Zamknij
REKLAMA

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu w zawodach elektrycznych

Nr oferty: StPr/22/0545Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: 11 Listopada 43, 38-300 Gorlice, powiat: gorlicki, woj: małopolskie
Zakres obowiązków: prowadzenie praktycznej nauki zawodu w zawodzie: technik elektryk; prowadzenie dokumentacji w związku z procesem dydaktycznym; obowiązki wynikające z procesu wychowania uczniów oraz innych zadań związanych z funkcjonowaniem placówki
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 20
Data rozpoczęcia: 01.09.2022
Wynagrodzenie brutto: od 3 010 do 4 224 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • średnie zawodowe
  Uprawnienia:
  • Przygotowanie pedagogiczne
   Wymagania pożądane
   Wykształcenie:
   • wyższe (w tym licencjat), inne
    Pozostałe wymagania
    Inne wymagania: wykształcenie min. średnie z maturą, preferowane wyższe; przygotowanie pedagogiczne; 2- letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowiskach wymagających umiejętności praktycznych związanych z branżą mechaniczną; mile widziane uprawnienia egzaminatora OKE oraz aktualna wiedza o zasadach przeprpowadzania egzaminów potwierdzającających kwalifikacje w zawodzie; umiejętność pracy z młodzieżą, umiejętność prowadzenia zajęć z zakresu nauczanych zawodów;
    Dane pracodawcy:
    Pracodawca: Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach
    Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
    Adres: 11 Listopada 43, 38-300 Gorlice, powiat: gorlicki, woj: małopolskie
    Osoba do kontaktu: Adam Tarsa
    Numer telefonu: 18 353-56-10
    E-mail: [email protected]
    Język aplikacji: polski
    Wymagane dokumenty: skierowanie + CV
    Sposób kontaktu
    przekazania dokumentów:
    wg programu stażu
    StPr/22/0629
    data rozpoczęcia pracy od 11.07.2022
    wynagrodzenie od 1 565 PLN

    przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, eksponowanie towarów, sprawna realizacja zamówień, inkasowanie należności, dbanie o czystość i estetykę miejsca, zabezpieczanie punktu przed kradzieżą
    StPr/22/0632
    data rozpoczęcia pracy od 15.07.2022
    wynagrodzenie od 1 565 PLN

    planowanie pracy za barem; przyjmowanie zamówienia; sporządzanie dań oraz napojów wg określonych przepisów; podawanie dań oraz napojów z przyjętymi normami;
    StPr/22/0634
    data rozpoczęcia pracy od 11.07.2022
    wynagrodzenie od 1 565 PLN

    utrzymanie porządku na parkingu, zapewnienie bezpieczeństwa osób i mieniaw obrębie parkingu, pobieranie opłat parkingowych, wydawanie biletów parkingowych, nadzorowanie poprawnego ustawiania pojazdów
    StPr/22/0637
    data rozpoczęcia pracy od 15.07.2022
    wynagrodzenie od od 3 010 PLN

    Roznoszenie ulotek
    10/7/2022
    data rozpoczęcia pracy od 15.07.2022
    wynagrodzenie od od 20 PLN

    pobieranie surowców i półproduktów do produkcji kulinarnych, ocena organoleptyczna, zabezpieczanie przed zepsuciem surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, obróbka wstępna surowców, wykonywanie różnymi technikami i metodami różnych asortymentów potraw garmażeryjnych, dań gorących i zimnych w tym zup, kremów, pieczeni mięsnych, posługiwanie się narzędziami, rożnego rodzaju maszynami i urządzeniami przy przygotowywaniu potraw oraz bieżąca konserwacja tych urządzeń
    StPr/22/0621
    data rozpoczęcia pracy od 15.07.2022
    wynagrodzenie od 1 565 PLN

    pobieranie produktów z magazynu, zabezpieczenie przed zepsuciem; obróbka wstępna (ręczna, mechaniczna, termiczna); wykonywanie różnymi technikami i metodami różnych asortymentów potraw garmażeryjnych, dań gorących i zimnych zup, kremów, pieczeni mięsnych; posługiwanie się narzędziami, maszynami i urządzeniami oraz bieżąca ich konserwacja; utrzymywanie czystości na stanowisku pracy
    StPr/22/0622
    data rozpoczęcia pracy od 15.07.2022
    wynagrodzenie od 1 565 PLN

    zapoznanie się z zasadami BHP i p.poż. zapoznanie się ze struktura organizacyjną, regulaminem pracy ZUS oraz układem zbiorowym pracy, kierowanie klientów na stanowiska merytoryczne właściwe dla rozpatrzenia ich spraw w ramach Sali Obsługi Klienta, obsługa korespondencji dostarczanej w formie papierowej przez klientów zgłaszających się do TJO (w tym : przyjmowanie, wstępna weryfikacja, rejestracja i przekazywanie do właściwych komórek merytorycznych), przeznaczonej do realizacji przez back office w sytuacjach, gdy korespondencja dostarczana jest przez osoby trzecie lub gdy nie jest zastrzeżona do obsługi na innych stanowiskach SOK, wydawanie klientom druków , formularzy oraz materiałów informacyjnych, w tym dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wydawanie zaświadczeń przygotowanych przez komórki merytoryczne, przekazywanie do magazynu akt - dokumentacji wytworzonej w wydziale, przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadań określonych w ww. punktach programu stażu,
    StPr/22/0624
    data rozpoczęcia pracy od 11.07.2022
    wynagrodzenie od 1 565 PLN

    prowadzenie zajęć pomocy psychologicznej w szkole ponadpodstawowej
    StPr/22/0626
    data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
    wynagrodzenie od od 1 539,5 do 2 112 PLN

    prowadzenie zajęć zawodowych dla uczniów technikum w zawodzie technik geodeta
    StPr/22/0627
    data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
    wynagrodzenie od od 3 010 do 4 224 PLN