Zamknij
1. Opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego planu terapii. 2. Prowadzenie zajęć z dzieckiem zgodnie ze wskazaniami terapeutycznymi. 3. Analizowania skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie; wprowadzanie zmian w przyjętym programie stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny. 4. Udzielanie wsparcia dla rodziny dziecka poprzez m.in. specjalistyczne doradztwo informacyjne. 5. Zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w czasie zajęć. 6. Prowadzenie dokumentacji zajęć, w tym: prowadzenie dziennika - rejestru zajęć; miesięcznych kart - rozliczeń z realizacji godzin.
StPr/23/0771
data rozpoczęcia pracy od 16.10.2023
wynagrodzenie od od 23,5 do 90 PLN

Wykonywanie nieskomplikowanych prac naprawczych i remontowych związanych z funkcjonowaniem obiektów np. cieknący kran; wymiana zamków w drzwiach; zakładanie zapór przeciwpowodziowych; malowanie ścian; prace porządkowe wokół nieruchomości, tj. koszenie trawy, odśnieżanie posesji
StPr/23/0767
data rozpoczęcia pracy od 16.10.2023
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

segregowanie dokumentów pod względem ich rodzaju; obsługa programów oraz urządzeń biurowych; sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym; wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego dokumentów; kompletowanie dowodów księgowych stanowiących podstawę wystawiania dokumentów korygujących; przygotowywanie korespondencji z kontrahentami, urzędami i bankami; przygotowywanie korespondencji do wysłania pocztą tradycyjną i pocztą elektroniczną; archiwizowanie dowodów księgowych
StPr/23/0762
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2023
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

kompleksowa obsługa klienta w zakładzie gastronomicznym; prowadzenie dokumentacji sprzedaży; rozliczanie klienta; przygotowanie sali konsumpcyjnej - sztućców, szkła, porcelany
StPr/23/0763
data rozpoczęcia pracy od 09.10.2023
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

obróbka skrawaniem
StPr/23/0764
data rozpoczęcia pracy od 27.09.2023
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

Pomoc w przygotowywaniu dań kuchni polskiej
73/9/2023
data rozpoczęcia pracy od 25.09.2023
wynagrodzenie od od 25 PLN

1. Opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego planu terapii. 2. Prowadzenie zajęć z dzieckiem zgodnie ze wskazaniami terapeutycznymi. 3. Analizowania skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w przyjętym programie stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny. 4. Udzielanie wsparcia dla rodziny dziecka poprzez m.in. specjalistyczne doradztwo informacyjne. 5. Zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w czasie zajęć. 6. Prowadzenie dokumentacji zajęć, w tym: prowadzenie dziennika - rejestru zajęć, miesięcznych kart - rozliczeń z realizacji godzin.
StPr/23/0754
data rozpoczęcia pracy od 06.10.2023
wynagrodzenie od od 23,5 do 90 PLN

obsługa maszyn do pakowania rolek i maszyny zgrzewającej; pakowanie towaru do kartonów, praca polegająca na podnoszeniu ciężkich materiałów
StPr/23/0756
data rozpoczęcia pracy od 22.09.2023
wynagrodzenie od od 23,5 PLN

transport pacjentów do Stacji Dializ i odwóz do domu
StPr/23/0752
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2023
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

obsługa piły formatowej oraz innych urządzeń stolarskich; składanie mebli
StPr/23/0714
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2023
wynagrodzenie od od 3 600 PLN