Zamknij
REKLAMA

Asystent parlamentarny

Nr oferty: StPr/22/0601Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Gorlice, powiat: gorlicki, woj: małopolskie
Opis zadań: wspieranie Posła na Sejm RP w codziennej pracy; prowadzenie dokumentacji biurowej; obsługa spotkań posła na Sejm RP; dbanie o wizerunek Posła; sporządzanie notatek ze spotkań oraz notatek na stronie internetową; dbanie o dobrą komunikację biura; obsługa sekretariatu obsługa poczty polskiej; prowadzenie kalendarza Posła na Sejm RP; dbanie o czystość w biurze
Rodzaj umowy: Nie dotyczy
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 27.06.2022
Stypendium brutto: 1 565 PLN
System wynagradzania:
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • wyższe (w tym licencjat)
  Pozostałe wymagania
  Inne wymagania: wykształcenie wyższe, preferowane: prawo, administracja, politologia i historia; osoba niekarana; uczciwa; godna zaufania
  Dane pracodawcy:
  Pracodawca: kontakt przez PUP
  Sposób aplikowania: za pośrednictwem urzędu
  Adres: Michalusa 18, 38-300 Gorlice, powiat: gorlicki, woj: małopolskie
  Osoba do kontaktu: Katarzyna Przybyłowicz
  Numer telefonu: 183536307
  E-mail: [email protected]
  Język aplikacji: polski
  Wymagane dokumenty: skierowanie+CV+list motywacyjny
  Sposób kontaktu
  przekazania dokumentów:
  wg programu stażu
  StPr/22/0629
  data rozpoczęcia pracy od 11.07.2022
  wynagrodzenie od 1 565 PLN

  przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, eksponowanie towarów, sprawna realizacja zamówień, inkasowanie należności, dbanie o czystość i estetykę miejsca, zabezpieczanie punktu przed kradzieżą
  StPr/22/0632
  data rozpoczęcia pracy od 15.07.2022
  wynagrodzenie od 1 565 PLN

  planowanie pracy za barem; przyjmowanie zamówienia; sporządzanie dań oraz napojów wg określonych przepisów; podawanie dań oraz napojów z przyjętymi normami;
  StPr/22/0634
  data rozpoczęcia pracy od 11.07.2022
  wynagrodzenie od 1 565 PLN

  utrzymanie porządku na parkingu, zapewnienie bezpieczeństwa osób i mieniaw obrębie parkingu, pobieranie opłat parkingowych, wydawanie biletów parkingowych, nadzorowanie poprawnego ustawiania pojazdów
  StPr/22/0637
  data rozpoczęcia pracy od 15.07.2022
  wynagrodzenie od od 3 010 PLN

  Roznoszenie ulotek
  10/7/2022
  data rozpoczęcia pracy od 15.07.2022
  wynagrodzenie od od 20 PLN

  pobieranie surowców i półproduktów do produkcji kulinarnych, ocena organoleptyczna, zabezpieczanie przed zepsuciem surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, obróbka wstępna surowców, wykonywanie różnymi technikami i metodami różnych asortymentów potraw garmażeryjnych, dań gorących i zimnych w tym zup, kremów, pieczeni mięsnych, posługiwanie się narzędziami, rożnego rodzaju maszynami i urządzeniami przy przygotowywaniu potraw oraz bieżąca konserwacja tych urządzeń
  StPr/22/0621
  data rozpoczęcia pracy od 15.07.2022
  wynagrodzenie od 1 565 PLN

  pobieranie produktów z magazynu, zabezpieczenie przed zepsuciem; obróbka wstępna (ręczna, mechaniczna, termiczna); wykonywanie różnymi technikami i metodami różnych asortymentów potraw garmażeryjnych, dań gorących i zimnych zup, kremów, pieczeni mięsnych; posługiwanie się narzędziami, maszynami i urządzeniami oraz bieżąca ich konserwacja; utrzymywanie czystości na stanowisku pracy
  StPr/22/0622
  data rozpoczęcia pracy od 15.07.2022
  wynagrodzenie od 1 565 PLN

  zapoznanie się z zasadami BHP i p.poż. zapoznanie się ze struktura organizacyjną, regulaminem pracy ZUS oraz układem zbiorowym pracy, kierowanie klientów na stanowiska merytoryczne właściwe dla rozpatrzenia ich spraw w ramach Sali Obsługi Klienta, obsługa korespondencji dostarczanej w formie papierowej przez klientów zgłaszających się do TJO (w tym : przyjmowanie, wstępna weryfikacja, rejestracja i przekazywanie do właściwych komórek merytorycznych), przeznaczonej do realizacji przez back office w sytuacjach, gdy korespondencja dostarczana jest przez osoby trzecie lub gdy nie jest zastrzeżona do obsługi na innych stanowiskach SOK, wydawanie klientom druków , formularzy oraz materiałów informacyjnych, w tym dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wydawanie zaświadczeń przygotowanych przez komórki merytoryczne, przekazywanie do magazynu akt - dokumentacji wytworzonej w wydziale, przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadań określonych w ww. punktach programu stażu,
  StPr/22/0624
  data rozpoczęcia pracy od 11.07.2022
  wynagrodzenie od 1 565 PLN

  prowadzenie zajęć pomocy psychologicznej w szkole ponadpodstawowej
  StPr/22/0626
  data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
  wynagrodzenie od od 1 539,5 do 2 112 PLN

  prowadzenie zajęć zawodowych dla uczniów technikum w zawodzie technik geodeta
  StPr/22/0627
  data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
  wynagrodzenie od od 3 010 do 4 224 PLN