Zamknij
magazynowanie i załadunek płyt warstwowych; zabezpieczanie towaru na czas załadunku
StPr/23/0905
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2024
wynagrodzenie od od 4 242 PLN

malowanie, szpachlowanie, układanie paneli; prace wykończeniowe. Praca na terenie powiatu gorlickiego oraz województwa małopolskiego
StPr/23/0906
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2024
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

sortowanie odzieży używanej
StPr/23/0907
data rozpoczęcia pracy od 15.12.2023
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

przyrządzanie posiłków zgodnie z recepturami, normami i wymogami oraz zatwierdzonym jadłospisem dekadowym; wydawanie podstawowych posiłków w ustalonych godzinach; zapewnienie podstawowych produktów żywnościowych i napojów oraz ich udostępnianie Mieszkańcom zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami wewnętrznymi; przestrzeganie zasad higieny, zasad i procedur zapewniających właściwa jakość żywności; dbanie o należyte przechowywanie żywności; stosowanie czystej odzieży ochronnej, dbanie o schludny wygląd; utrzymywanie porządku na stanowiskach pracy, w pomieszczeniach kuchni, na stołówce oraz utrzymywanie w czystości sprzętów, urządzeń będących w wyposażeniu kuchni; dbanie o estetyczny wygląd jadalni, nakrycia stołów do posiłków dla mieszańców
StPr/23/0903
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2023
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

odbiór ilościowo - jakościowy towaru; przyjmowanie i wydawanie towarów wg dokumentów; przygotowywanie do sprzedaży i wyeksponowanie - wykładanie towarów na sklep; obsługa klienta, informowanie nabywcy i doradzanie w wyborze towaru; inkasowanie należności za sprzedane towary - obsługa kasy fiskalnej; dbanie o czystość i estetykę miejsca sprzedaży
StPr/23/0904
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2023
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

1. Przygotowanie stanowiska pracy - sali konsumpcyjnej do obsługi klienta. 2. Przygotowanie zastawy do wydawania potrawi napojów. 3. Nakrywanie stołów do zamawianych przyjęć. 4. Obsługa klientów restauracji - odbieranie zamówień. 5. Składanie zamówień w kuchni do realizacji. 6. Serwowanie potraw i napojów.
StPr/23/0901
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2023
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

sprzedaż wyrobów cukierniczych; obsługa klienta; przyjmowanie zamówień i kasowanie należności
StPr/23/0902
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2023
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

1. Organizowanie środowiska i otoczenia podopiecznego. 2. Organizowanie i planowanie pracy na własnym stanowisku. 3. Przygotowanie podopiecznego do samoopieki. 4. Pomaganie i towarzyszenie podopiecznemu w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi. 5. Podstawowe pielęgnowanie podopiecznych, chorych i niesamodzielnych. 6. Pomaganie przy usprawnianiu ruchomym chorego niepełnosprawnego.
StPr/23/0898
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2023
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

utrzymywanie kontaktów handlowych, pozyskiwanie nowych klientów, przygotowanie dokumentów wysyłkowych
StPr/23/0896
data rozpoczęcia pracy od 15.12.2023
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

1. Gromadzenie i segregowanie dokumentów pod względem chronologii i rodzaju. 2. Wprowadzanie dokumentów do programu Saldeo i Comarch ERP Optima. 3. Archiwizowanie dowodów księgowych. 4. Pomoc przy sporządzaniu deklaracji podatkowych zgodnie z przepisami prawa podatkowego. 5. Rozliczanie wyciagów bankowych. 6. Przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji. 7. Współpraca z innymi pracownikami działu księgowości. 8. Sporządzanie zestawień i pomoc przy wykonywaniu raportów. 9. Wsparcie zespołu księgowego w procesie ewidencji dokumentów księgowych. 10. Wsparcie w innych powiązanych obszarach zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.
StPr/23/0890
data rozpoczęcia pracy od 24.11.2023
wynagrodzenie od od 3 600 PLN