Zamknij
REKLAMA
obsługa komputera; sporządzanie projektów pism; ekspedycja korespondencji; porządkowanie akt;
StPr/23/0109
data rozpoczęcia pracy od 14.02.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

obieranie i krojenie warzyw i owoców, mycie warzyw, utrzymywanie stanowiska pracy w czystości
StPr/23/0111
data rozpoczęcia pracy od 10.03.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

przygotowanie gabinetu kosmetycznego do zabiegów pielęgnacyjnych, diagnozowanie skóry i jej przydatków, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych skóry, twarzy, szyji i dekoltu
StPr/23/0112
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od 1 565 PLN

Obsługa klientów.
2/2/2023
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

Obsługa klientów, sprzedaż odzieży używanej.
1/2/2023
data rozpoczęcia pracy od 20.02.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

zapoznanie z organizacją pracy w świetlicy, zapoznanie z prowadzona dokumentacją, sprawowanie opieki nad dziećmi, planowanie tematyki zajęć, ich form i metod prowadzenia, prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych, prowadzenie zajęć tematycznych rozwijających uzdolnienia i zainteresowania, współpraca z rodzicami
StPr/23/0103
data rozpoczęcia pracy od 15.02.2023
wynagrodzenie od 1 565 PLN

prace ślusarskie związane z ręczną lub z wykorzystaniem elektronarzędzi obróbką detali
StPr/23/0100
data rozpoczęcia pracy od 15.02.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

Przygotowanie produktów do sprzedaży i ich wyeksponowanie, wykładanie towarów na sklepie; przyjmowanie i wydawanie towarów, wg. dokumentów dostaw i sprzedaży; sprawdzanie dat ważności produktów; inkasowanie należności za sprzedane produkty - obsługa drukarki fiskalnej; współpraca w przygotowaniu zamówień; obsługa na stanowsku mięsnym
StPr/23/0087
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od 1 565 PLN

wykonywanie zabiegów kosmetycznych i pielęgnacyjnych na ciało i twarz; obsługa urządzeń kosmetycznych
StPr/23/0091
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

naliczanie wynagrodzeń w oparciu o umowy o pracę i umowy cywilnoprawne; naliczanie świadczeń z ubezpieczeń społecznych; dokonywanie wypłat wynagrodzeń; rozliczanie i przekazywanie zobowiązań do ZUS i US; sporządzanie i przekazywanie deklaracji do ZUS i US; wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia
StPr/23/0092
data rozpoczęcia pracy od 15.02.2023
wynagrodzenie od 1 565 PLN