Zamknij
REKLAMA

Partnerstwo publiczno-prywatne – na czym polega i jakie niesie korzyści?

09:51, 26.03.2020 | materiały partnera

Partnerstwo publiczno-prywatne jest ważnym elementem gospodarki zarówno w Polsce, jak również innych krajach Unii Europejskiej. Na czym dokładnie polega to działanie? Jakie niesie korzyści? Dowiedz się z poniższego artykułu.

  1. Czym jest partnerstwo publiczno-prywatne?
  2. Korzyści wynikające z partnerstwa publiczno-prywatnego
  3. Regulacje polskie i europejskie

Czym jest partnerstwo publiczno-prywatne?

Partnerstwo publiczno-prywatne to, w szerokim rozumieniu, współpraca prywatnego i publicznego sektora. Współpraca ta obejmuje przede wszystkim zamówienia publiczne. Polega na realizowaniu przedsięwzięć albo świadczeniu usług, które są tradycyjnie dostarczane przez sektor publiczny. Pojęcie to jest definiowanie w różnorodnych dokumentach prawa polskiego, a także Unii Europejskiej.

Partnerstwo publiczno-prywatne to, według obowiązujących w Polsce regulacji prawnych, przede wszystkim współpraca przebiegająca na podstawie umowy zawartej w trybie konkurencyjnym. Dotyczy ona realizacji zadania publicznego. Ma na celu jak najbardziej efektywną realizację danego przedsięwzięcia. W ramach owej współpracy podmiot publiczny, a także partner prywatny dzielą się między sobą zadaniami, jak również ryzykiem związanym z owymi działaniami. Do najważniejszych rodzajów ryzyka występującego we współpracy typu PPP należy ryzyko związane z etapem budowy, a także ryzyko ekonomiczne dotyczące wykonania przedsięwzięcia. Ponadto występuje także tzw. ryzyko dostępności.

Korzyści wynikające z partnerstwa publiczno-prywatnego

Wspomniana współpraca opiera się na założeniu, że każda strona jest w stanie wywiązać się z powierzonych jej, własnych zadań lepiej i sprawniej, niż strona przeciwna. Dzięki temu obie strony doskonale się uzupełniają, wykonując w ramach PPP te zadania, na których znają się najlepiej. Ten sposób podziału zadań, a równocześnie ryzyka i odpowiedzialności pozwala osiągnąć najbardziej skuteczne, najlepsze ekonomicznie rezultaty w zakresie dostarczania usług publicznych czy też tworzenia infrastruktury. Każda ze stron czerpie przy tym korzyści proporcjonalne do swojego zaangażowania.

Regulacje polskie i europejskie

Kwestie współpracy w ramach PPP reguluje wiele dokumentów i aktów prawnych zarówno na gruncie polskim, jak i europejskim. Są one regularnie aktualizowane, a ich przepisy nierzadko zmieniane. Dlatego też kwestie PPP mogą być trudne i skomplikowane, zwłaszcza dla przedsiębiorców dopiero wkraczających w ten obszar działalności. W takich przypadkach warto nawiązać współpracę z profesjonalnymi kancelariami specjalizującymi się we wspomnianych regulacjach prawnych.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
© gorlice24.pl | Prawa zastrzeżone