Zamknij
REKLAMA
Prace budowlano - remontowe, murowanie, szalowanie, zbrojenie
StPr/23/0302
data rozpoczęcia pracy od 03.04.2023
wynagrodzenie od od 3 800 PLN

- asystowanie i udzielanie mieszkańcom adekwatnej do potrzeb pomocy w codziennych czynnościach pielęgnacyjnych dot. przygotowania i przyjmowania posiłków, korzystania z toalety, stosowania pieluchomajtek, wykonywania higieny osobistej oraz w ubieraniu i rozbieraniu się, w poruszaniu się - utrzymywanie porządku w otoczeniu mieszkańców, w tym m.in. ścielenie łóżka, zmiana bielizny pościelowej, mycie naczyń, wietrzenie pomieszczeń, pomoc w utrzymywaniu rzeczy osobistych mieszkańców w czystości i porządku; - obserwacja standu zdrowia, kontrola parametrów życiowych (m.in. temperatura, ciśnienie krwi, tętno, oddech), podejmowanie stosowynych działań wynikających z rozeznanych potrzeb; - monitorowanie przyjmowaia leków przez mieszkańców, w tym dawkowania i wykonywania iniekcji z insuliny, a w razie potrzeby podawanie leków i udzielanie pomocy w przyjęciu insuliny przez mieszkańców; - podejmowanie działań zapobiegawczych oraz udzielanie pierwszej pomocy w każdym przypadku zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców, a w razie potrzeby wzywanie pogotowai ratunkowego bądź świadczeniodawcy w zakresie nocnej i świątecznej opieki medycznej; - utrzymywanie kontaktu z mieszkańcami, przeprowadzanie rozmów, udzielanie wsparcia w sprawach trudnych, kryzysowych, podejmowanie stosownych działań wynikających z rozeznanych potrzeb mieszkańców; - aktywizowanie mieszkańcó do zwiększania ich samodzielności i zaradnościżyciowej, doradzanie, udzielanie pomocy w organizowaniu czasu wolnego, wychodzenie z mieszkańcami na spacer; - udzielanie pomocy mieszkańcom w realizacji recept, zakupie leków, zaopatrzeniu w środki pomocnicze, środki techniczne i przedmioty ortopedyczne; - towarzyszenie i opieka nad mieszkańcami podczas wyjazdów na badania lekarskie, konsultacje specjalistyczne, spotkania integracyjne; - udzielanie pomocy nowoprzyjętym mieszkańcom w adaptacji do nowych warunków; - uczestniczenia w pracach zespołu terapeutyczno - opiekuńczego, w tym udział przy opracowywaniu indywidualnych planów wsparcia; - koordynowanie działań wynikających z indywidualnego planu wsparcia w przypadku pełnienia roli pracownika pierwszego kontaktu
StPr/23/0304
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2023
wynagrodzenie od od 3 540 PLN

zapoznanie się z asortymentem, zasadami przechowywania towaru, procedurami obowiązującymi w magazynie; przyjmowanie towarów do magazynu, sprawdzanie pod względem ilościowym i jakościowym, wydawanie towarów z magazynu, rozmieszczanie i układanie przyjętych towarów na wyznaczonej powierzchni magazynowej, prowadzenie dokumentacji magazynowej przy użyciu programów komputerowych lub metodami tradycyjnymi, wykonywanie prac porządkowych w magazynie, utrzymanie przejezdności dróg transportowych
StPr/23/0290
data rozpoczęcia pracy od 26.03.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

obsługa kasy fiskalnej; sprzedaż towarów; odbiór i wystawianie towarów
StPr/23/0295
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

opieka nad dziećmi w wieku 1-3
StPr/23/0296
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

obsługa sali, konsumenta
StPr/23/0297
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

rozładunek oraz załadunek rur; układanie w skrzyniach; cięcie rur; zapychanie i przenoszenie rur
StPr/23/0284
data rozpoczęcia pracy od 21.03.2023
wynagrodzenie od od 22,8 PLN

wykonywanie konstrukcji i wyrobów z metalu na podstawie dokumentacji technicznej; obróbka i kształtowanie metalu poprzez cięcie, piłowanie, gwintowanie, rozwiercanie, wiercenie i szlifowanie, nitowanie, gięcie, lutowanie; obsługa maszyn, urządzeń i narzędzi ślusarskich oraz narzędzi pomiarowych
StPr/23/0266
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

sprzedaż elementów ogrodzeniowych, doradztwo w dziedzinie ogrodzeń posesyjnych, pomiary, aktywne pozyskiwanie klientów
StPr/23/0270
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

obsługa klienta (w tym pakowanie towarów, przyjmowanie należności); udzielanie klientom informacji na temat sprzedawanych produktów; bieżące uzupełnianie towarów; zamawianie towarów; zabezpieczanie towarów przed uszkodzeniem, kradzieżą; dbanie o czystość i bezpieczeństwo miejsca pracy; przygotowanie stanowiska pracy; obsługa kasy fiskalnej oraz komputera
StPr/23/0261
data rozpoczęcia pracy od 20.03.2023
wynagrodzenie od 1 565 PLN