 04.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Stylizacje damskie, męskie, koloryzacja, trwałe, balejage, upięcia itp. Kompleksowa obsługa klienta
StPr/21/0227
data rozpoczęcia pracy od 08.04.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

obsługa maszyn do pakowania rolek i maszyny zgrzewającej; pakowanie towaru do kartonów
StPr/21/0214
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

organizacja i bieżąca kontrola pracy Wydziału Remontowego; prowadzenie dokumentacji
StPr/21/0208
data rozpoczęcia pracy od 01.05.2021
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

montowanie przewodów, uzbrojenia i urządzeń w instalacjach wodociągowych, montowanie przewodów, uzbrojenia i przyborów sanitarnych w instalacjach kanalizacyjnych, wykonywanie napraw, remontów i modernizacji instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, montowanie przewodów, uzbrojenia i grzejników w instalacji centralnego ogrzewania, montowanie kotłów i aparatury kontrolno - pomiarowej w instalacji centralnego ogrzewania , montowanie przewodów i uzbrojenia w instalacji gazowej, montowanie aparatury kontrolno - pomiarowej w instalacji gazowej. wykonywanie napraw, remontów i modernizacji instalacji gazowej, montowanie przewodów i uzbrojenia w instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. Miejsce wykonywania stażu - ul. Biecka 72, Gorlice oraz teren woj małpolskiego
StPr/21/0204
data rozpoczęcia pracy od 15.04.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN