Zamknij
REKLAMA
pobieranie surowców i półproduktów do produkcji kulinarnych, ocena organoleptyczna, zabezpieczanie przed zepsuciem surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, obróbka wstępna surowców, wykonywanie różnymi technikami i metodami różnych asortymentów potraw garmażeryjnych, dań gorących i zimnych w tym zup, kremów, pieczeni mięsnych, posługiwanie się narzędziami, rożnego rodzaju maszynami i urządzeniami przy przygotowywaniu potraw oraz bieżąca konserwacja tych urządzeń
StPr/22/0621
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

pobieranie produktów z magazynu, zabezpieczenie przed zepsuciem; obróbka wstępna (ręczna, mechaniczna, termiczna); wykonywanie różnymi technikami i metodami różnych asortymentów potraw garmażeryjnych, dań gorących i zimnych zup, kremów, pieczeni mięsnych; posługiwanie się narzędziami, maszynami i urządzeniami oraz bieżąca ich konserwacja; utrzymywanie czystości na stanowisku pracy
StPr/22/0622
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

zapoznanie się z zasadami BHP i p.poż. zapoznanie się ze struktura organizacyjną, regulaminem pracy ZUS oraz układem zbiorowym pracy, kierowanie klientów na stanowiska merytoryczne właściwe dla rozpatrzenia ich spraw w ramach Sali Obsługi Klienta, obsługa korespondencji dostarczanej w formie papierowej przez klientów zgłaszających się do TJO (w tym : przyjmowanie, wstępna weryfikacja, rejestracja i przekazywanie do właściwych komórek merytorycznych), przeznaczonej do realizacji przez back office w sytuacjach, gdy korespondencja dostarczana jest przez osoby trzecie lub gdy nie jest zastrzeżona do obsługi na innych stanowiskach SOK, wydawanie klientom druków , formularzy oraz materiałów informacyjnych, w tym dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wydawanie zaświadczeń przygotowanych przez komórki merytoryczne, przekazywanie do magazynu akt - dokumentacji wytworzonej w wydziale, przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadań określonych w ww. punktach programu stażu,
StPr/22/0624
data rozpoczęcia pracy od 11.07.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

prowadzenie zajęć pomocy psychologicznej w szkole ponadpodstawowej
StPr/22/0626
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 1 539,5 do 2 112 PLN

prowadzenie zajęć zawodowych dla uczniów technikum w zawodzie technik geodeta
StPr/22/0627
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 3 010 do 4 224 PLN

roboty budowlane przy budowie dróg. Praca na terenie powiatu gorlickiego
StPr/22/0619
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

obsługa kasy fiskalnej; obsługa klientów na stoisku mięsnym; zamawianie, odbiór, ekspozycja towarów; kontrola jakości i ilości przyjmowanych towarów przy każdej dostawie
StPr/22/0614
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

prowadzenie księg handlowych, kont syntetycznych i analitycznych; sporządzanie wniosków do instytucji państwowych; sporządzanie deklaracji do ZUS i US; prowadzenie rozrachunków publiczno- prawnych
StPr/22/0607
data rozpoczęcia pracy od 23.06.2022
wynagrodzenie od od 5 000 PLN

pomoc w wykonywaniu prac budowlanych: zabudowa karton- gips, docieplenia, tynki, malowanie, kładzenie tynków, gładzi, malowanie, prace na elewacji. Praca na terenie kraju.
StPr/22/0610
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 3 200 PLN

fachowe wykonywanie instalacji wod-kan i c.o. i/lub wykonywanie prac wykończeniowych na wysokim poziomie; inne prace ogólnobudowlane w zależności od potrzeb, przestrzeganie zasad BHP; dbałość o powierzony sprzęt. Praca na terenie kraju
StPr/22/0611
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 6 000 PLN