Zamknij
REKLAMA

Gorlice. PUP czeka na wnioski o dotację dla mikro i małych przedsiębiorców

13:50, 21.12.2020 | Jarosław Rozpłochowski
Skomentuj
REKLAMA

Na podstawie art. 15 zze4   ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn.zm.) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach ogłasza nabór wniosków o udzielenie jednorazowo dotacji na pokrycie  bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy.

Wnioski można składać od dnia 21.12.2020r. do dnia 31.01.2021r. 

Zasady ubiegania się o dotację:

 • z dotacji mogą skorzystać mikro i małe przedsiębiorstwa,
 • dotacja udzielana jest jednorazowo w wysokości do 5 tys. zł,
 • przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.,
 • przedsiębiorcy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.,
 • działalność gospodarcza mikro i małego przedsiębiorcy nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji,

warunkiem otrzymania dotacji jest prowadzenie działalności gospodarczej  na dzień 30 września 2020 r. oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami zgodnymi jak niżej:  

 • 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach   
 • 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach   
 • 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach   
 • 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach   
 • 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach   
 • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany   
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne   
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne   
 • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)   
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna   
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów   
 • 56.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych   
 • 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi   
 • 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych   
 • 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów   
 • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych   
 • 74.20.Z Działalność fotograficzna   
 • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego   
 • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych   
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów   
 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych   
 • 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej   
 • 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu   
 • 85.59.A Nauka języków obcych   
 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane   
 • 86.10.Z Działalność szpitali – jedynie w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej.   

Należy zwrócić uwagę, że nie wszystkie podmioty wykonujące na dzień 30.09.2020 r. działalność oznaczoną kodem 86.10.Z mają prawo do wsparcia w postaci dotacji. Prawo do dotacji, w ramach tego PKD, mają tylko te podmioty, które spełniają warunek dotyczący prowadzenia działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej.

 • 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.D Działalność paramedyczna
 • 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
 • 91.02.Z Działalność muzeów
 • 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
 • 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
 • 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
 • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 

UWAGA: ocena spełnienia warunku w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 będzie dokonywana na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020 r. Dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych (o dotację może więc ubiegać się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie art. 15zzd ustawy). Należy pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.

Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.Za dzień udzielenia dotacji uznaje się dzień wypłaty środków przez PUP na konto przedsiębiorcy.

Przychód z tytułu udzielonej dotacji nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wniosek o udzielenie dotacji należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl do powiatowego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy, po ogłoszeniu naboru przez Dyrektora PUP. Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji dostępne są na stronie internetowej TUTAJ

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (9)

BULBUL

18 11

Ci, którzy uczciwie płacili podatki mogą wykazać bez przekrętu, że ich obroty spadły o 40% (o ile spadły) i dostaną 'zadośćuczynienie" z naszych i swoich podatków. Ci, którzy nie wykazywali prawdziwych obrotów już swoje zaoszczędzili i nie dostaną nic - bo nie składali się na ten wypadek solidarnościowo. Dla mnie wszystko jasne. Nie wiem kto ma z tym problem? 14:19, 21.12.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

do bulado bula

16 12

Ty się taki *%#)!& urodziłeś, czy to z wiekiem przyszło? A co powiesz geniuszu tym, którzy otworzyli swoje biznesy po 30 września 2019 i uczciwie płacili podatki i opłaty od dnia otwarcia, teraz ich zamknięto, jak wszystkich ale nie wolno im się ubiegać o pomoc.

A co powiesz wszystkim tym, którzy konkretny kod PKD mają wpisany nie na pierwszym, ale dalszych miejscach (kolejność nigdy nie miała żadnego znaczenia poza statystykami) a nagle dowiadują się, że właśnie z tego powodu nie mogą ubiegać się o pomoc.

Durny jesteś i tyle! 15:15, 21.12.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

BULBUL

2 1

Urzekła mnie Twoja historia. 10:34, 23.12.2020


AaaAaa

0 0

A dlaczego gorlicki Pup nie prowadzi naboru na dofinansowanie do wynagrodzeń ? 22:40, 22.12.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Kierowniczka Kierowniczka

2 4

Złożyłam wniosek to miałam problemy prawne, bo zawsze coś znajdą. 20:34, 23.12.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

kotkot

0 0

Czy Państwo znają bazę rzadowa sudop- można sobie sprawdzić ile przedsiębiorcy gorliccy wyciągnęli kasy.wystarczy wpisać nip firmy.szczęka opada niekiedy ... 12:42, 25.12.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

DaroDaro

7 1

Najpierw potężne siły korporacji finansowych zatrzymują gospodarkę wykorzystując zasianą podstępem panikę a teraz będą zadłużały poszczególe kraje poprzez oferowanie "pomocy". Dobrze że ludzie otwierają oczy i mają gdzieś te zalecenia masonów. Widać to po ilości ludzi na Pasterce i na mszy w pierwszy dzień świąt. Ludzi było tak dużo, że stali ramię w ramię. Tak trzymać. Jestem z was dumny Gorliczanie. Oby cała Polska stanęła murem. Niech korporacje, które roszczą sobie prawo do władzy nad światem i chcą wprowadzić socjalizm na wzór chinski wyłamią sobie zęby na Polsce. 15:15, 25.12.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

do ddo d

1 0

zepsułes mi sniadanie donosicielu 10:05, 28.12.2020


QrekQrek

0 0

"do d" to nie jest donosicielstwo. Tak było w wielu kościołach Polski i cieszy mnie ten fakt. Polska od wieków oddana była Matce Bożej. Wszyscy królowie oddawali jej symboliczny pokłon. Pierwszy wyłamał się August Poniatowski i losy Polski zaczęły przybierać fatalny obrót. Jeżeli ludzie zrozumieją, że jedność w narodzie i oddanie się Bogu to jedyna dobra droga Polska zostanie wywyższona ponad inne narody i będzie budowała nowy porządek Europy. 08:07, 29.12.2020


REKLAMA
0%