Zamknij
REKLAMA

Promuj to ogłoszenie

Formierz zalewacz

Data dodania: 2019-09-05 13:13:59ID: 4399

kadry@ogniwobiecz.com.pl

Opis stanowiska oraz wymagania:
Praca w zespole
Praca w systemie dwuzmianowym

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres kadry@ogniwobiecz.com.pl, lub pocztą albo złożenie w Spółdzielni Metalowo-Odlewniczej Ogniwo w Bieczu, ul. Tumidajskiego 3, 38-340 Biecz

Administratorem danych osobowych w procesie rekrutacji jest Spółdzielnia Metalowo-Odlewnicza Ogniwo w Bieczu, ul. Tumidajskiego 3, 38-340 Biecz. Dane będą przetwarzane dla potrzeb obecnej rekrutacji na podstawie przepisów kodeksu pracy i art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO i przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie przewidzianym przez przepisy kodeksu pracy. Ich niepodanie może skutkować odmową rozpatrzenia kandydatury w procedurze rekrutacyjnej. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.


Promuj to ogłoszenie
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
© gorlice24.pl | Prawa zastrzeżone