Zamknij
REKLAMA
segregowanie dokumentów pod względem ich rodzaju, sprawdzanie dokumentów pod względem formalno - rachunkowym, przygotowywanie dokumentów do zapłaty za dostawy i usługi wynikające z zatwierdzonych dowodów księgowych; sprawdzanie zapisów kont rozrachunkowych oraz uzgadnianie sald z dostawcami i odbiorcami; wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego zadekretowanych dokumentów, kompletowanie dowodów księgowych stanowiących podstawę wystawiania dokumentów korygujących. przygotowywanie korespondencji z kontrahentami, urzędami i bankami, wypełnianie formularzy podatkowych i sporządzanie zestawień finansowych na podstawie zapisów księgowych, archiwizowanie dowodów księgowych; organizowanie stanowiska pracy z uwzględnieniem zasad BHP i ochrony ppoż.
StPr/23/0310
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

obsługa klientów sklepu; obsługa kasy fiskalnej
StPr/23/0308
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

- opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego planu terapii - prowadzenie zajęć z dzieckiem zgodnie ze wskazaniami terapeutycznymi - analizowania skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie; wprowadzanie zmian w przyjętym programie stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny - udzielanie wsparcia dla rodziny dziecka poprzez m.in. specjalistyczne doradztwo informacyjne - zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w czasie zajęć - prowadzenie dokumentacji zajęć, w tym: prowadzenie dziennika - rejestru zajęć; miesięcznych kart - rozliczeń z realizacji godzin
StPr/23/0309
data rozpoczęcia pracy od 14.04.2023
wynagrodzenie od od 22,8 do 90 PLN

Prace budowlano - remontowe, murowanie, szalowanie, zbrojenie
StPr/23/0302
data rozpoczęcia pracy od 03.04.2023
wynagrodzenie od od 3 800 PLN

Strzyżenie, koloryzacja różnego rodzaju, zabiegi pielęgnacji włosów
StPr/23/0305
data rozpoczęcia pracy od 24.04.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

Pielęgnacja i stylizacja paznokci
StPr/23/0306
data rozpoczęcia pracy od 24.04.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

obsługa kasy fiskalnej; sprzedaż towarów; odbiór i wystawianie towarów
StPr/23/0295
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

rozładunek oraz załadunek rur; układanie w skrzyniach; cięcie rur; zapychanie i przenoszenie rur
StPr/23/0284
data rozpoczęcia pracy od 21.03.2023
wynagrodzenie od od 22,8 PLN

wykonywanie konstrukcji i wyrobów z metalu na podstawie dokumentacji technicznej; obróbka i kształtowanie metalu poprzez cięcie, piłowanie, gwintowanie, rozwiercanie, wiercenie i szlifowanie, nitowanie, gięcie, lutowanie; obsługa maszyn, urządzeń i narzędzi ślusarskich oraz narzędzi pomiarowych
StPr/23/0266
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

sprzedaż elementów ogrodzeniowych, doradztwo w dziedzinie ogrodzeń posesyjnych, pomiary, aktywne pozyskiwanie klientów
StPr/23/0270
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN