Zamknij
REKLAMA
przyjmowanie i wydawanie towarów według dokumentów dostaw i sprzedaży; przygotowanie produktów do sprzedaży i ich wyeksponowanie; sprawdzanie dat ważności produktów; inkasowanie należności za sprzedane produkty - obsługa klienta; współpraca w przygotowaniu zamówień towarów; dbanie o czystości estetykę miejsca sprzedaży
StPr/22/0754
data rozpoczęcia pracy od 15.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

przyjmowanie towarów do magazynu, sporządzanie odpowiedniej dokumentacji; prawidłowe oznakowanie składowanych towarów; zabezpieczenie towarów przed uszkodzeniem; rozmieszczanie i ukłaanie przyjętych towarów; wydawanie towarów z magazynu; utrzymywanie porządku i czystości w magazynie; prowadzenie dokumentacji magazynowej przy użyciu programów komputerowych
StPr/22/0755
data rozpoczęcia pracy od 15.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

rozwożenie przesyłek
StPr/22/0757
data rozpoczęcia pracy od 24.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

obsługa maszyn do pakowania rolek i maszyny zgrzewającej; pakowanie towaru do kartonów, praca polegająca na podnoszeniu ciężkich materiałów
StPr/22/0758
data rozpoczęcia pracy od 12.08.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

sporządzanie oraz prowadzenie korespondencji biurowej, min. sporządzanie różnego rodzaju pism, kompletowanie dokumentów, obsługiwanie programów oraz urządzeń biurowych - pomoc przy bieżącej archiwizacji dokumentów, organizowanie pracy biura, w tym kompletowanie dokumentów, przygotowywanie korespondencji do wysłania pocztą tradycyjną i pocztą elektryczną, udzielanie informacji telefonicznie, stosowanie przepisów prawa dotyczących tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych
StPr/22/0761
data rozpoczęcia pracy od 17.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

przyjmowanie i wydawanie towarów według dokumentów dostaw i sprzedaży; przygotowanie produktów do sprzedaży i ich wyeksponowanie; sprawdzanie dat ważności produktów; inkasowanie należności za sprzedane produkty - obsługa klienta; współpraca w przygotowaniu zamówień towarów; dbanie o czystości estetykę miejsca sprzedaży
StPr/22/0746
data rozpoczęcia pracy od 15.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

pomoc przy wykonywaniu pokryć dachowych - dachy płaskie. Praca na terenie powiatu gorlickiego
StPr/22/0747
data rozpoczęcia pracy od 16.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

utrzymanie czystości w obrębie pacjenta. Praca w Szpilalu w Gorlicach
StPr/22/0750
data rozpoczęcia pracy od 11.08.2022
wynagrodzenie od od 3 049 PLN

przyjmowanie towarów, ocena jakości; przygotowanie towarów do wydania z magazynu zgodnie z dokumentacją; układanie towarów na wyznaczonej powierzchni magazynowej w sposób zapewniający dostęp i z zachowaniem zasad efektywnego wykorzystania przestrzeni; sprawdzanie dat przydatności i weryfikacja; utrzymanie porządku w magazynie i przejezdności ciągów komunikacyjnych; zapoznanie z programem komputerowym dotyczącym dokumentacji magazynowej
StPr/22/0751
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

dobieranie odpowiedniego rodzaju drewna do konkretnych rodzajów mebli, posługiwanie się dokumentacją techniczną w trakcie wykonywania i montażu mebli, przygotowywanie maszyn i urządzeń stolarskich do pracy , przygotowywanie drewna oraz materiałów drewnopochodnych do obróbki ręcznej oraz mechanicznej, wykonywanie mebli przy użyciu odpowiednich maszyn, urządzeń oraz narzędzi( m.in. łączenie elementów drewnianych i materiałów drewnopochodnych przy użyciu klejów, wkrętów, śrub przez skrawanie , struganie, i piłowanie drewna, łączenie poszczególnych elementów konstrukcji w wyrób gotowy
StPr/22/0752
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN