Zamknij
wolne tłumaczenie z języka perskiego na język angielski w komunikacji interpersonalnej. Wyjazdy na konferencje
StPr/23/0758
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2023
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

1. Opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego planu terapii. 2. Prowadzenie zajęć z dzieckiem zgodnie ze wskazaniami terapeutycznymi. 3. Analizowania skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w przyjętym programie stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny. 4. Udzielanie wsparcia dla rodziny dziecka poprzez m.in. specjalistyczne doradztwo informacyjne. 5. Zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w czasie zajęć. 6. Prowadzenie dokumentacji zajęć, w tym: prowadzenie dziennika - rejestru zajęć, miesięcznych kart - rozliczeń z realizacji godzin.
StPr/23/0754
data rozpoczęcia pracy od 06.10.2023
wynagrodzenie od od 23,5 do 90 PLN

obsługa maszyn do pakowania rolek i maszyny zgrzewającej; pakowanie towaru do kartonów, praca polegająca na podnoszeniu ciężkich materiałów
StPr/23/0756
data rozpoczęcia pracy od 22.09.2023
wynagrodzenie od od 23,5 PLN

transport pacjentów do Stacji Dializ i odwóz do domu
StPr/23/0752
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2023
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

Opieka nad dziećmi w wieku do 3 lat
StPr/23/0751
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2023
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, garmażerki; obsługa ekspresu do kawy; obsługa kasy fiskalnej i terminala POS; zamawianie towaru, przyjmowanie towarów według dokumentu dostawy
StPr/23/0712
data rozpoczęcia pracy od 20.09.2023
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

Prace związane z instalacją i montażem urządzeń elektrycznych oraz sieci elektrycznej.
StPr/23/0682
data rozpoczęcia pracy od 18.09.2023
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

szycie elementów ze skóry naturalnej, sztucznej oraz tkanin
StPr/23/0670
data rozpoczęcia pracy od 29.08.2023
wynagrodzenie od od 3 900 do 4 500 PLN

nauczyciel - wychowawca dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 - lat w określonej grupie; prowadzenie zajęć
StPr/23/0649
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2023
wynagrodzenie od od 3 690 do 4 550 PLN

Organizuje i nadzoruje pracę podległego personelu oraz prowadzi instruktaż technologiczno-techniczny, planuje produkcję, ustala asortyment, sporządza zapotrzebowanie na surowce, wprowadza i sporządza potrawy
StPr/23/1040
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2023
wynagrodzenie od od 3 600 PLN