Zamknij
REKLAMA

Lucyna Jamro- skuteczność w działaniu

18:16, 18.10.2018 | Agencja Reklamy GORLICE24.pl

Zapraszamy do przeczytania rozmowy z Lucyną JAMRO, kandydatką Małopolskiego Ruchu Samorządowego Ziemi Gorlickiej do Rady Miasta Gorlice.

Jako radna miasta Gorlice odniosła Pani spektakularny sukces blokując budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów z Odzyskiem Energii, mam tu na myśli budowę tzw. "spalarni".

Tak to prawda. Dzięki moim staraniom Towarzystwo na Rzecz Ziemi podjęło działania prawne zmierzające do zablokowania tej kontrowersyjnej inwestycji na terenie naszego miasta –  w całości zostało uchylone pozwolenie na budowę.

Uważam, że tzw. "spalarnia" na terenie Gorlic nie powinna zostać zrealizowana ponieważ:

- nie została ujęta w Wieloletnim Programie Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego;

- brakuje odpowiedniej infrastruktury drogowej (zwiększenie natężenia ruchu pojazdów przewożących śmieci spowoduje dodatkowe utrudnienia oraz uciążliwości dla mieszkańców);

- planowana inwestycja powinna być zlokalizowana w okolicach dużych miast, które generują większe ilości odpadów;

- instalacja, która miałaby powstać znacząco przekraczałaby potrzeby miasta w zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną oraz ciepło.

Dziękuję mieszkańcom Osiedla Chopina oraz Zarządowi Osiedla Skrzyńskich za pomoc w zbieraniu podpisów przeciwko planowanej budowie "spalarni".

Jedną z inicjatyw, jaką podjęła  Pani wraz z kandydatem na burmistrza Tomaszem Szczepanikiem było wprowadzenie zmian do planu zapatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Gorlice na lata 2017 – 2032. Czy może nam Pani przybliżyć czego one dotyczyły?

Wspólnie z radnym Tomaszem Szczepanikiem zaproponowaliśmy usunięcie zapisów dających przyzwolenie na budowę "spalarni śmieci", biogazowni czy kompostowni na terenie naszego miasta. Usunięcie tych zapisów, utrudnia w przyszłości zrealizowanie inwestycji, które mogą wpływać negatywnie na środowisko. 

W obecnej kadencji Rady Miasta reprezentowała Pani okręg, który boryka się z wieloma uciążliwościami, związanymi z funkcjonowaniem Strefy Aktywności Gospodarczej.

Sama w sobie Strefa Aktywności Gospodarczej nie jest zła,  gdyż pozytywnie wpływa na rozwój miasta i przyczynia się do powstawania nowych miejsc pracy. Natomiast problemem jest to, że w bliskim sąsiedztwie Strefy znajduje się osiedle Chopina, gdzie mieszka ponad tysiąc mieszkańców, którzy od lat borykają się z problemami związanymi z uciążliwościami zapachowymi, zanieczyszczeniem powietrza oraz nadmiernym hałasem. Po ostatnim pożarze w firmie EMPOL miałam możliwość zobaczyć, w jaki sposób składowane są odpady i co tak naprawdę uległo spaleniu (odpady wielogabarytowe oraz ogromne ilości opon). Całe szczęście, że w pożarze nie spłonęło zlokalizowane na sąsiedniej działce składowisko opon, które mogło doprowadzić do katastrofy ekologicznej w naszym mieście. Na szczęście odpowiednio wcześnie zareagowała Straż Pożarna.

Jakie ma Pani plany jeśli zdobędzie mandat radnej w nadchodzących wyborach?

Jeśli wyborcy zdecydują się na mnie zagłosować i zostanę radną, chciałabym realizować program zaproponowany przez kandydata na burmistrza Tomasza Szczepanika, nad którym pracowaliśmy wspólnie z kandydatami na radnych z ramienia MRS.

Będę zabiegać między innymi o:

- budowę cmentarza;

- przejęcie terenów po byłej rafinerii przez Skarb Państwa oraz ich rekultywację;   

- budowę drogi łączącej os. Zawodzie z os. Magdalena wraz z budową nowego mostu na rzece Ropie;

- rozbudowę i modernizację infrastruktury drogowej oraz budowę nowych ścieżek rowerowych;

- powstanie w parku małej kawiarenki.

Na pewno w dalszym ciągu podejmę wszelkie możliwe działania zmierzające do zablokowania inwestycji nieprzyjaznych środowisku oraz mieszkańcom.

Z kim chciałaby Pani współpracować w przyszłej Radzie Miasta?

Na pewno będę współpracowała ze wszystkimi osobami, którym leży na sercu dobro Miasta. Przez cztery lata tej kadencji poznałam, jak funkcjonuje samorząd, dzięki temu nabyłam doświadczenie do pracy samorządowej.

Na pewno chciałabym, aby w nowej radzie znalazły się osoby, które wspólnie ze mną startują z list MRS i są radnymi obecnej kadencji. Mam tu na myśli Tomasza Szczepanika, Mateusza Koszyka oraz Czesława Gębarowskiego. Pozytywnym zaskoczeniem jest dla mnie postawa najmłodszego radnego obecnej kadencji Mateusza Koszyka, który skutecznie zabiegał o realizację ważnych inwestycji na swoim osiedlu oraz potrafił działać ponad podziałami dla dobra Miasta i jego mieszkańców. Są to osoby, z którymi najlepiej układała mi się współpraca i w najważniejszych dla miasta sprawach potrafiliśmy mówić jednym głosem.

sfinansowano z środków KWW "Małopolski Ruch Samorządowy Ziemi Gorlickiej"

[ZT]6096[/ZT]

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
© gorlice24.pl | Prawa zastrzeżone